.


Shop mua ban nick game online uy tin
Uy Tín Tạo Niềm Tin


Trang chủ » Nick Đã Bán
Mã Số: 3526 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 9X) Cung 90,Vũ khí 11,full 10,1 bánh,siêu xe lv 100 full tbs ,217 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:150Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3507 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 42) Đao 42.Vũ khí 8,full 8,3 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3506 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 41) Kunai 41,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs,1 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3503 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 56,Vũ khí 8,full 8,18 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3502 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 59,Vũ khí 8,full 8,46 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3501 Xem ảnh - Sever Shuriken (SÓI NGON HÀNG BUFF) Quạt 59,Vũ khí 8,full 8,sói trắng lv 20 2 chí mạng ngon full tbs
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3500 Xem ảnh - Sever Bokken Kunai 59,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 1 tbs,3 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3492 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG BUFF) Quạt 69,Vũ khí 8,full 8,siêu xe lv45 full tbs,18 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3489 Xem ảnh - Sever Shuriken Kunai 62,Vũ khí 9,full 8,6 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3488 Xem ảnh - Sever Bokken Đao 72,Vũ khí 8,full 8,yoroi tinh luyện 2,sói trắng full tbs,24 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3485 Xem ảnh - Sever Bokken (XE NGON) Kiếm 69,Vũ khí 12,full 12,3m8,vk tinh luyện 5,găng tinh luyện 6,7 sách,siêu xe 5 sao lv 100 chỉ số ngon 2 chí mạng + gst full tbs tl 6542,6 triệu yên
Giá Thẻ:420K;TCSR/ATM:300Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3483 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 68,Vũ khí 8,full 8,siêu xe full tbs
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3482 Xem ảnh - Sever Kunai Kiếm 76,Vũ khí 10,full 9,siêu xe lv 100 chỉ số ngon 2 chí mạng 2 tbs,46 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3480 Xem ảnh - Sever Kunaj ( HÀNG 42 SÓI NGON ) Đao 42.Vũ khí 8,full 8,sói trắng max ngon tc,2cm full tbs tl 1111,3 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3476 Xem ảnh - Sever Katana Tiêu 78,Vũ khí 10,full 10,sói trắng 2 sao lv 93 full tbs tl 1100,1 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3475 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG CÓ SKILL 100) Tiêu 111,Vũ khí 12,full 12,3m8,giày tinh luyện 4,yoroi tinh luyện 6,9 sách,siêu xe 5 sao lv 100 full tbs tl 3333,32 triệu yên
Giá Thẻ:600K;TCSR/ATM:400Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3474 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 4X) Cung 45,Vũ khí 8,full 8.
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3473 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 40) Đao 40,Vũ khí 8,full 8,1 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3471 Xem ảnh - Sever Katana Quạt 80,Vũ khí 8,full 8,113 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3470 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 57.Vũ khí 10,full 8,sói trắng 2 tbs
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3469 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 59,Vũ khí 12,full 9 10,sói trắng chỉ số ngon 2 chí mạng full tbs tl 2100.1 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3463 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 40) Kunai 40,Vũ khí 8,full 8,sói đen 2 tbs,8 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3460 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 69,Vũ khí 8,full 8,siêu xe full tbs tl 2000,1 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3459 Xem ảnh - Sever Tessen (HÀNG 9X) Cung 95,Vũ khí 12,dây chuyền 12,full 10,sói trắng lv 100 chỉ số ngon tc,cm,gst,né full tbs,1 triệu yên
Giá Thẻ:250K;MoMo/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3458 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 69 SÓI NGON) Cung 69,Vũ khí 14,full 14 15 ,4m12,vk tinh luyện 6,.găng tinh luyện 6.11 sách,sói trắng 5 sao lv 100 chỉ số ngon tc,tccm,gst,né full tbs tl 5554,158 triệu yên
Giá Thẻ:600K;TCSR/ATM:400Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3457 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 9X SÓI NGON) Kiếm 99,Vũ khí 13,full 12,3m10,2m8,vk tinh luyện 5,yoroi tinh luyện 5,8 sách,sói trắng 2 chí mạng ngon full tbs tl 4222,5 triệu yên
Giá Thẻ:420K;TCSR/ATM:300Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3453 Xem ảnh - Sever Katana Kunai 69,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs,5 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3452 Xem ảnh - Sever Shuriken Đao 60,Vũ khí 11,full 8,sói trắng 3 tbs,4 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3441 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 69,Vũ khí 12,full 12 13,4m10,vk tinh luyện 3,siêu xe 5 sao lv 100 chỉ số ngon tc tccm gst full tbs tl 3222,209 triệu yên
Giá Thẻ:350K;TCSR/ATM:250Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3440 Xem ảnh - Sever Katana Tiêu 78,Vũ khí 9,fulll 10,siêu xe 2 tbs,1 sách
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3439 Xem ảnh - Sever Katana Tiêu 50,Vũ khí 8,full 8,
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3438 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 42) Kunai 42,Vũ khí 8,full 8.2 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3436 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 68,Vũ khí 12,giày 12,full 8,sói trắng 2 tbs,23 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3435 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 42) Kunai 42,Vũ khí 10,full 8,sói trắng 2 tbs tl 20,14 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3430 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 69,Vũ khí 8,full 8,sói trắng lv 100 full tbs tl 2111
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3428 Xem ảnh - Sever Kunaj (SÓI NGON + NHIỀU YÊN) Cung 40,Vũ khí 8,full 8,quần 4,sói đen có tấn công + chí mạng + gst 2 tbs,75 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3427 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 42) Kunai 42,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 tbs,18 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3425 Xem ảnh - Sever Kunaj (SÓI ĐEN NGON) Kunai 40,Vũ khí 8,full 8,sói đen tc tccm 2 tbs,8 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3415 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 51,Vũ khí 9,full 8,2m5,2 triệu yên
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:40Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3408 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 9X) Kiếm 92,Vũ khí 12,full 12,áo 10,găng tinh luyện 4.yoroi tinh luyện 4,8 sách,sói trắng 4 sao lv 100 chỉ số ổn tc tccm gst full tbs tl 4220,82 triệu yên
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3406 Xem ảnh - Sever Katana Kunai 50,Vũ khí 8,full 8,2 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3405 Xem ảnh - Sever Shuriken Tiêu 62,Vũ khí 8,full 8,3 bánh,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3402 Xem ảnh - Sever Kunaj (SÓI NGON + NHIỀU YÊN) Cung 40,Vũ khí 8,full 8,sói đen có tấn công + chí mạng 2 tbs,106 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3399 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 78,Vũ khí 10,full 10,siêu xe 2 tbs,39 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3395 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 61,Vũ khí 8,full 8,siêu xe lv 100 kèm 1 triệu yên
Giá Thẻ:100K;MoMo/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3393 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 71,Vũ khí 13,găng 12.,full 10,yoroi tinh luyện 2,sói trắng 5 sao lv 100 chỉ số ổn tc,tccm full tbs tl 1110.1 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3392 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 91,Vũ khí 8,full 10,yoroi tinh luyện 6,10 sách,5 bánh,sói trắng 5 sao chỉ số ổn full tbs 2100
Giá Thẻ:250K;MoMo/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3391 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 67,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3388 Xem ảnh - Sever Tessen Tiêu 76,Vũ khí 13,full 12,4m10,vk tinh luyện 5,găng tinh luyện 5.6 sách,siêu xe 3 sao lv 100 chỉ số ổn tc tccm full tbs tl 5443,16 triệu yên
Giá Thẻ:350K;TCSR/ATM:250Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3387 Xem ảnh - Sever Tessen Quạt 79,Vũ khí 12,3m12,full 8,4 sách,siêu xe 4 sao lv 100 chỉ số ổn full tbs tl 4201,31 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3386 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 3X) Tiêu 39,Vũ khí 8,full 8,3 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3384 Xem ảnh - Sever Bokken Đao 59,Vũ khí 10,full 8,8 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3383 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 91,Vũ khí 8,full 10,yoroi tinh luyện 6,10 sách,5 bánh,sói trắng 5 sao chỉ số ổn full tbs 2100
