.
Shop mua ban nick game online uy tin
Đang Có 139 Nick Và 4835 Nick Đã Được Bán Ra
Thông Báo Mới
FB: Trần Văn Toàn
SĐT/ZALO : 03.789.16676
SHOP NICK TỰ ĐỘNG : NSOTIENSV4.COM
CHANEL YOUTUBE : NsoTien TV
Dịch Vụ Mới
MUA XU TỰ ĐỘNG 7 SEVER
UP THUÊ Hỗ TRỢ PK ÂM + ĐỔI MAP GIÁ RẺ
LÀM NHIỆM VỤ CHÍNH TUYẾN GIÁ TỐT
CHO THUÊ VPS TREO GAME ƯU ĐÃI
LÀM MẮT DANH VỌNG 6 SEVER
BÁN NICK THANH LÝ LẤY TIỀN HOẶC XU GAME
Quảng Cáo - Rao Thuê
ĐẶT THUÊ VXMM VIP 6 SEVER TẠI LÀNG TONE KHU 15 INGAME : X1NSOTIEN - X2NSOTIEN - X3NSOTIEN
Danh Sách Nick - Hướng dẫn mua
Hướng Dẫn Mua Nick :
B1 : Lựa Chọn Mã Số Bạn Ưng Ý ( Tất Cả Đều Có Sim Đăng Kí Và Đổi Mật Khẩu Được )
B2 : Nhắn Tin Qua Facebook : TRẦN VĂN TOÀN Hoặc SĐT/ZALO : 03 789 16676 Để Được Mua

→Mã Số: 4979 [Xem Ảnh] (HÀNG 41) Kiếm 41,Vũ khí 12,giày 12,full 8,vk tinh luyện 8,giày tinh luyện 6,8 sách,pet trẩu full tbs tl 6512,141 triệu yên
» Sever : Tone
» Thẻ:350K;MoMo/ATM:250K
→Mã Số: 4978 [Xem Ảnh] (HÀNG 80 NGON) Đao 80,Vũ khí 14,full 14,1m12,vk tinh luyện 9,găng tinh luyện 9,quần tinh luyện 5,giày tinh luyện 6,yoroi tinh luyện 8.,bùa tinh luyện 6,bội tinh luyện 7,nhẫn tinh luyện 6,dây chuyển tinh luyện 4,11 sách,sói đen full ts tl 7554,10 triệu yên
» Sever : Tone
» Thẻ:1 Triệu 4;MoMo/ATM: 1 Triệu
→Mã Số: 4977 [Xem Ảnh] (HÀNG 9X) Cung 95,Vũ khí 8,full 8,sói trắng lv 100 full tbs, yoroi tinh lyện 3,17 triệu yên
» Sever : Katana
» Thẻ:250K;MoMo/ATM:180K
→Mã Số: 4976 [Xem Ảnh] (HÀNG 110) Kiếm 110,Vũ khí 12,full 12,vk tinh luyện 3,găng tinh luyện 2,yoroi tinh luyện 4,6 sách,siêu xe lv 100 full tbs ,3 triệu yên
» Sever : Kunaj
» Thẻ:700K;MoMo/ATM:500K
→Mã Số: 4975 [Xem Ảnh] Tiêu 62,Vũ khí 8,full 8,siêu xe full tbs
» Sever : Tessen
» Thẻ:100K;MoMo/ATM:80K
→Mã Số: 4974 [Xem Ảnh] (HÀNG 50) Tiêu 50,Vũ khí 12,full 8,vk tinh luyện 4,sói trắng full tbs,26 triệu yên
» Sever : Tone
» Thẻ:150K;MoMo/ATM:100K
→Mã Số: 4973 [Xem Ảnh] Cung 59,Vũ khí 12,full 8,17 triệu yên
» Sever : Kunaj
» Thẻ:100K;MoMo/ATM:80K
→Mã Số: 4972 [Xem Ảnh] (HÀNG 41) Đao 41,Vũ khí 8,full 8,sói đen 2tbs,1 triệu yên
» Sever : Katana
» Thẻ:50K;TCSR/ATM:40K
→Mã Số: 4971 [Xem Ảnh] (HÀNG TTGT NT5 NGON) .Tiêu 130,Vũ khí 13,SET 9X full 12 13,vk tinh luyện 6,găng tinh luyện 6,quần tinh luyện 6,giày tinh luyện 4,yoroi tinh luyện 6,bùa tinh luyện 6,bội tinh luyện 6,nhẫn tinh luyện 1,11 sách,10 bánh,xe máy full tbx,210 triệu yên
» Sever : Bokken
» Thẻ Vina :2 Triệu 7 ; MoMo/ATM: 2 Triệu
→Mã Số: 4970 [Xem Ảnh] (Hàng 49 KẸP 79 NGON) .Tiêu 49,Vũ khí 12,full 12(đã full tinh luyện),vk găng tinh luyện 9,nón áo nhẫn dây chuyền tinh luyện 5,quần giày bùa tinh luyện 6,bội tinh luyện 7,8 sách,14 bánh,sói trắng full tbs tl 6655,8 triệu yên . Đao 79,Vũ khí 13,full 12 13,vk tinh luyện 2,găng,quần,giày,yoroi,bùa,bội đều tinh luyện 0,11 sách,10 bánh,sói trắng 5 sao lv 100 chỉ số max ngon tc + 2cm + gst full tbs tl 1100,3 triệu yên