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3382 Xem ảnh - Sever Kunaj Quạt 81,Vũ khí 8,full 8,24 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3381 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 87,Vũ khí 8,full 8,13 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3380 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 89,Vũ khí 8,full 8,33 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3379 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 88,Vũ khí 8,full 8,13 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3377 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 83,Vũ khí 8,full 8,16 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3376 Xem ảnh - Sever Kunaj Quạt 81,Vũ khí 8,full 8,29 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3371 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 81,Vũ khí 8,full 8,26 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3370 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 83,Vũ khí 8,full 8,găng 12,17 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3369 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 81,Vũ khí 8,full 8,14 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3368 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 82,Vũ khí 8,full 8,18 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3365 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 71,Vũ khí 8,full 8,4 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3363 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 70,Vũ khí 11,full 8,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3362 Xem ảnh - Sever Kunaj (SÓI NGON) Kiếm 68,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 tbs chỉ số max ngon tc + 2 chí mạng 2 tbs,12 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3361 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 3X) kiếm 39,vũ khí 8,full 8,7 TRIỆU YÊN
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3360 Xem ảnh - Sever Katana Tiêu 60,Vũ khí 8,.full 8,.17 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3359 Xem ảnh - Sever Tessen Kiếm 88,Vũ khí 12,bùa 12,full 10,yoroi tinh luyện 2,xe máy full tbx tl 2200,13 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3358 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 4X) Kiếm 49,Vũ khí 12,full 10,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3355 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 9X SÓI NGON) Đao 98,Vũ khí 14,full 12,vk tinh luyện 2,.găng tinh luyện 6.yoroi tinh luyện 5,8 sách,5 bánh,siêu xe 5 sao lv 100 chỉ số max ngon gst + 2 chí mạng full tbs tl 4221,55 triệu yên
Giá Thẻ:700K;TCSR/ATM:500Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3352 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 9X SÓI NGON) Kiếm 93,Vũ khí 12,full 12,bội 8,yoroi tinh luyện 3,1 sách,siêu xe 2 sao lv 100 chỉ số ngon 2 chí mạng 3 tbs tl 221,54 triệu yên
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3351 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 3X SÓI NGON) Kunai 39,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 chí mạng ngon 2 tbs tl 21.5 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3350 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 41) Tiêu 41,Vũ khí 10,full 8,sói trắng full tbs tl 3200,3 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3349 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 69,Vũ khí 8,full 8,37 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3348 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG BUFF) Quạt 58,Vũ khí 8,full 8,nón 5,sói trắng lv 40,full tbs tl 1000.1 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3347 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 49 NGON) Kunai 49,Vũ khí 12,full 12,vk tinh luyện 6,giày tinh luyện 5,bùa tinh luyện 5,8 sách,sói trắng chỉ số ngon 2 chí mạng full tbs tl 6554,216 triệu yên
Giá Thẻ:700K;TCSR/ATM:500Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3346 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 59,Vũ khí 8,full 8,9 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3345 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 59,.vũ khí 8,full 8,12 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3344 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 59,Vũ khí 10,full 8,10 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3343 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 59,Vũ khí 8,full 8,7 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3342 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 79,Vũ khí 11,full 10,sói trắng full tbs,1 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3340 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG 130) Tiêu 130,Vũ khí 14,full 14,2m13,vk tinh luyện 7,yoroi tinh luyện 7,găng tinh luyện 8,giày tinh luyện 3.bùa tinh luyện 5.11 sách,10 bánh,siêu xe 5 sao lv 100 chỉ số ổn full tbs tl 5544,632 triệu yên
Giá Thẻ:2 Triệu ;TCSR/ATM:1 Triệu 5k đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3339 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 9X) Tiêu 90,Vũ khí 9,full 10, 8 sách sói trắng lv 100 full tbs,2 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3338 Xem ảnh - Sever Katana Đao 70,Vũ khí 8,full 8,siêu xe full tbs,18 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3337 Xem ảnh - Sever Bokken (SÓI NGON) Kiếm 63,Vũ khí 8,full 8,siêu xe max ngon tc + 2 chí mạng 2 tbs tl 31,14 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:75Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3335 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 40,Vũ khí 8,fulll 8,4 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3334 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 50,.Vũ khí 8,full 8,3 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3333 Xem ảnh - Sever Shuriken Tiêu 67,Vũ khí 11,full 10,sói trắng full tbs tl 1100,1 triệu yên
Giá Thẻ:100K;MoMo/ATM:75Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3331 Xem ảnh - Sever TONE (HÀNG 4X SV6) Tiêu 42,Vũ khí 8,fuill 8,sói trắng kẹp 15 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:75Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3330 Xem ảnh - Sever TONE (HÀNG 4X SV6) Cung 42,Vũ khí 8,full 8,sói trắng kèm 8 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:75Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3329 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 3X) Kunai 39,.Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3328 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 50,Vũ khí 8,full 8,8 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3327 Xem ảnh - Sever Tessen Kiếm 59,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 tbs,1 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3326 Xem ảnh - Sever Shuriken (SÓI NGON) Đao 68,Vũ khí 8,full 8,8 sách,sói trắng 4 sao vl 100 2 chí mạng ngon full tbs,28 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3325 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 9X SÓI NGON ) Kunai 99,Vũ khí 13,ful 12 13,vk tinh luyện 5,giày tinh luyện 4,găng tinh luyện 5.,yoroi tinh luyện 6,8 sách,10 bánh,sói trắng 5 sao lv 100 chỉ số max ngon gst + 2 chí mạng full tbs tl 5444,44 triệu yên
Giá Thẻ:900K;TCSR/ATM:600Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3324 Xem ảnh - Sever Kunaj Quạt 80,Vũ khí 8,full 8,siêu xe full tbs,72 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3323 Xem ảnh - Sever Bokken Cung 75,Vũ khí 10,full 10,yoroi tinh luyện 4,11 sách,siêu xe 2 tbs,4 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3322 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 50,Vũ khí 8,full 8,3 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3321 Xem ảnh - Sever Tessen (HÀNG 9X) Quạt 97,Vũ khí 12,full 12,vk tinh luyện 6,găng tinh luyện 5,.yoroi tinh luyện 6,.10 sách,10 bánh,10 sách 10 bánh,sói trắng 4 sao lv100 chỉ số full tbs tl 5533,28 triệu yên
Giá Thẻ:700K;TCSR/ATM:500Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3318 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 67,Vũ khí 12,full 8,sói trắng full tbs,11 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3316 Xem ảnh - Sever TONE (HÀNG 4X SV6) Quạt 49,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3315 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 68,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 tbs,1 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3314 Xem ảnh - Sever Katana Kunai 54,Vũ khí 11,full 8,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3312 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 68,Vũ khí 12,full 8,14 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3311 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 9X) Tiêu 98,Vũ khí 12,full 14,4m12,vk tinh luyện 6,găng tinh luyện 4.giày tinh luyện 0,yoroi tinh luyện 2,bội tinh luyện 1,10 sách,siêu xe 5 sao lv 100 chỉ số ổn full tbs tl 2111,120 triệu yên
Giá Thẻ:700K;TCSR/ATM:500Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3310 Xem ảnh - Sever Bokken Cung 65,Vũ khí 14,full 8,bùa 12,vk tinh luyện 6,8 sách,sói trắng lv 100 full tbs tl 6421.47 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3308 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 60,Vũ khí 8,.full 8,siêu xe full tbs
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3307 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 44,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3306 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 4X) Quạt 46 ,Vũ khí 8,full 8.