» Sever : Bokken
» Thẻ:1 Triệu 4 ;MoMo/ATM: 1 Triệu
→Mã Số: 4969 [Xem Ảnh] (HÀNG 130) Quạt 130,Vũ khí 13,full 12,2m8,vk tinh luyện 4,găng tinh luyện 5,yoroi tinh luyện 4,1 sách,siêu xe full tbs,141 triệu yên
» Sever : Katana
» Thẻ:700K;MoMo/ATM:500K
→Mã Số: 4968 [Xem Ảnh] (HÀNG 9X) Kiếm 99,Vũ khí 13,full 12 13,vk tinh luyện 2,găng tinh luyện 1,yoroi tin luyện 4,sói trắng lv 100 2 tbs
» Sever : Kunaj
» Thẻ:600K;MoMo/ATM:400K
→Mã Số: 4966 [Xem Ảnh] Kiếm 59,Vũ khí 8,full 8,1m5,1 triệu yên
» Sever : Kunaj
» Thẻ:50K;TCSR/ATM:40K
→Mã Số: 4965 [Xem Ảnh] Đao 53,Vũ khí 8,full 8,9 triệu yên
» Sever : Shuriken
» Thẻ:50K;TCSR/ATM:40K
→Mã Số: 4964 [Xem Ảnh] Kiếm 42.Vũ khí 8,full 8,15 triệu yên
» Sever : Shurken
» Thẻ:50K;TCSR/ATM:40K
→Mã Số: 4962 [Xem Ảnh] Tiêu 61,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 tbs,5 triệu yên
» Sever : Kunaj
» Thẻ:100K;MoMo/ATM:80K
→Mã Số: 4961 [Xem Ảnh] Đao 82,Vũ khí 11,full 12,4m8,sói trắng full tbs, 25 triệu yên
» Sever : Kunaj
» Thẻ:200K;MoMo/ATM:140K
→Mã Số: 4960 [Xem Ảnh] TIÊU 77,Vũ khí 8,full 8,siêu xe full tbs,43 triệu yên
» Sever : Kunaj
» Thẻ:100K;MoMo/ATM:80K
→Mã Số: 4959 [Xem Ảnh] Tiêu 70,Vũ khí 12,full 12,3m8,có yoroi ,1 sách,sói trắng 2 tbs, 5 triệu yên
» Sever : Kunaj
» Thẻ:300K;MoMo/ATM:200K
→Mã Số: 4957 [Xem Ảnh] Kunai 39,Vũ khí 8,full 8,có sói trắng kèm 5 triệu yên
» Sever : Kunaj
» Thẻ:50K;TCSR/ATM:40K
→Mã Số: 4956 [Xem Ảnh] (HÀNG 3X) Kunai 38,.Vũ khí 8,full 8
» Sever : Bokken
» Thẻ:50K;TCSR/ATM:40K
→Mã Số: 4955 [Xem Ảnh] (HÀNG TTGT CẤP 20) Kiếm 130,Vũ khí 14, SET 9X 4m15,full 14,vk tinh luyện 7,nón tinh luyện 4,găng tinh luyện 8,quần tinh luyện 5,giày tinh luyện 6,yoroi tinh luyện 8,bùa tinh luyện 6,bội tinh luyện 6,nhẫn tinh luyện 6,dây chuyền tinh luyện 6,11 sách,1 bánh,sói trắng 5 sao lv 100 full tbs tl 6653,195 triệu yên.Tộc Trưởng gia tộc lv 20 có nt1234
» Sever : Bokken
» Thẻ Vina :2 Triệu 7 ; MoMo/ATM: 2 Triệu
→Mã Số: 4954 [Xem Ảnh] Tiêu 76,Vũ khí 8,full 8,30 triệu yên
» Sever : Kunaj
» Thẻ:100K;MoMo/ATM:80K
→Mã Số: 4953 [Xem Ảnh] Tiêu 70,Vũ khí 8,full 8
» Sever : Bokken
» Thẻ:100K;MoMo/ATM:80K
→Mã Số: 4952 [Xem Ảnh] (HÀNG 40) Kiếm 40,Vũ khí 8,full 8,3 triệu yên
» Sever : Katana
» Thẻ:50K;TCSR/ATM:40K
→Mã Số: 4951 [Xem Ảnh] Quạt 86,Vũ khí 13,full 13,3m8,vk tinh luyện 5,găng 15 tinh luyện 5,.yoroi tinh luyện 5,10 sách,siêu xe lv 100 ngon 2 chí mạng full tbs tl 3332,35 triệu yên
» Sever : Kunaj
» Thẻ:400K;MoMo/ATM:300K