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3305 Xem ảnh - Sever Shurken (HÀNG 3X) Kunai 38,.Vũ khí 8,full 8,1 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3304 Xem ảnh - Sever Shurken Đao 69,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 tbs
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3303 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 59,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3302 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 91,Vũ khí 8,full 10,10 sách, 5 bánh,sói trắng 5 sao lv 100 chỉ số ổn full tbs tl 2000
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3301 Xem ảnh - Sever Bokken Kunai 52,Vũ khí 8,full 8,sói trắng lv 62 full tbs,11 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3299 Xem ảnh - Sever Shurken Kiếm 69,Vũ khí 8,full 8,có siêu xe
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3298 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 9X SÓI NGON ) Kiếm 93,Vũ khí 12,full 12,bội 8,1 sách,siêu xe 2 sao chỉ số ngon 2 chí mạng full tbs tl 3221,56 triệu yên
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3297 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 65,Vũ khí 8,full 8,siêu xe lv 81 2 tbs
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3295 Xem ảnh - Sever Katana (XÁC 130 ) Tiêu 130,Vũ khí 8,3m13,full 8,găng tinh luyện 3,yoroi tinh luyện 6,8 sách,10 bánh,siêu xe 5 sao lv 100 chỉ số ổn tc,tccm,gst full tbs tl 3333,143 triệu yên
Giá Thẻ:900K;TCSR/ATM:600Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3294 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 67,Vũ khí 8,full 8,25 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3293 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 67,Vũ khí 8,full 8,có siêu xe
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3292 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 66,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 tbs,2 triệu yên áo sẵn rương
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3291 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 62,Vũ khí 8,full 8, sói trắng full tbs,3 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3289 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 65,Vũ khí 8,full 8,áo 5,siêu xe 2 tbs
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3288 Xem ảnh - Sever Katana Tiêu 64,Vũ khí 8,full 8,bội 7,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3287 Xem ảnh - Sever Katana Kunai 60,Vũ khí 8,full 8,sói trắng chỉ số ôn full tbs,56 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3286 Xem ảnh - Sever Bokken Cung 50,Vũ khí 11,full 8,giày 12,sói trắng full tbs tl 1100
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3285 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 84,Vũ khí 12,full 12,5m8,siêu xe ful tbs,28 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3283 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 4X) Kunai 41,Vũ khí 8,full 8.14 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3282 Xem ảnh - Sever Bokken Kunai 80,Vũ khí 8,full 8,28 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3280 Xem ảnh - Sever TONE (HÀNG 4X SV6) Kunai 48,Vũ khí 8,full 8,
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3279 Xem ảnh - Sever TONE (HÀNG SV6 SÓI NGON) Tiêu 66,Vũ khí 11,full 8,4m5,sói trắng chỉ số max ngon tc + 2cm + né ,2 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3278 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 71,Vũ khí 13,full 8,8 sách,sói trắng 2 sao lv 100 full tbs tl 6222,10 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3275 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 9X) Tiêu 91,Vũ khí 14,full 12,nón 8,vk tinh luyện 5,yoroi tinh luyện 3,8 sách,siêu xe 5 sao lv 100 chỉ số ổn tc,tccm,gst full tbs tl 3333,14 triệu yên
Giá Thẻ:600K;TCSR/ATM:400Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3274 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 84,Vũ khí 10,full 8,siêu xẻ full tbs tl 3111,50 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3273 Xem ảnh - Sever Katana Đao 70,Vũ khí 8,full 8,siêu xe full tbs,15 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3272 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG BUFF) Quạt 67,Vũ khí 8,ful 8,9 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3271 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG BUFF) Quạt 66,Vũ khí 8,full 8,3 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3270 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG BUFF) Quạt 67,Vũ khí 8,ful 8,9 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3269 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG BUFF) Quạt 67,Vũ khí 4,ful 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3268 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG BUFF) Quạt 67,Vũ khí 8,ful 8,31 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3267 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG BUFF) Quạt 67,Vũ khí 8,ful 8,1m5,14 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3266 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG BUFF) Quạt 69,Vũ khí 8,full 8,18 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3265 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG BUFF) Quạt 69,Vũ khí 8,full 8,41 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3264 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 64,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 tbs,
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3263 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiểu 66,Vũ khi 10,full 8,.2m5.nón 8 sẵn rương kẹp 7 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3262 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 68,Vũ khí 8,full 8,đồ 8 sẵn rương kẹp 5tr yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3261 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 68,Vũ khí 8,full 8,đồ 8 sẵn rương kèm 5 triệu yên
Giá Thẻ:70K;MoMo/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3260 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 70,Vũ khí 10,full 10,29 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3259 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG BUFF) Quạt 72,Vũ khí 8,full 8,sói trắng kèm 11 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3258 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 63,Vũ khí 8,full 8,xe máy full tbx
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3257 Xem ảnh - Sever Bokken KUnai 60,Vũ khí 10,full 8,sói trắng ngon 2chis mạng 2tbs,7 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3256 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 70.Vũ khí 8,full 8,37 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3252 Xem ảnh - Sever Tessen Kiếm 65,Vũ khí 10,full 8,sói trắng lv 100 full tbs,11 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3249 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 67,Vũ khí 8,ful 8,7 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3248 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 67,Vũ khí 8,ful 8,4 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3247 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 67,Vũ khí 8,ful 8,4 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3246 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 59,Vũ khí 8,full 8,sói trắng lv 51 2 tbs,
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3243 Xem ảnh - Sever Bokken Đao 59,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 1 tbs,16 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3242 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 54,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs,7 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3241 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 64,Vũ khí 11,full 8,bùa 12,siêu xe full tbs,10 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3238 Xem ảnh - Sever Tessen (HÀNG 4X) Tiêu 49,.Vũ khí 8,full 8,4 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3237 Xem ảnh - Sever Tessen Kunai 67,Vũ khí 8,full 8,10 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3236 Xem ảnh - Sever Tessen Tiêu 65,Vũ khí 8,full 8,18 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3235 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 81,Vũ khí 12,full 10,8 sách,siêu xe 2 tbs,,195 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3234 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 40) Kiếm 40,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3233 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 73,Vũ khí 10,full 8,có yoroi ,sói trắng lv 100 full tbs
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3231 Xem ảnh - Sever Kunai Kunai 65,Vũ khí 12,full 8,sói trắng lv 81 full tbs,10 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3230 Xem ảnh - Sever Katana Kunai 64,Vũ khí 8 full 8,22 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3229 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 60,Vũ khí 10,full 8,xe máy 2 chí mạng ngon full tbs tl 1100
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3227 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 74,Vũ khí 12,full 8
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3226 Xem ảnh - Sever Shuriken Kiếm 52,Vũ khí 11,full 8,bùa 12,sói trắng lv 100 full tbs,2 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3225 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 4X) Kunai 41,Vũ khí 8,full 8.
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3224 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 60,Vũ khí 8,.full 8,siêu xe full tbs
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3222 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 103 NGON XE VIP) Cung 103,Vũ khí 15,SÉT 9X nón 15,full 14,vk tinh luyện 6,găng tinh luyện 6,quần tinh luyện 5,.giày tinh luyện 6.yoroi tinh luyện 6,bùa tinh luyện 6,bội tinh luyện 6,nhẫn tinh luyện 6,max sách,max bánh,siêu xe 5 sao lv 100 chỉ số max ngon tấn công + 2 cm + gst full tbs tl 9994,876 triệu yên
Giá Thẻ:1 Triệu 7;TCSR/ATM:1 Triệu 2k đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3220 Xem ảnh - Sever TONE (HÀNG SV6) Cung 58,Vũ khí 8,full 8,2m5,sói trắng kèm 2tr yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3219 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 69,Vũ khí 8,full 8,4 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3218 Xem ảnh - Sever Kunaj (HANG 69 ) Kiếm 69,Vũ khí 12,full 12,sói trắng lv 100 full tbs
Giá Thẻ:420K;TCSR/ATM:300Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3217 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 81,Vũ khí 8,2m12,full 11,yoroi tinh luyện 2,3 sách,1 bánh,sói trắng lv 100 ful tbs tl 2111
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3216 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 60,Vũ khí 10,full 10,siêu xe full tbs tl 3311,56 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3215 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 4X) Đao 45,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3214 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 73.,Vũ khí 8,full 8,bội 5,xe máy 2tbx tl 20
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3213 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 65,Vũ khí 10,full 8,sói trắng 3 tbs,1 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3212 Xem ảnh - Sever Bokken (SÓI NGON CÒN 183 LƯỢNG ) Tiêu 63,Vũ khí 8,full 8,sói trắng chỉ số max ngon tc+ 2cm full tbs
Giá Thẻ:120K;MoMo/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3211 Xem ảnh - Sever Katana Tiêu 65,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs tl 1000
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3210 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 74,Vũ khí 8,full 8,18 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3209 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 56,Vũ khí 8,full 8,22 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3208 Xem ảnh - Sever tencen (HÀNG BUFF XE NGON) Quạt 69,Vũ khí 8,full 10,11 sách,2 bánh,xe máy chỉ số ngon 2 chí mạng full tbx tl 2200.