→Mã Số: 4950 [Xem Ảnh] (HÀNG 98 SÓI NGON) Tiêu 98,Vũ khí 14,full 15,bùa 14,vk tinh luyện 6,găng tinh lyện 6,quần tinh luyện 5,giày tinh luyện 6,.yoroi tinh luyện 6,bùa tinh luyện 6,bội tinh luyện 6,nhẫn tinh lyện 5.10 sách,17 bánh,sói trắng 4 sao lv 100 chỉ số max ngon 2 chí mạng full tbs tl 6666, 1 tỷ 362 triệu yên (ngon)
» Sever : Bokken
» Thẻ:2 Triệu;MoMo/ATM: 1 Triệu 4
→Mã Số: 4949 [Xem Ảnh] (GIÁP SÓI TL9) Tiêu 60,Vũ khí 14,full 12 13,vk tinh luyện 5,.găng tinh luyện 3,.10 sách,sói trắng full tbs tl 9111,1 triệu yên
» Sever : Kunaj
» Thẻ:600K;MoMo/ATM:400K
→Mã Số: 4948 [Xem Ảnh] Kunai 62,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs,5 triệu yên
» Sever : Kunaj
» Thẻ:100K;MoMo/ATM:80K
→Mã Số: 4945 [Xem Ảnh] Tiêu 71,Vũ khí 8,full 8,82 triệu yên
» Sever : Kunaj
» Thẻ:100K;MoMo/ATM:80K
→Mã Số: 4943 [Xem Ảnh] (HÀNG 12X LỖI SHINWA) Kiếm 127,Vũ khí 14,4m14,full 12 13,vk tinh luyện 5,găng tinh luyện 6,quần tinh luyện 5,giay tinh luyện 5,yoroi tinh luyện 5,bùa tinh luyện 5,8 sách,siêu xe 5 sao lv 100 full tbs tl 4443,49 triệu yên
» Sever : Katana
» Thẻ:700K;MoMo/ATM:500K
→Mã Số: 4942 [Xem Ảnh] Kunai 85,Vũ khí 8,full 8,6 triệu yên
» Sever : Katana
» Thẻ:150K;MoMo/ATM:100K
→Mã Số: 4941 [Xem Ảnh] (HÀNG BUFF) Quạt 70,Vũ khí 8,full 8,siêu xe full tbs,6 triệu yên
» Sever : Kunaj
» Thẻ:100K;MoMo/ATM:80K
→Mã Số: 4940 [Xem Ảnh] (HÀNG BUFF) Quạt 74,,Vũ khí 8,full 8,40 triệu yên
» Sever : Kunaj
» Thẻ:100K;MoMo/ATM:80K
→Mã Số: 4939 [Xem Ảnh] Tiêu 70,Vũ khí 8,full 8,11 triệu yên,sói trắng full tbs
» Sever : Tessen
» Thẻ:100K;MoMo/ATM:80K
→Mã Số: 4938 [Xem Ảnh] Quạt 72,Vũ khí 8,full 8,.18 triệu yên
» Sever : Tone
» Thẻ:100K;MoMo/ATM:80K
→Mã Số: 4937 [Xem Ảnh] Kunai 70,Vũ khí 12,full 8,sói trắng full tbs,2 sách,1 triệu yên
» Sever : Katana
» Thẻ:100K;MoMo/ATM:80K
→Mã Số: 4936 [Xem Ảnh] Cung 68,Vũ khí 8,full 8,bọi 7,pet trâu kèm 2 triệu yên
» Sever : Bokken
» Thẻ:100K;MoMo/ATM:80K
→Mã Số: 4932 [Xem Ảnh] Đao 127,Vũ khí 15,full 12,1m11,vk tinh luyện 6,găng tinh luyện 5,giày tinh luyện 4,yoroi tinh luyện 4,bùa tinh luyện 5,bội tinh luyện 4,8 sách,siêu xe 5 sao lv 100 full tbs tl 3333,20 triệu yên
» Sever : Katana
» Thẻ:800K;TCSR/ATM:600K
→Mã Số: 4930 [Xem Ảnh] Tiêu 55,Vũ khí 10,full 8.pet trâu kèm 12 triệu yên
» Sever : Katana
» Thẻ:50K;TCSR/ATM:40K
→Mã Số: 4929 [Xem Ảnh] (HÀNG 50 NGON) Kiếm 50,Vũ khí 12,full 12,vk tinh luyện 9,nón tinh luyện 6,áo tinh luyện 6.găng tinh luyện 7,quần tinh luyện 6,giày tinh luyện 6,bùa tinh luyện 6.bội tinh luyện 7,dây chuyền tinh luyện 6,nhẫn tinh luyện 6,11 sách,20 bánh,sói trắng full tbs tl 7666,274 triệu yên
» Sever : Kunaj
» Thẻ:1 Triệu 1;TCSR/ATM:800K
→Mã Số: 4928 [Xem Ảnh] (SÓI NGON) Tiêu 109,Vũ khí 14,full 12,4m8,vk tinh luyện 5,găng tinh luyện 5,yoroi tinh luyện 5.8 sách,sói trắng 5 sao lv 100 chỉ số max ngon tc + 2cm full tbs tl 3333
» Sever : Shuriken
» Thẻ:600K;TCSR/ATM:400K
→Mã Số: 4927 [Xem Ảnh] (HÀNG 90) Kiếm 90,Vũ khí 14,full 12,3m8,vk tinh luyện 4,găng tinh luyện 5,yoroi tinh luyện 5,3 sách,pet trâu full tbs tl 3100,128 triệu yên
» Sever : Katana
» Thẻ:500K;TCSR/ATM:350K
→Mã Số: 4926 [Xem Ảnh] (HÀNG 9X) Kiếm 98,Vũ khí 12,full 12,yoroi tinh luyện 6,10 sách,sói trắng 5 sao lv 100 chỉ số max ngon tc + 2cm ful, tbs tl 3220,14 triệu yên
» Sever : Shuriken
» Thẻ:600K;MoMo/ATM:400K
→Mã Số: 4921 [Xem Ảnh] (LỖI SHINWA) Kunai 130,Vũ khí 13,full 12,5m8,yoroi tinh luyện 5.siêu xe full tbs,439 triệu yên
» Sever : Katana
» Thẻ:600K;TCSR/ATM:400K
→Mã Số: 4904 [Xem Ảnh] Tiêu 46,Vũ khí 8,full 8,13 triệu yên
» Sever : Bokken
» Thẻ:50K;TCSR/ATM:40K
→Mã Số: 4898 [Xem Ảnh] Đao 70,Vũ khí 10,full 8,1 triệu yên
» Sever : Katana
» Thẻ:100K;MoMo/ATM:80K
→Mã Số: 4895 [Xem Ảnh] (HÀNG 130) Quạt 130,Vũ khí 12,full 14 15,4m12,yooroi tinh luyện 5,8 sách,siêu xe 2 chí mạng 2 tbs
» Sever : Katana
» Thẻ:800K;MoMo/ATM:600K
→Mã Số: 4891 [Xem Ảnh] (HÀNG 9X 1 TỶ YÊN) Tiêu 91,Vũ khí 15,full 14,vk tinh luyện 6,găng tinh luyện 6,quần tinh luyện 6,giày tinh luyện 6,yoroi tinh luyện 7,bùa tinh luyện 6,bội tinh luyện 6,nhẫn tinh luyện 6,8 sách,sói trắng 5 sao lv 100 full tbs tl 6666,1 tỷ yên. Phân thân Tiêu 82,Vũ khí tl6
» Sever : Kunaj
» Thẻ:1 Triệu 2;MoMo/ATM:800K
→Mã Số: 4886 [Xem Ảnh] Tiêu 59,Vũ khí 12,full 8,vk tinh luyện 4,sói trắng full tbs,5 triệu yên
» Sever : Tessen
» Thẻ:200K;MoMo/ATM:140K
→Mã Số: 4884 [Xem Ảnh] Đao 59,Vũ khí 8,full 8,trâu full tbs tl 3311,vk tinh luyện 5,găng tinh luyện 3,bội tinh luyện 3,4 triệu yên
» Sever : Kunaj
» Thẻ:250K;MoMo/ATM:180K
→Mã Số: 4877 [Xem Ảnh] (HÀNG 11X) Quạt 115,.Vũ khí 12,3m14,full 12,vk tinh luyện 6,găng tinh luyện 6,giày tinh luyện 6,yoroi tinh luyện 6,bùa tinh luyện 6.bội tinh luyện 5,nhẫn tinh luyện 4,10 sách,siêu xe 2 sao lv 100 chỉ số ổn,tc,tccm,gst full tbs tl 5555,80 triệu yên
» Sever : Kunaj
» Thẻ:700K;MoMo/ATM:500K
→Mã Số: 4869 [Xem Ảnh] Cung 69,Vũ khí 8,full 8,18 triệu yên
» Sever : Katana
» Thẻ:100K;MoMo/ATM:80K
→Mã Số: 4864 [Xem Ảnh] Kunai 70,Vũ khí 12,full 12,2m8,8 sách,sói trắng 4 sao lv 100 ngon 2 chí mạng full tbs tl 4440,2 triệu yên
» Sever : Kunaj
» Thẻ:400K;MoMo/ATM:300K
→Mã Số: 4860 [Xem Ảnh] (HÀNG 4X) Kunai 49,Vũ khí 8,full 8,4 triệu yên
» Sever : Bokken
» Thẻ:50K;TCSR/ATM:40K
→Mã Số: 4846 [Xem Ảnh] (HÀNG 9X) Kiếm 97,Vũ khí 14,full 14,5m12,vk tinh luyện 6,găng tinh luyện 6,10 sách,sói 5 sao lv100 full tbs tl 4220,29 triệu yên