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3207 Xem ảnh - Sever Tessen (HÀNG 42) Kiếm 42,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 tbs,7 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3206 Xem ảnh - Sever Bokken (SÓI NGON) Tiêu 50,Vũ khí 8,full 8,sói trắng ngon 2 chí mạng,5 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3205 Xem ảnh - Sever Bokken (SÓI NGON) Kiếm 51,Vũ khí 8,full 8,sói trắng ngon 2 chí mạng + gst,21 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3203 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 64,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 tbs,
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3202 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 42) Kunai 42,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3201 Xem ảnh - Sever Katana Tiêu 60,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 tbs
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3200 Xem ảnh - Sever Tessen (HÀNG BUFF) Quạt 72,Vũ khí 11,2m12,full 8,4 sách,xe máy full tbx tl 2000
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3199 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 41) Kunai 41,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3198 Xem ảnh - Sever Katana Tiêu 67,Vũ khí 8,full 8,đã làm 10 tta và còn 2tr yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3197 Xem ảnh - Sever Tessen (HÀNG BUFF) Quạt 72,Vũ khí 11,2m12,full 8,4 sách,xe máy full tbx tl 2000
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3196 Xem ảnh - Sever Shuriken Cung 65,Vũ khí 8,full 8,.6 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3192 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 73,Vũ khi 8,full 8,28 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3190 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 70,Vũ khí 8,full 8,siêu xe full tbx tl 2000,.27 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3189 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 73,Vũ khí 8,full 8,siêu xe 3 tbs,8 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3188 Xem ảnh - Sever Tessen Kunai 85,Vũ khí 11,3m12,full 10 11,yoroi tinyh luyện 3.,2 sách,sói trắng full tbs tl 3221,
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3186 Xem ảnh - Sever Kunaj (SÓI NGON) Tiêu 65,Vũ khí 9,.full 9,sói trắng max ngon lv 100 chỉ số tấn công + 2cm full tbs,1 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3185 Xem ảnh - Sever Kunaj (SÓI NGON) Tiêu 69,Vũ khí 12,giày 12,full 8,11 sách,sói trắng 5 sao lv 100 chỉ số max ngon gst + 2 chí mạng full tbs tl 3332.3 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3183 Xem ảnh - Sever Bokken (SÓI NGON) Kiếm 72,Vũ khí 8,full 8,dây chuyển 12,yoroi tinh luyện 3,sói trắng max ngon 2 chí mạng + gst full tbs tl 3221.9 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3182 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 68,Vũ khí 10,full 8,sói đen full tbs,42 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3181 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 84,Vũ khí 12,áo 12,full 8,yoroi tinh luyện 5.8 sách,siêu xe 5 sao lv 100 full tbs tl 4110,32 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3179 Xem ảnh - Sever Kunaj (SÓI NGON) Kunai 67,Vũ khí 8,full 8,sói trắng lv 100 chỉ số ngon 2 chí mạng full tbs
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3178 Xem ảnh - Sever Kunaj (SÓI NGON) Kunai 67,Vũ khí 8,full 8,sói trắng lv 100 chỉ số ngon 2 chí mạng full tbs
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3177 Xem ảnh - Sever Bokken Cung 64,Vũ khí 14,full 8,bùa 12,vk tinh luyện 6,8 sách,sói trắng lv 100 full tbs tl 6421,42 triệu yên
Giá Thẻ:300K;TCSR/ATM:220Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3176 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 53,Vũ khí 8,full 8,10 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3175 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 53,Vũ khí 8,full 8,15 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3174 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 70,Vũ khí 8,full 8,sói trắng lv 100 full tbs
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3173 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 40) Cung 40,Vũ khí 8,full 8.1 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3172 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 50 CHIẾN TRƯỜNG NGON) Tiêu 50,Vũ khí 14,full 12,vk tinh luyện 8,nón tinh luyện 3,găng tinh luyện 8,quần tinh luyện 6,giày tinh luyện 6.bùa tinh luyện 6,bội tinh luyện 7,nhẫn tinh luyện 6,dây chuyển tinh luyện 4.11 sách,20 bánh,sói trắng 5 sao chỉ số ổn có tc + gst full tbs tl 6666,40 triệu yên
Giá Thẻ:1 Triệu 3;TCSR/ATM:900Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3171 Xem ảnh - Sever Shuriken Cung 82,Vũ khí 8,full 8,27 triệu yên.70 lượng
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3170 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 4X) Tiêu 45,Vũ khí 8,full 8.giày 5,8 sách,sói trắng full tbs ,20 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3169 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 74,Vũ khi 10,full 8,20 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3168 Xem ảnh - Sever Katana Kunai 73,Vũ khí 8,full 8,20 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3166 Xem ảnh - Sever Katana Kunai 73,Vũ khí 8,full 8,30 triêu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3164 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 73,Vũ khí 8,full 8,4 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3163 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 73,Vũ khí 10,full 10,8 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3162 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 44,Vũ khí 8,full 8,quần 12,sói trắng full tbs tl 4211
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3161 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 63,Vũ khí 8,full 8,1 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3160 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 3X) Kunai 39,.Vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 tbs,26 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3159 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 65,Vũ khí 11,2m12,full 8,sói trắng full tbs tl 1100
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3158 Xem ảnh - Sever Katana Kunai 70,Vũ khí 10,full 8,8 sách,sói trắng tl 3200,30 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3157 Xem ảnh - Sever Kunaj (SÓI NGON) Tiêu 70,vũ khí 13,áo 14,nhẫn 12,full 8,có yoroi ,2 sách,siêu xe lv 100 chỉ số ngon 2 chí mạng full tbsa tl 3330.5 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3156 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 67,Vũ khí 8,full 8,có sói trắng kèm 6 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3155 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 57,Vũ khí 10,full 8,bùa 12,sói trắng 3 tbs
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3154 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 72,Vũ khí 8,full 8,sói đen full tbs
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3153 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 67,Vũ khí 12,áo 5,full 8,sói trắng full tbs tl 2200
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3152 Xem ảnh - Sever TONE (HÀNG SV6) Kiếm 51,Vũ khí 8,full 8.2m5
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3151 Xem ảnh - Sever TONE (HÀNG SV6) Đao 50,.Vũ khí 10,full 8,2 triệu yên
Giá Thẻ:150K;MoMo/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3150 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 130 XE NGON) Cung 130,Vũ khí 15,2m14,full 12,vk tinh luyện 4.yoroi tinh luyện 6,găng tinh luyện 6.bội tinh luyện 3,3 sách,4 bánh,siêu xe 3 sao lv 100 chỉ số max ngon gst + 2cm full tbs tl 4333,96 triệu yên
Giá Thẻ:1 Triệu 3 ;MoMo/ATM:900Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3149 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 53,Vũ khí 8,full 8,7 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3148 Xem ảnh - Sever Katana Kunai 67,Vũ khí 8,full 8,giày 5,9 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3147 Xem ảnh - Sever Bokken Kunai 50,Vũ khí 8,full 8,
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3146 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 40) Kunai 40,Vũ khí 8,full 8,3 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3145 Xem ảnh - Sever Bokken Kunai 41,.Vũ khí 8,full 8,7 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3144 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 74,Vũ khí 8,full 8,11 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3143 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 65,Vũ khí 8,full 8,có sói trắng kèm 28 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3142 Xem ảnh - Sever Katana (LỖI SHINWA) Kiếm 75,Vũ khí 10,full 8,có yoroi ,siêu xe full tbs,10 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3141 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 60,Vũ khí 11.full 8,sói đen ngon 2 chí mạng full tbs,6 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3140 Xem ảnh - Sever Bokken Kunai 50,Vũ khí 8,full 8,
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3139 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 4X) Kunai 43,Vũ khí 8,full 8.1 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3138 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG 4X) Kiếm 41.Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3137 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 42) Kunai 42,Vũ khí 8,full 8,sói đen chỉ số ngon 2 chí mạng + gst 2 tbs,8 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3136 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 60,Vũ khí 8,full 8,7 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3135 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 60,Vũ khí 8,full 8,5 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3133 Xem ảnh - Sever Katana Kunai 50,Vũ khí 8,full 8,,sói trắng lv 100 full tbs,1 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3132 Xem ảnh - Sever Shurken (HÀNG 3X) Đao 39,Vũ khí 8,full 8,1 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3131 Xem ảnh - Sever Shurken Kunai 60,Vũ khí 8,full 8,quần 5
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3130 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 4X) Quạt 44,Vũ khí 8,full 8,3 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3129 Xem ảnh - Sever Kunaj + Tone (HÀNG SV4 KẸP SV6 NGON) Tiêu 109,Có skill 100,Vũ khí 12,3m12,áo 14,dây chuyển 15,4m7,vk tinh luyện 4,yoroi tinh luyện 5,10 sách,17 bánh,siêu xe 4 sao lv 100 full tbs tl 4441,15 triệu yên. SV6 Tiêu 58,Vũ khí 12,full 10 ,vk đã ép ngọc stcm
Giá Thẻ:420K;TCSR/ATM:300Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3128 Xem ảnh - Sever Shurken Kiếm 70,Vũ khí 10,full 10,1 sách,siêu xe 5 sao lv 100 chỉ số ngon 2 chí mạng full tbs tl 3221,4 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3127 Xem ảnh - Sever Shuriken Tiêu 80,Vũ khí 8,full 8,2m12,xe máy full tbx,20 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3126 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG 4X) Tiêu 47,Vũ khí 8,full 8.
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3125 Xem ảnh - Sever Tessen Đao 73,Vũ khí 8,full 8,8 sách,sói trắng 3 tbs,14 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3123 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 4X) Đao 49,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs ,21 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3122 Xem ảnh - Sever Tessen (HÀNG BUFF) Quạt 66,Vũ khí 10,full 8,1 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3121 Xem ảnh - Sever Shuriken Đao 60,Vũ khí 10,full 10,8 sách,sói trắng lv 100 full tbs tl 2211,1 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3120 Xem ảnh - Sever Shurken (HÀNG 3X) Kunai 39,.Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3119 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 3X) kiếm 39,vũ khí 8,full 8,có sói trắng,40 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3118 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG BUFF) Quạt 66,Vũ khí 8,full 8,bội 5,3 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3117 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 50,Vũ khí 8,full 8,
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3116 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 59,Vũ khí 10,full 8,nhẫn 5,sói trắng full tbs,2 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3115 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG 3X) Tiêu 39,Vũ khí 8,full 8,có sói đen kèm 2tr yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3114 Xem ảnh - Sever Shurken Kunai 59,Vũ khí 10,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3113 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 53,Vũ khí 8,full 8,BỘI 4,sói trắng 3 tbs
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3112 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 40,Vũ khí 8,fulll 8,sói đen
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3111 Xem ảnh - Sever Shuriken Kiếm 67,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3110 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 66,Vũ khí 10,.full 8,sói trắng 2 tbs,1 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3109 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 59,Vũ khí 8,full 8,1 sách,sói trắng full tbs tl 6210,22 triệu yên
Giá Thẻ:70K;MoMo/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3108 Xem ảnh - Sever Bokken Cung 59,Vũ khí 8,full 8,8 sách,sói trắng full tbs,3 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3107 Xem ảnh - Sever Katana Tiêu 61,Vũ khí 8,full 8,siêu xe full tbs
Giá Thẻ:90K;TCSR/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3106 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG BUFF) Quạt 64,Vũ khí 8,full 8,sói trắng lv 100 2 chí mạng ngon full tbs tl 4000.5 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3105 Xem ảnh - Sever Shurken Kunai 66,Vũ khí 11,full 8,9 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3102 Xem ảnh - Sever Bokken Đao 72,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3101 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 60,Vũ khí 10,full 8,8 sách,sói trắng lv 100 full tbs tl 4000.5 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3099 Xem ảnh - Sever Tessen Tiêu 52,Vũ khí 8,full 8,
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3098 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 4X SÓI NGON) Kunai 45,Vũ khí 12,giày 12,vk tinh luyện 6,giày tinh luyện 5,8 sách,sói đen chỉ số max ngon tấn công + 2 chí mạng full tbs tl 4433,41 triệu yên
Giá Thẻ:300K;TCSR/ATM:220Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3097 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 66,Vũ khí 8,full 8,full 8,9tr yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3096 Xem ảnh - Sever Shuriken Kiếm 59,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3095 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 68,Vũ khí 8,full 8,72 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3094 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 9X) Kiếm 90,Vũ khí 12,full 12,1m8,găng tinh luyện 4,yoroi tinh luyện 4,8 sách,sói trắng lv 100 chỉ số ổn full tbs tl 4410
Giá Thẻ:420K;MoMo/ATM:300Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3093 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 4X) Kunai 49,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs,2 triệu yên.