» Sever : Shuriken
» Thẻ:700K;TCSR/ATM:500K
→Mã Số: 4842 [Xem Ảnh] (HÀNG 59 FULL TINH LUYỆN) Đao 59 ,Vũ khí 12,full 12,vk tinh luyện 6.găng tinh luyện 6.,áo tinh luyện 2.nón tinh luyện 2,quần tinh luyện 3,giày tinh luyện 3,bùa tinh luyện 3,.bội tinh luyện 3,.nhẫn tinh luyện 3,dây chuyền tinh luyện 3,10 sách,1 bánh,sói trắng full tbs tl 6652,37 triệu yên
» Sever : Katana
» Thẻ:700K;TCSR/ATM:500K
→Mã Số: 4841 [Xem Ảnh] Tiêu 67,Vũ khí 8.full 8,7 triệu yên
» Sever : Bokken
» Thẻ:100K;TCSR/ATM:80K
→Mã Số: 4840 [Xem Ảnh] Tiêu 69,Vũ khí 12,2m14,full 12,3 sách,sói trắng 4 sao lv 100 full tbs , 15 triệu yên
» Sever : Katana
» Thẻ:500K;TCSR/ATM:350K
→Mã Số: 4836 [Xem Ảnh] Kiếm 67,Vũ khí 8,full 8
» Sever : Kunaj
» Thẻ:100K;TCSR/ATM:80K
→Mã Số: 4832 [Xem Ảnh] Kunai 72,Vũ khí 11,full 8,sói trắng full tbs
» Sever : Kunaj
» Thẻ:100K;TCSR/ATM:80K
→Mã Số: 4828 [Xem Ảnh] Tiêu 66,Vũ khí 8,full 8,
» Sever : Kunaj
» Thẻ:100K;TCSR/ATM:80K
→Mã Số: 4826 [Xem Ảnh] Đao 66,Vũ khí 8,full 8,10 triệu yên
» Sever : Kunaj
» Thẻ:100K;TCSR/ATM:80K
→Mã Số: 4775 [Xem Ảnh] Tiêu 61,Vũ khí 8,full 8,3 triệu yên
» Sever : Kunaj
» Thẻ:100K;TCSR/ATM:80K
→Mã Số: 4770 [Xem Ảnh] Kunai 70,Vũ khí 12,full 12,vk tinh luyện 7,găng tinh luyện 6,giày tinh luyện 5,bùa tinh luyện 6,bội tinh luyện 6,8 sách,.sói trắng lv 100 full tbs tl 6443,10 triệu yên
» Sever : Kunaj
» Thẻ:500K;TCSR/ATM:350K
→Mã Số: 4769 [Xem Ảnh] (HÀNG 9X) Tiêu 99,Vũ khí 14,SET 9X full 14,vk tinh luyện 6,giày tinh luyện 6,yoroi tinh luyện 6,bùa tinh luyện 6,9 sách,sói trắng lv 100 2 chí mạng full tbs tl 6532,37 triệu yên
» Sever : Bokken
» Thẻ: 1 Triệu 2 ;TCSR/ATM:900K
→Mã Số: 4764 [Xem Ảnh] (HÀNG 70) Cung 70,Vũ khí 14,full 14,5m12,vk tinh luyện 6,găng tinh luyện 6,giày tinh luyện 5.bùa tinh luyện 4,bội tinh luyện 4.9 sách,sói trắng 5 sao lv 100 tc + gst full tbs tl 5431,93 triệu yên
» Sever : Kunaj
» Thẻ:700K;TCSR/ATM:500K
→Mã Số: 4756 [Xem Ảnh] (HÀNG 10X) Kiếm 101.Vũ khí 15.4m14,5m12,MẮT 2,vk tinh luyện 7,găng tinh luyện 7.giày tinh luyện 6.yoroi tinh luyện 5,.bùa tinh luyện 6,bội tinh luyện 6.nhẫn tinh luyện 4,9 sách,sói 5 sao lv 100 full tbs tl 6643,11 triệu yên
» Sever : Katana
» Thẻ:700K;TCSR/ATM500K
→Mã Số: 4754 [Xem Ảnh] (HÀNG 40) Cung 40,Vũ khí 8,full 8
» Sever : Bokken
» Thẻ:50K;TCSR/ATM:40K
→Mã Số: 4629 [Xem Ảnh] Cung 61,,Vũ khí 8,full 8,3 triệu yên
» Sever : Kunaj
» Thẻ:100K;TCSR/ATM:80K
→Mã Số: 4588 [Xem Ảnh] (CÓ SKILL100) Tiêu 112,Vũ khí 12,full 12,2m8,vk tinh luyện 0,yoroi tinh luyện 7,9 sách,siêu xe 5 sao lv 100 full tbs tl 3322,72 triệu yên
» Sever : Tessen
» Thẻ:700K;TCSR/ATM:500K