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3092 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG 69 NGON LỖI SHINWA) Kiếm 69,Vũ khí 14,full 14,4m12,vk tinh luyện 5,găng tinh luyện 5,8 sách,sói trắng 5 sao lv 100 chỉ số ổn tc,gst,cm full tbs tl 6541,2 triệu yên
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3091 Xem ảnh - Sever tencen Kunai 66,Vũ khí 8,full8,siêu xe full tbs tl 3300,58 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3090 Xem ảnh - Sever Bokken Đao 69,Vũ khí 8,full 8,sói trắng lv 100 full tbs tl 4200,10 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3089 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 103) Kiếm 103,Vũ khí 12,full 12 13 14,vk tinh luyện 3,găng tinh luyện 3,yoroi tinh luyện 5,8 sách,siêu xe 5 sao lv 100 chỉ số ổn full tbs tl 3333,13 triệu yên
Giá Thẻ:600K;MoMo/ATM:400Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3088 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG 41) Kunai 41,Vũ khí 8,full 8.4 TRIỆU YÊN
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3087 Xem ảnh - Sever Tessen (HÀNG 41) Cung 41,Vũ khí 8,full 8,11 sách,3 bánh,sói trắng full tbs tl 5541,32 triệu yên kèm sét kháng trong rương
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3086 Xem ảnh - Sever Tessen Tiêu 68,Vũ khí 13,2m12,full 8,3 sách,sói trắng 4 sao lv 100 chỉ số ổn tc,cm full tbs tl 4411
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3085 Xem ảnh - Sever Katana Tiêu 79,Vũ khí 12,full 12,2m8,vk tinh luyện 4,găng tinh luyện 5,yoroi tinh luyện 6,siêu xe 5 sao lv 100 chỉ số ổn tc,gst,cm full tbs tl 6642,2 triệu yên
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3084 Xem ảnh - Sever Katana Kunai 73,Vũ khí 8,full 8,20 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3083 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 41) Kunai 41,Vũ khí 8,full 8,13 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3082 Xem ảnh - Sever Tessen Kiếm 59,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 3 tbs
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3081 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 4X) Tiêu 40,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3080 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 65,Vũ khí 8,full 8,13 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3079 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 62,Vũ khí 8,full 8,2 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3078 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 65,Vũ khí 8,full 8,16 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3077 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 65,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3076 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 66,Vũ khí 8,full 8,10 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3075 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG BUFF) Quạt 66,Vũ khí 8,full 8,siêu xe kèm 7 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3074 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 73,Vũ khí 11,full 10,sói trắng lv 100 full tbs,12 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3073 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF LỖI SHINWA ) Quạt 62,Vũ khí 10,full 10,10 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3072 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 60,Vũ khí 8,full 8,10 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3071 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 4X) Đao 45,Vũ khí 8,full 8,8 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3070 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 4X) Quạt 47.Vũ khí 8,full 8,1 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3069 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG BUFF) Quạt 72,Vũ khí 11,full 10,6 sách,sói trắng lv 100 chỉ số tc,cm full tbs tl 2200,1 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3068 Xem ảnh - Sever Bokken Cung 68,Vũ khí 10,full 10,sói đen ổn có tc,tccm,40 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3067 Xem ảnh - Sever Katana QUẠT 80,Vũ khí 8,full 8,113 triệu yên
Giá Thẻ:150K;MoMo/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3066 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 9X SÓI NGON) Tiêu 92,Vũ khí 12,full 14,4m12,găng tinh luyện 5,yoroi tinh luyện 3,bội tinh luyện 3,8 sách,2 bánh,sói trắng 5 sao lv 100 chỉ số max ngon tc + 2 cm full tbs tl 3200,4 triệu yên
Giá Thẻ:650K;MoMo/ATM:450Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3065 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 9X SÓI NGON) Tiêu 90,Vũ khí 12,full 12,găng tinh luyện 6,yoroi tinh luyện 6,11 sách,20 bánh(ngon),sói trắng 5 sao lv100 chỉ số ngon 2 chí mạng + gst full tbstl 4310,39 triệu yên
Giá Thẻ:650K;TCSR/ATM:450Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3064 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 67.Vũ khí 8,full 8,siêu xe full tbs,13 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3063 Xem ảnh - Sever Katana Tiêu 69,Vũ khí 8,full 8,nón 6,8 sách,siêu xe full tbs ,3 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3062 Xem ảnh - Sever Katana Đao 65,Vũ khí 8,full 8,siêu xe full tbs 3 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3061 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 56,Vũ khí 8,full 8,6 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3060 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 4X) Tiêu 45,Vũ khí 8,full 8.3 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3059 Xem ảnh - Sever Shuriken Kiếm 61,Vũ khí 12,3m12,full 8,vk tinh luyện 6,sói trắng lv 21 full tbs tl 5310,13 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3058 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 4X) Kunai 43,Vũ khí 10,full 8.
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3057 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 52,Vũ khí 10,full 8,sói trắng full tbs,7 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3056 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 53,Vũ khí 8,full 8,7 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3055 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 59,Vũ khí 8,full 8.sói trắng ,2 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3054 Xem ảnh - Sever Katana Cung 50,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3053 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 9X) Kiếm 99,Vũ khí 12,full 12,3m8,2m10,vk tinh luyện 4,yoroi tinh luyện 5,8 sách,sói trắng lv 100 chỉ số ngon 2 chí mạng full tbs tl 4222,4 triệu yên
Giá Thẻ:350K;TCSR/ATM:250Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3052 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 65,Vũ khí 8,full 8,8 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3051 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 78,Vũ khí 8,full 8,có yoroi ,siêu xe 4 sao lv 100 full tbs,4 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3050 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG 41) Kiếm 41,Vũ khí 8,full 8,sói đen 2 chí mạng ngon 2 tbs,4 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3049 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 4X) Kunai 48,Vũ khí 12,giày 12 full 8,8 sách,sói đen chỉ số ngon tc + gst full tbs tl 3333,82 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3048 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 63,vũ khí 8,full 8,2 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3047 Xem ảnh - Sever Shuriken Tiêu 51,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3046 Xem ảnh - Sever Katana Kunai 84,Vũ khí 8,full 8,bội 5,60 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3045 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG 130 CÓ SKILL 100) Tiêu 130,Vũ khí 14,full 13 14 15,vk tinh luyện 6,.găng tinh luyện 5,yoroi tinh luyện 6,11 sách,siêu xe 3 sao lv 100 chỉ số ổn tc,tcmm, full tbs tl 5555,208 triệu yên
Giá Thẻ:1000K;MoMo/ATM:700Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3044 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 62,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 4 sao lv 100 chỉ số ổn tc,cm full tbs
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3043 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 50,Vũ khí 10,full 8,11 sach,sói trắng full tbs tl 6332
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3042 Xem ảnh - Sever Shuriken Kunai 60,Vũ khí 13,full 8,.8 sách,sói trắng lv 100 full tbs tl 6500.3 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3041 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 59,.vũ khí 8,full 8,8 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3040 Xem ảnh - Sever Shurken (HÀNG 40 NGON) Kunai 40,Vũ khí 8,full 8,8 sách,vk tinh luyện 6,sói trắng full tbs tl 5400.,85 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3039 Xem ảnh - Sever Tessen (HÀNG 70) Kunai 70,Vũ khí 13,full 12 13,vk tinh luyện 6,găng tinh luyện 6,.giày tinh luyện 3,yoroi tinh luyện 0,bùa tinh luyện 5.9 sách,2 bánh,siêu xe 5 sao lv 100 chỉ số ổn tc,gst full tbs tl 4433,4 triệu yên
Giá Thẻ:600K;TCSR/ATM:400Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3038 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 59,Vũ khí 12,full 8,26 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3037 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 4x) Kunai 45,Vũ khí 8,full 8,1 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3036 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 45,Vũ khí 8,full 8,11 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3035 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 43) Kunai 43,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 3 tbs,134 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3034 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 41) Kunai 41,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3033 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 42) Kunai 42,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3032 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 4x) Kunai 43,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3031 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 4x) Kunai 43,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3030 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 4X) Kunai 43,Vũ khí 8,full 8.
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3029 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 41) Kunai 41,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3028 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG UP Thiên Nhãn Phù SÓI NGON) Tiêu 110,Vũ khí 12,full 12 13,vk tinh luyện 5,găng tinh luyện 4,giày tinh luyện 6.8 sách,sói trắng 5 sao lv 100 chỉ số max ngon tc,2chi mạng + né full tbs tl 4222,48 triệu yên
Giá Thẻ:700K;TCSR/ATM:500Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3027 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 69 SÓI NGON) Tiêu 69,Vũ khí 12,giày 12,full 8,11 sách,sói trắng 5 sao lv 100 chỉ số max ngon gst + 2 chí mạng full tbs tl 4332,3 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3026 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 69) Kiếm 69,Vũ khí 12,full 12,vk tinh luyện 6,giày tinh luyện 6.bùa tinh luyện 5.8 sách,siêu xe 2 sao full tbs tl 6534.,72 triệu yên
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3025 Xem ảnh - Sever Bokken Cung 62,Vũ khí 8,full 10.8 sách,siêu xe full tbs
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3024 Xem ảnh - Sever Tessen (HÀNG 4X) Đao 46,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 3 tbs,10 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3023 Xem ảnh - Sever Shuriken Kiếm 87,Vũ khí 12,full 12 13,yoroi tinh luyện 4,6 sách,siêu xe 5 sao lv 100 chỉ số ổn tc,gst,cm full tbs tl 3322,2 trệu yên
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3022 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG UP THIÊN NHÃN PHÙ NGON) Tiêu 115,Vũ khí 14,full 14,vk tinh luyện 6,găng tinh luyện 9,quần tinh luyện 5.giày tinh luyện 7,yoroi tinh luyện 9,bùa tinh luyện 9,bội tinh luyện 5,nhẫn tinh luyện 5,dây chuyền tinh luyện 5.11 sách,12 bánh,siêu xe 5 sao lv 100 chỉ số max ngon gst + 2 chí mạng full tbs tl 9834,10 triệu yên
Giá Thẻ:2 Triệu 5 ;TCSR/ATM:1 Triệu 7k đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3021 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 9X SÓI NGON) Tiêu 91,Vũ khí 12,găng 15,full 14,4m12,găng tinh luyện 5,yoroi tinh luyện 3,bội tinh luyện 3.8 sách,2 bánh,siêu xe 5 sao lv 100 chỉ số max ngon 2 chí mang full tbs tl 3200.12 triệu yên
Giá Thẻ:600K;TCSR/ATM:400Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3020 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 9X) Kiếm 99,Vũ khí 13,full 12,3m8,2m10,vk tinh luyện 4,yoroi tinh luyện 5,8 sách,sói trắng lv 100 chỉ số 2 chí mạng full tbs tl 4222,4 triệu yên
Giá Thẻ:300K;TCSR/ATM:220Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3019 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 73,Vũ khí 12,full 12,2m8,vk tinh luyện 5,găng tinh luyện 5.,giày tinh luyện 4,bùa tinh luyện 4,bội tinh luyện 0,8 sách,1 bánh,siêu xe 5 sao lv 100 chỉ số max ngon tấn công + 2cm full tbs tl 5322,81 triệu yên
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3018 Xem ảnh - Sever Katana Tiêu 53,Vũ khí 11,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3017 Xem ảnh - Sever Bokken (CÓ SKILL 100) Kiếm 106,Vũ khí 12,full 13,vk tinh luyện 6,găng 14 tinh luyện 5,giày tinh luyện 4,yoroi tinh luyện 4,.bùa tinh luyện 5,11 sách,1 bánh,siêu xe 5 sao lv 100 full tbs tl 5443,10 tiệu yên
Giá Thẻ:700K;TCSR/ATM:500Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3016 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 63,vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:90K;TCSR/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3015 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG BUFF) Quạt 72,Vũ khí 11,full 10,sói trắng lv 100 full tbs tl 2200,6 sách
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3014 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 59,Vũ khí 10,full 10
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3013 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 41) Kunai 41,Vũ khí 8,full 8,1 tiệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3012 Xem ảnh - Sever Katana (CÓ SKILL 100 SÓI NGON) Cung 130,Vũ khí 13,full 12 13 14,2m10,vk tinh luyện 6,yoroi tinh luyện 6,3 sách,sói trắng lv 100 2 chí mạng ngon full tbs tl 6533,83 triệu yên
Giá Thẻ:1000K;TCSR/ATM:700Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3011 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 50,Vũ khí 8,full 8.bùa 5
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3010 Xem ảnh - Sever Tessen Kiếm 68,Vũ khí 12,3m12,full 9,1 sách,sói trắng full tbs,12 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3009 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG BUFF) Quạt 72,Vũ khí 12,2m12,full 8,yoroi tinh luyện 1,1 sách,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3008 Xem ảnh - Sever Katana Cung 48,Vũ khí 8,full 8,sói đen 2 tbs,6 tiệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3007 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 40) Kiếm 40,Vũ khí 8,full 8,có sói trắng ,7 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3006 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG BUFF) Quạt 59,Vũ khí 10,full 8,sói đen có tấn công + gst ,1 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3005 Xem ảnh - Sever Bokken Đao 70,Vũ khí 8,full 8,yoroi tinh luyện 2,sói trắng full ,2 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3004 Xem ảnh - Sever Shuriken Kiếm 74,Vũ khí 8,full 8,24 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3003 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 130 SÓI NGON) Tiêu 130,Vũ khí 16(ngon) full 14,5m12,vk tinh luyện 4,găng tinh luyện 6,giày tinh luyện 5,yoroi tinh luyện 6,bùa tinh luyện 5,9 sachsm,sói trắng 5 sao lv 100 chỉ số max ngon tấn công + 2 chí mạng + hp full tbs tl 5552,33 triệu yên
Giá Thẻ:2 Triệu ;TCSR/ATM:1 Triệu 4k đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3002 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 9X) CUng 90,Vũ khí 14,3m12,full 10,yoroi tinh luyện 3,sói trắng 2 sao lv 100 full tbs tl 2211.10 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3001 Xem ảnh - Sever Bokken Cung 68,Vũ khí 12,full 8,sói trắng full tbs tl 1000
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3000 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 60,Vũ khí 8,full 12,5m8,3 sách,sói trắng full tbs tl 3321,6 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2999 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 9X) Tiêu 91,Vũ khí 14,3m14,full 12,bội 8,sói trắng lv 100 chỉ số ổn full tbs tl 4422,6 triệu yên
Giá Thẻ:350K;TCSR/ATM:250Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2998 Xem ảnh - Sever Katana (Hàng 41) Đao 41,Vũ khí 8,full 8,3 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2997 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 41) Kunai 41,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2996 Xem ảnh - Sever Tessen (CÓ SKILL 100) Quạt 107,Vũ khí 14,full 14,2m12,vk tinh luyện 4.,yoroi tinh luyện 4.11 sách,sói trắng lv 100 chỉ số tạm full tbs tl 4432,46 triệu yên
Giá Thẻ:900K;TCSR/ATM:600Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2995 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 9X SÓI NGON) Quạt 93,Vũ khí 14,full 12,5m9,vk tinh luyện 3,yoroitinh luyện 4,11 sách,2 bánh,sói trắng 5 sao lv 100 chỉ số ngon 2 chí mạng + gst full tbs tl 4411,8 triệu yên
Giá Thẻ:350K;TCSR/ATM:250Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2994 Xem ảnh - Sever Katana (SÓI NGON) Đao 63,Vũ khí 8,full 8,1m6,siêu xe 3 sao lv 90 chỉ só max ngon 2 cm,tấn công,hp full tbs tl 1000
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2993 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 56,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2992 Xem ảnh - Sever Katana Tiêu 63,Vũ khí 8,full 8,3 triệu yên
Giá Thẻ:90K;TCSR/ATM:60Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2991 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG BUFF) Quạt 63,Vũ khí 8,full 8,16 triệu yên
Giá Thẻ:90K;TCSR/ATM:60Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2990 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG BUFF) Quạt 63,Vũ khí 8,full 8,10 triệu yên
Giá Thẻ:90K;TCSR/ATM:60Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2989 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG BUFF) Quạt 63,Vũ khí 8,full 8,11 triệu yên
Giá Thẻ:90K;TCSR/ATM:60Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2988 Xem ảnh - Sever Katana Tiêu 63,Vũ khí 8,full 8,4 triệu yên
Giá Thẻ:90K;TCSR/ATM:60Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2987 Xem ảnh - Sever Katana Tiêu 63,Vũ khí 8,full 8,10 triệu yên
Giá Thẻ:90K;TCSR/ATM:60Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2986 Xem ảnh - Sever Katana Kunai 64,Vũ khí 8,full 8,38 triệu yên
Giá Thẻ:90K;TCSR/ATM:60Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2985 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 66,Vũ khí 8,full 8,13 triệu yên
Giá Thẻ:90K;TCSR/ATM:60Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2984 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 65,Vũ khí 8,full 8,10 triệu yên
Giá Thẻ:90K;TCSR/ATM:60Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2983 Xem ảnh - Sever Katana Kunai 67,Vũ khí 8,full 8,8 triệu yên
Giá Thẻ:90K;TCSR/ATM:60Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2982 Xem ảnh - Sever Katana Kunai 67,Vũ khí 8,full 8,12 triệu yên
Giá Thẻ:90K;TCSR/ATM:60Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2981 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 63,Vũ khí 8,full 8,7 triệu yên
Giá Thẻ:90K;TCSR/ATM:60Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2980 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 63,Vũ khí 8,full 8,4 triệu yên
Giá Thẻ:90K;TCSR/ATM:60Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2979 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG BUF) Quạt 62,Vũ khí 8,full 8,1 triệu yên
Giá Thẻ:90K;TCSR/ATM:60Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2978 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG BUFF) Quạt 63,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:90K;TCSR/ATM:60Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2977 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 42) Tiêu 42,Vũ khí 8,fuill 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2976 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 59,Vũ khí 8,full 10