→Mã Số: 4543 [Xem Ảnh] Kiếm 60,.Vũ khí 8,full 8,16 triệu yên
» Sever : Kunaj
» Thẻ:100K;TCSR/ATM:80K
→Mã Số: 4542 [Xem Ảnh] Kiếm 61,Vũ khí 8,full 8,20 triệu yên
» Sever : Kunaj
» Thẻ:100K;TCSR/ATM:80K
→Mã Số: 4541 [Xem Ảnh] Kiếm 61,Vũ khí 8,full 8,16 triệu yên
» Sever : Kunaj
» Thẻ:100K;TCSR/ATM:80K
→Mã Số: 4502 [Xem Ảnh] Đao 63,Vũ khí 8,full 8
» Sever : Shuriken
» Thẻ:100K;TCSR/ATM:80K
→Mã Số: 4486 [Xem Ảnh] Cugn 63,Vũ khí 8,full 8
» Sever : tencen
» Thẻ:100K;TCSR/ATM:80K
→Mã Số: 4412 [Xem Ảnh] Tiêu 60,Vũ khí 8,full 8
» Sever : Shuriken
» Thẻ:100K;TCSR/ATM:80K
→Mã Số: 4402 [Xem Ảnh] (HÀNG 130) Tiêu 130,.Vũ khí 13,full 12,vk tinh luyện 5.găng tinh luyện 4.giày tinh luyện 3.yoroi tinh luyện 6,bùa tinh luyện 3.8 sách,siêu xe 5 sao lv 100 full tbs tl 5443,5 triệu yên
» Sever : Katana
» Thẻ:900K;TCSR/ATM:600K
→Mã Số: 4365 [Xem Ảnh] (HÀNG 9X SÓI NGON) Cung 94,Vũ khí 13,full 12,găng tinh luyện 6,giày tinh luyện 5,yoroi tinh luyện 6,bùa tinh luyện 5,bội tinh luyện 5,11 sách,sói trắng 5 sao lv 100 chỉ số max ngon tc + 2cm full tbs tl 5442,26 triệu yên
» Sever : Kunaj
» Thẻ:700K;TCSR/ATM:500K
→Mã Số: 4282 [Xem Ảnh] Kunai,64,Vũ khí 8,full 8,bội 4,sói trắng full tbs
» Sever : Kunai
» Thẻ:100K;TCSR/ATM:80K
→Mã Số: 4258 [Xem Ảnh] Cung 64,Vũ khí 8,full 8,3 triệu yên
» Sever : Tessen
» Thẻ:100K;TCSR/ATM:80K
→Mã Số: 4132 [Xem Ảnh] (HÀNG 9X) Kiếm 95,Vũ khí 14,full 12,vk tinh luyện 3,găng tinh luyện 5,siêu xe lv 100 full tbs tl 3321,16 triệu yên
» Sever : Katana
» Thẻ:600K;TCSR/ATM:400K
→Mã Số: 4050 [Xem Ảnh] Đao 72,Vũ khí 8,full 8,2 triêu yên
» Sever : Kunaj
» Thẻ:120K;TCSR/ATM:90K
→Mã Số: 4006 [Xem Ảnh] Kiếm 60,.Vũ khí 8,full 8,4 triệu yên
» Sever : Katana
» Thẻ:90K;TCSR/ATM:70K
→Mã Số: 4000 [Xem Ảnh] Tiêu 58,Vũ khí 8,full 8,1 triệu yên
» Sever : Tone
» Thẻ:70K;TCSR/ATM:50K
→Mã Số: 3982 [Xem Ảnh] Đao 50,.Vũ khí 8,full 8,
» Sever : Shuriken
» Thẻ:70K;TCSR/ATM:50K
→Mã Số: 3975 [Xem Ảnh] (HÀNG 4X) Tiêu 45,Vũ khí 8,full 8
» Sever : Kunaj
» Thẻ:70K;TCSR/ATM:50K
→Mã Số: 3929 [Xem Ảnh] (HÀNG 42) Kiếm 42,Vũ khí 8,full 8
» Sever : Shuriken
» Thẻ:70K;TCSR/ATM:50K
→Mã Số: 3920 [Xem Ảnh] (HÀNG 4X) Kiếm 44,Vũ khí 8,full 8
» Sever : Katana
» Thẻ:70K;TCSR/ATM:50K
→Mã Số: 3908 [Xem Ảnh] (HÀNG 4X) Kunai 49,Vũ khí 8,full 8,sói đen 2 tbs,5 triệu yên
» Sever : TONE
» Thẻ:70K;TCSR/ATM:50K
→Mã Số: 3891 [Xem Ảnh] Cung 75,Vũ khí 12,full 12,nón 11,vk tinh luyện 4.yoroi tinh luyện 3,10 sách,siêu xe lv 100 full tbs tl 3221.29 triệu yên
» Sever : Bokken
» Thẻ:420K;TCSR/ATM:300K
→Mã Số: 3890 [Xem Ảnh] (HÀNG 40) Kunai 40,Vũ khí 8,full 8,2 triệu yện
» Sever : Shuriken
» Thẻ:70K;TCSR/ATM:50K
→Mã Số: 3796 [Xem Ảnh] (HÀNG 4X) Tiêu 47,Vũ khí 8,full 8.