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2975 Xem ảnh - Sever tencen (HÀNG 41) Cung 41.Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2974 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 50,Vũ khí 8,full 8,5 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2973 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 59,Vũ khí 8,full 8,7 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2972 Xem ảnh - Sever Tessen Tiêu 66,Vũ khí 8,full 10,siêu xe lv 100 chỉ số ngon 2 chí mạng full tbs
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2971 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 42) Cung 42,Vũ khí 8,full 8,13 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2970 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 79 NGON) Cung 79,Vũ khí 13,full 14,2m13,vk tinh luyện 5,găng tinh luyện 5,giày tinh luyện 3,quần tinh luyện 1,yoroi tinh luyện 5,bùa tinh luyện 6,bội tinh luyện 4,8 sách,5 bánh,siêu xe 5 sao lv 100 chỉ số ổn tc,tccm full tbs tl 4433,6 triệu yên
Giá Thẻ:900K;TCSR/ATM:600Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2969 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG 70 NGON) Cung 70,Vũ khí 14,full 14,3m12,vk tinh luyện 7,găng tinh luyện 7,quần tinh luyện 6,giày tinh luyện 7,.yoroi tinh luyện 7,bùa tinh luyện 7,bội tinh luyện 6,nhẫn tinh luyện 6,dây chuyển tinh luyện 6,9 sách,11 bánh,siêu xe 5 sao lv 100 chỉ số ổn full tbs tl 6666,49 triệu yên
Giá Thẻ: 1 Triệu 3 ;TCSR/ATM:900Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2968 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG BUFF) Quạt 67,Vũ khí 11,full 8,17 triệu yên
Giá Thẻ:90K;TCSR/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2967 Xem ảnh - Sever Katana (12 MÓN TINH LUYỆN) Quạt 130,Vũ khí 14,full 15,bùa 14,vk tinh luyện 6,găng tinh luyện 6,.giày tinh luyện 6,yoroi tinh luyện 6,bùa tinh luyện 6,bội tinh luyện 6,nhẫn tinh luyện 4,dây chuyển tinh luyện 1,8 sách,5 bánh,sói trắng 5 sao lv 100 chỉ số ổn tc,tccm,gst,hp full tbs tl 6666,30 triệu yên phân thân tiêu 5x full 8
Giá Thẻ: 2 Triệu 2 ;TCSR/ATM: 1 Triệu 5k đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2966 Xem ảnh - Sever Bokken (CÓ SKILL 100) Kiếm 111,Vũ khí 12,full 12 13,yoroi tinh luyện 6,8 sách,sói trắng lv 100 full tbs tl 1000,115 triệu yên
Giá Thẻ:600K;TCSR/ATM:400Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2965 Xem ảnh - Sever Bokken Quạt 86,Vũ khí 13,full 8,yoroi tinh luyện 2,xe máy full tbx,148 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2964 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG BUFF) Quạt 68,Vũ khí 8,full 8,2 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2963 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 44,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 tbs,2 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2962 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 52,Vũ khí 8,full 8,3 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2961 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 59,Vũ khí 8,full 8, 7 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2960 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 70,Vũ khí 8,full 8,có yoroi ,sói trắng 2 sao chỉ số ổn full tbs
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2959 Xem ảnh - Sever Bokken Kunai 79,Vũ khí 12,full 12,5m8,yoroi tinh luyện 3,5 sách,siêu xe lv 23 full tbs tl 2200,2 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2958 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 68,Vũ khí 8,full 10,4 triệu yên
Giá Thẻ:90K;TCSR/ATM:60Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2957 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 68,Vũ khí 10,full 8,7 triệu yên
Giá Thẻ:90K;TCSR/ATM:60Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2956 Xem ảnh - Sever Bokken Đao 69,Vũ khí 11,full 10,sói trắng lv 100 full tbs tl 6111,6 tiệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2955 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 64,Vũ khí 10,full 10,1 sách,sói trắng lv 100 full tbs,4 tiệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2953 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 65,Vũ khí 8,full 8,4 triệu yên
Giá Thẻ:90K;TCSR/ATM:60Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2952 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 3X) Kunai 39,Vũ khí 8,full 8,
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2951 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 4X) Kiếm 43.Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2950 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 88,Vũ khí 12,ffull 12,3m8,vk tinh luyện 6,găng tinh luyện 6,yoroi tinh luyện 3,8 sách,sói trắng 5 sao lv 100 chỉ số ổn tc,tccm,gst,né full tbs tl 6332,87 triệu yên
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2949 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 70,Vũ khí 8,full 8,18 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2948 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 3X) Đao 39,.Vũ khí 8,full 8,1 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2947 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 40) Tiêu 40,Vũ khí 8,full 8,có sói trắng
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2946 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 3X) kiếm 39,vũ khí 8,full 8,1 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2945 Xem ảnh - Sever Katana Kunai 63,Vũ khí 8,full 8,7 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2943 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 64,Vũ khí 8,full 8,8 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2942 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 64,Vũ khí 8,full 8,2 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2941 Xem ảnh - Sever Katana (HANG BUFF) Quạt 65,Vũ khí 8,full 8,2 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2939 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG BUFF) Quạt 63,Vũ khí 8,full 8,6 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2938 Xem ảnh - Sever Katana Kunai 63,Vũ khí 8,full 8,1 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2937 Xem ảnh - Sever Katana Tiêu 65,Vũ khí 8,full 8,5 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2936 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 66,Vũ khí 8,full 8,17 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2935 Xem ảnh - Sever Katana Kunai 67,Vũ khí 8,full 8,6 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2934 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG BUFF) Quạt 65,Vũ khí 8,full 8,3 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2933 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG BUFF) Quạt 65,Vũ khí 8,full 8,6 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2932 Xem ảnh - Sever Katana Kunai 66,Vũ khí 8,full 8,12 triệu yên
Giá Thẻ:90K;TCSR/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2931 Xem ảnh - Sever Katana Tiêu 79,Vũ khí 12,full 12,2m8,vk tinh luyện 6,găng tinh luyện 5,yoroi tinh luyện 6,siêu xe 5 sao lv 100 chỉ số ổn full tbs tl 6442,22 triệu yên
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2930 Xem ảnh - Sever Tessen (SÓI NGON) Tiêu 130,Vũ khí 14,full 14,5m12,yoroi tinh luyện 6,11 sách,1 bánh,siêu xe 5 sao lv 100 chỉ số max ngon tấn công + 2 chí mạng + gst full tbs tl 6333,35 triệu yên kèm găng tinh luyện 6
Giá Thẻ:1000K;TCSR/ATM:700Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2929 Xem ảnh - Sever Tessen (CÓ SKILL 100) Tiêu 108,Vũ khí 15,full 12,quần 15,nón 14,găng tinh luyện 4,yoroi tinh luyện 7,11 sách,3 bánh,siêu xe 3 sao lv 100 chỉ số ổn full tbs tl 6543.10 triệu yên
Giá Thẻ:600K;TCSR/ATM:400Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2928 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 59,Vũ khí 8,full 8,
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2927 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Qụat 63,Vũ khí 8,full 8, 15 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2926 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 42) Kiếm 42,Vũ khí 8,full 8,5 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2925 Xem ảnh - Sever Katana Kunai 50.Vũ khí 8,full 8,1 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2924 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 42) Tiêu 42,Vũ khí 8,fuill 8,.1 tiệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2923 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 42) Kiếm 42,Vũ khí 8,full 8,3 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2922 Xem ảnh - Sever Shuriken Kunai 45,Vũ khí 8,full 8,giày 5,sói trắng 2 tbs
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2921 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 57,Vũ khí 8,full 8,nhẫn 4,1 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2920 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 89,Vũ khí 8,full 8,có yoroi ,sói trắng 2 tbs,4 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2919 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 4X) Tiêu 49,.Vũ khí 8,full 8,nhẫn 5,4 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2918 Xem ảnh - Sever Tessen (HÀNG 4X) KIẾM 49,Vũ khí 8,full 8,28 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2917 Xem ảnh - Sever Tessen Cung 49,Vũ khí 8,full 8,37 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2916 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 64,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:90K;TCSR/ATM:60Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2915 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 63,Vũ khí 8,full 8,3m5
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2914 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 63,Vũ khí 8,full 8,3m5
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2913 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 65,Vũ khí 8,full 8,15 triệu yên
Giá Thẻ:90K;TCSR/ATM:60Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2912 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 64,Vũ khí 8,full 8,36 triệu yên
Giá Thẻ:90K;TCSR/ATM:60Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2911 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 63,Vũ khí 8,full 8,7 triệu yên
Giá Thẻ:90K;TCSR/ATM:60Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2910 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 62,Vũ khí 8,full 8,6 triệu yên