» Sever : Kunaj
» Thẻ:70K;TCSR/ATM:50K
→Mã Số: 3779 [Xem Ảnh] Tiêu 64,Vũ khí 8,.full 8,
» Sever : Kunaj
» Thẻ:90K;MoMo/ATM:70K
→Mã Số: 3758 [Xem Ảnh] (HÀNG 42) Đao 42.Vũ khí 8,full 8,2 triệu yên
» Sever : tencen
» Thẻ:70K;TCSR/ATM:50K
→Mã Số: 3736 [Xem Ảnh] Kiếm 74,Vũ khi 10,full 8,17 triệu yên
» Sever : Kunaj
» Thẻ:120K;TCSR/ATM:90K
→Mã Số: 3735 [Xem Ảnh] Kiếm 74,Vũ khí 8,full 8,7 triệu yên
» Sever : Kunaj
» Thẻ:120K;TCSR/ATM:90K
→Mã Số: 3734 [Xem Ảnh] Kunai 73,Vũ khí 8,full 8,1m4,5 triệu yên
» Sever : Kunaj
» Thẻ:120K;TCSR/ATM:90K
→Mã Số: 3732 [Xem Ảnh] Kiếm 74,Vũ khí 8,full 8,11 triệu yên
» Sever : Kunaj
» Thẻ:120K;TCSR/ATM:90K
→Mã Số: 3731 [Xem Ảnh] Kiếm 74,Vũ khí 8,full 8,11 triệu yên
» Sever : Kunaj
» Thẻ:120K;TCSR/ATM:90K
→Mã Số: 3730 [Xem Ảnh] Kunai 73,Vũ khí 8,full 8,3 triệu yện
» Sever : Kunaj
» Thẻ:120K;TCSR/ATM:90K
→Mã Số: 3728 [Xem Ảnh] Kiếm 50,Vũ khí 8,full 8
» Sever : Kunaj
» Thẻ:70K;TCSR/ATM:50K
→Mã Số: 3703 [Xem Ảnh] Tiêu 67,Vũ khí 8,full 8,8 triệu yên
» Sever : Kunaj
» Thẻ:90K;MoMo/ATM:70K
→Mã Số: 3572 [Xem Ảnh] (HÀNG 9X SÓI ĐEN NGON) Kiếm 91,Vũ khí 14,full 12,bội 10,găng tinh luyện 6,yoroi tinh luyện 5,8 sách,sói đen ngon 2 chí mạng full tbs tl 544,1 triệu yên
» Sever : Bokken
» Thẻ:600K;TCSR/ATM:400K
→Mã Số: 3536 [Xem Ảnh] (HÀNG 130) Cung 130,Vũ khí 12,2m14,full 12 13,2m10,vk tinh luyện 6,yoroi tinh luyện 6,3 sách,sói trắng lv 100 chỉ số ngon 2 chí mạng full tbs tl 6533,69 triệu yên
» Sever : Katana
» Thẻ:1 Triệu;TCSR/ATM:700K
→Mã Số: 3521 [Xem Ảnh] Kunai 62,Vũ khí 8,full 8,
» Sever : Kunaj
» Thẻ:90K;MoMo/ATM:70K
→Mã Số: 3509 [Xem Ảnh] Kunai 55,Vũ khí 8,full 8, nón 6
» Sever : Kunaj
» Thẻ:70K;TCSR/ATM:50K
→Mã Số: 3495 [Xem Ảnh] (HÀNG 4X) Cung 47,Vũ khí 8,full 8,quần 4
» Sever : Shuriken
» Thẻ:70K;TCSR/ATM:50K
→Mã Số: 3477 [Xem Ảnh] (HÀNG 4X) Kiếm 43.Vũ khí 8,full 8,3 triệu yên
» Sever : Shuriken
» Thẻ:70K;TCSR/ATM:50K
→Mã Số: 3466 [Xem Ảnh] (SÓI NGON) Cung 60,Vũ khí 12,full 12,nón 8,vk tinh luyện 8,găng tinh luyện 6,10 sách,sói trắng 3 sao lv 100 chỉ số max ngon tấn công + 2cm + né full tbs tl 6622
» Sever : Bokken
» Thẻ:500K;TCSR/ATM:350K
→Mã Số: 3454 [Xem Ảnh] (HÀNG SV6) Kunai 53.Vũ khí 8,full 8,4 triệu yên
» Sever : TONE
» Thẻ:100K;TCSR/ATM:70K
→Mã Số: 3449 [Xem Ảnh] Tiêu 50,Vũ khí 8,full 8,2 triệu yên
» Sever : Kunaj
» Thẻ:70K;TCSR/ATM:50K
→Mã Số: 3448 [Xem Ảnh] Tiêu 50,Vũ khí 8,full 8,2 triệu yên
» Sever : Kunaj
» Thẻ:70K;TCSR/ATM:50K
→Mã Số: 3447 [Xem Ảnh] Tiêu 50,Vũ khí 8,full 8,4 triệu yên
» Sever : Kunaj
» Thẻ:70K;TCSR/ATM:50K
→Mã Số: 3446 [Xem Ảnh] Kiếm 52,vũ khí 8,full 8
» Sever : Kunaj
» Thẻ:70K;TCSR/ATM:50K
→Mã Số: 3445 [Xem Ảnh] Kiếm 52,vũ khí 8,full 8,1 triệu yên
» Sever : Kunaj
» Thẻ:70K;TCSR/ATM:50K
→Mã Số: 3442 [Xem Ảnh] Kiếm 52,vũ khí 8,full 8.1 triệu yên
» Sever : Kunaj
» Thẻ:70K;TCSR/ATM:50K
→Mã Số: 3424 [Xem Ảnh] Kunai 70,Vũ khí 8,full 8,15 triệu yên
» Sever : Katana
» Thẻ:120K;TCSR/ATM:90K
→Mã Số: 3423 [Xem Ảnh] Kunai 70,Vũ khí 8,full 8,11 triệu yên
» Sever : Katana
» Thẻ:120K;TCSR/ATM:90K
→Mã Số: 3421 [Xem Ảnh] Kunai 71,Vũ khí 8,full 8,.17 triệu yên
» Sever : Katana
» Thẻ:120K;TCSR/ATM:90K
→Mã Số: 3417 [Xem Ảnh] Cung 72,Vũ khí 8,full 8
» Sever : Kunaj
» Thẻ:120K;TCSR/ATM:90K
→Mã Số: 3412 [Xem Ảnh] Kiếm 75,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs,17 triệu yên
» Sever : Kunaj
» Thẻ:120K;TCSR/ATM:90K
→Mã Số: 3356 [Xem Ảnh] (HÀNG 4X) Đao 47,Vũ khí 8,full 8
» Sever : Kunaj
» Thẻ:70K;TCSR/ATM:50K
→Mã Số: 3300 [Xem Ảnh] Kunai 69,Vũ khí 8,full 8,có siêu xe
» Sever : Katana
» Thẻ:90K;MoMo/ATM:70K
→Mã Số: 3281 [Xem Ảnh] Cung 50,Vũ khí 8,full 8
» Sever : Kunaj
» Thẻ:70K;TCSR/ATM:50K
→Mã Số: 3253 [Xem Ảnh] (HÀNG 41) Kunai 41,Vũ khí 8,full 8
» Sever : Kunaj
» Thẻ:70K;TCSR/ATM:50K
→Mã Số: 3244 [Xem Ảnh] (HÀNG 4X) Kiếm 48,Vũ khí 8,full 8
» Sever : Kunaj
» Thẻ:70K;TCSR/ATM:50K
→Mã Số: 3221 [Xem Ảnh] (HÀNG SV6) Kunai 62,Vũ khí 8,full 8,2m5,sói trắng chỉ số max ngon 2 chí mạng kẹp 6 triệu yên
» Sever : TONE
» Thẻ:200K;TCSR/ATM:140K
→Mã Số: 3204 [Xem Ảnh] (HÀNG 9X XE VIP) Cung 98,Vũ khí 12,full 12,vk tinh luyện 6,găng tinh luyện 6,.yoroi tinh luyện 6,bùa tinh luyện 6.11 sách,1 bánh,xe máy lv 100 chỉ số ngon gst + 2cm full tbs tl 6555
» Sever : Bokken
» Thẻ:600K;TCSR/ATM:400K
→Mã Số: 3193 [Xem Ảnh] Kunai 71,Vũ khí 8,full 8,.35 triệu yên
» Sever : Kunaj
» Thẻ:120K;TCSR/ATM:90K
→Mã Số: 3184 [Xem Ảnh] Kunai 71,Vũ khí 8,full 8,2 triệu yên
» Sever : Katana
» Thẻ:120K;TCSR/ATM:90K
→Mã Số: 3180 [Xem Ảnh] (HÀNG 4X SV6) Cung 49,Vũ khí 8,full 8,sói trắng kẹp 5 triệu yên
» Sever : TONE
» Thẻ:170K;TCSR/ATM:120K
→Mã Số: 2944 [Xem Ảnh] Kunai 63,Vũ khí 8,full 8,6 triệu yên
» Sever : Katana
» Thẻ:90K;MoMo/ATM:70K
→Mã Số: 2814 [Xem Ảnh] (HÀNG 70) Cung 70,Vũ khí 12,full 12,2 sách,sói trắng 5 sao lv 100 chỉ số max ngon 2 chí mạng + gst full tbs tl 2100,7 triệu yên
» Sever : Kunaj
» Thẻ:600K;TCSR/ATM:400K
→Mã Số: 2771 [Xem Ảnh] Kunai 70,Vũ khí 8,full 8,20 triệu yên
» Sever : Katana
» Thẻ:120K;TCSR/ATM:90K
→Mã Số: 2768 [Xem Ảnh] Kunai 71,Vũ khí 8,full 8,12 triệu yên
» Sever : Katana
» Thẻ:120K;TCSR/ATM:90K
→Mã Số: 976 [Xem Ảnh] Kunai 72,.Vũ khí 11,full 12,vk tinh luyện 6,găng tinh luyện 6,giày tinh luyện 6,bùa tinh luyện 6,yoroi tinh luyện 2.sói trắng lv 100 full tbs tl 6534,8 sách,3 triệu yên
» Sever : Bokken
» Thẻ:400K;TCSR/ATM:300K
→Mã Số: 528 [Xem Ảnh] (CÓ SKILL 100) Kiếm 130,Vũ khí 12,full 14,3 món 12,vk tinh luyện 5,găng tinh luyện 6,yoroi tinh luyện 4,5 sách,sói trắng full tbs tl 5443,50 triệu yên
» Sever : Shuriken
» Thẻ:1 Triệu;TCSR/ATM: 750k
→Mã Số: 78 [Xem Ảnh] Tiêu 116(CÓ KILL 100),Vũ khí 14,full 14, 2 món 12, vk tinh luyện 5,găng tinh luyện 5,quần tinh luyện 5,bùa tinh luyện 4,bội tinh luyện 4,yoroi tinh luyện 7,sói trắng lv 100 full tbs tl 4533,62 triệu yên,max sách,1 bánh
» Sever : Kunaj
» Thẻ:1 Triệu ;TCSR/ATM: 700k
Danh Sách Nick Đã Bán - Nick Trả Góp - Nick Đã Đổi
Liên Hệ - Hỗ Trợ
Gmail : [email protected]
Sđt : 03.789.16676
Phương Thức Thanh Toán
✧ Thanh toán qua thẻ: VIETTEL - VINA - MOBIFONE - VIETNAM MOBILE - ZING - GATE FPT(Cả Seri và Mã Thẻ)
✧ Thanh toán qua TKCR - TCSR - TRIEUKIM -ATM
Thông Tin Về Đại Lý
@ 2018 WebGameAll.Com - Thiết Kế : Lương Đức Dương

Shop Mua Bán Nick Game Online
Chi tiết liên hệ : 03.789.16676