Giá Thẻ:90K;TCSR/ATM:60Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2909 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 62,Vũ khí 8,full 8,1 triệu yên
Giá Thẻ:90K;TCSR/ATM:60Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2908 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 62,Vũ khí 8,full 8,2 triệu yên
Giá Thẻ:90K;TCSR/ATM:60Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2907 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 62,Vũ khí 8,full 8,7 triệu yên
Giá Thẻ:90K;TCSR/ATM:60Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2906 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 62,Vũ khí 8,full 8,7 triệu yên
Giá Thẻ:90K;TCSR/ATM:60Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2905 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 62,Vũ khí 8,full 8,4 triệu yên
Giá Thẻ:90K;TCSR/ATM:60Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2904 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 62,Vũ khí 8,full 8,4 triệu yên
Giá Thẻ:90K;TCSR/ATM:60Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2903 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 62,Vũ khí 8,full 8,4 triệu yên
Giá Thẻ:90K;TCSR/ATM:60Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2902 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 62,Vũ khí 8,full 8,7 triệu yên
Giá Thẻ:90K;TCSR/ATM:60Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2901 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 61,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:90K;TCSR/ATM:60Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2900 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 61,Vũ khí 8,full 8,3 triệu yên
Giá Thẻ:90K;TCSR/ATM:60Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2899 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 61,Vũ khí 8,full 8,7 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2898 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 9X) Cung 91,Vũ khí 12,full 12,2m11,3m8,sói trắng chỉ số ngon 2 chí mạng 2 tbs,1 tiệu yên
Giá Thẻ:300K;TCSR/ATM:220Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2897 Xem ảnh - Sever Shuriken Kiếm 63,Vũ khí 8,full8,có siêu xe kẹp 1 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2896 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 4X) Kunai 43,Vũ khí 8,full 8.sói trắng 2 tbs
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2895 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 65,Vũ khí 12,full 8,sói đen có gst,chí mạng full tbs tl 5200,1 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2894 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG 3X) Kiếm 38,Vũ khí 8,full 8,sói đen ngon có hp,mp,tấn công full tbs
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2893 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 40) Cung 40,Vũ khí 8,fulll 8,2 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2892 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 40) Cung 40,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2891 Xem ảnh - Sever Katana (HANG BUFF) Quạt 72,Vũ khí 8,full 8,21 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2890 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG BUFF) Quạt 72,Vũ khí 8,full 8,14 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2889 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG BUFF) Quạt 73,Vũ khí 8,full 8, 12 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2888 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG BUFF) Quạt 72,Vũ khí 8,full 8,.12 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2887 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG BUFF) Quạt 73,Vũ khí 8,full 8,19 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2886 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG BUFF) Quạt 72,Vũ khí 8,full 8,14 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2885 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG BUFF) Quạt 73,Vũ khí 8,full 8,19 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2884 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG BUFF) Quạt 73,Vũ khí 8,full 8,21 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2883 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 67,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2882 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 4X) Đao 49,Vũ khí 8,full 8,3 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2881 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 3X) kiếm 39,vũ khí 8,full 8,
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2880 Xem ảnh - Sever Shuriken Kunai 59,.Vũ khí 11,full 8,sói trắng lv 100 full tbs
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2879 Xem ảnh - Sever Shuriken Đao 69,Vũ khí 12,full 8,7 sách,sói trắng lv 71 chỉ số ngon tấn công + 2cm full tbs tl 3211
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2878 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG BUFF) Quạt 66,Vũ khí 8,full 8,1 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2877 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG BUFF) Quạt 66,Vũ khí 8,full 8,8 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2876 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG BUFF) Quạt 67,Vũ khí 8,full 8,14 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2875 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG BUFF) Quạt 66,Vũ khí 8,full 8,12 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2874 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG BUFF) Quạt 66,Vũ khí 8,full 8,4 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2873 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG BUFF) Quạt 67,Vũ khí 8,full 8,
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2872 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 4X) Kiếm 44,Vũ khí 8,full8, 6 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2871 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 88,Vũ khí 12,full 12 13,vk tinh luyện 2,găng tinh luyện 3,giày tinh luyện 2,yoroi tinh luyện 2,bùa tinh luyện 2,11 sách,sói trắng lv 100 2 chí mạng full tbs tl 5432,78 triệu yên
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2870 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 41) Tiêu 41,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2869 Xem ảnh - Sever Bokken Kunai 67,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 tbs,3 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2868 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 42) Kunai 42,Vũ khí 12,full 8,1 sách,sói trắng 3 tbs,64 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2867 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 65,Vũ khí 8,full 8,5 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2866 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 41) Kiếm 41,Vũ khí 8,full 8,1 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2865 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 59,Vũ khí 10,full 8, 6 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2864 Xem ảnh - Sever Tessen Tiêu 60,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2863 Xem ảnh - Sever Katana (CÓ SKILL 100) Quạt 123,Vũ khí 14,full 12 13,yoroi tinh luyện 3,sói trắng 3 sao lv 100 full tbs chỉ số max ngon tấn công + 2cm + gst tl 3322,10 triệu yên
Giá Thẻ:900K;TCSR/ATM:600Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2862 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 53,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2861 Xem ảnh - Sever Shuriken Kiếm 74,Vũ khí 8,full 8,28 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2860 Xem ảnh - Sever Shuriken Kiếm 74,Vũ khí 8,full 8,28 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2859 Xem ảnh - Sever Shuriken Kiếm 74,Vũ khí 8,full 8,28 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2858 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG BUFF) Quạt 73,Vũ khí 8,full 8,19 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2857 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG BUFF) Quạt 73,Vũ khí 10,full 8,17 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2856 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG BUFF) Quạt 73,Vũ khí 8,full 8,19 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2855 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 64,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 tbs,8 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2854 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG UP TNP)Kunai 113,Vũ khí 12,full 12 13,vk tinh luyện 5,găng tinh luyện 6.quần tinh luyện 5,.giày tinh luyện 5,yoroi tinh luyện 6,bùa tinh luyện 5,bội tinh luyện 5,nhẫn tinh luyện 5,8 sách,siêu xe 5 sao lv 100 chỉ số ổn tc,cm,gst full tbs tl 5555,5 triệu yên
Giá Thẻ:900K;TCSR/ATM:600Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2853 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 60,Vũ khí 8,full 8,12 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2852 Xem ảnh - Sever Tessen Tiêu 64,Vũ khí 8,full 8,siêu xe lv 70 2 chí mạng full tbs tl 3221
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2851 Xem ảnh - Sever Shuriken Quạt 77,Vũ khí 8,full 8,2 món 12,sói trắng 3 sao lv 100 full tbs tl 6443,3 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2850 Xem ảnh - Sever Katana Kunai 66,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs tl 2111.16 tiệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2849 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 42) Kiếm 42,Vũ khí 8,full 8,sói đen gst chí mạng full tbs tl 1000,2 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2848 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 51,Vũ khí 8,full 8,1 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2847 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 51,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2846 Xem ảnh - Sever Tessen (CÓ SKILL 100 XE NGON) Tiêu 130,Vũ khí 14,ful 14,5m12,yoroi tinh luyện 6,11 sách,1 bánh,siêu xe 5 sao lv 100 chỉ số max ngon tấn công + 2 chí mạng + gst full tbs tl 6333,rương còn găng +14 tinh luyện 6 kèm 34 triệu yên
Giá Thẻ:1 Triệu 5 ;TCSR/ATM:1 Triệu k đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2845 Xem ảnh - Sever Tessen (HÀNG BUFF) Quạt 71,Vũ khí 8,full 8,18 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2844 Xem ảnh - Sever Tessen (HÀNG BUFF) Quạt 70,Vũ khí 8,full 8,13 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2843 Xem ảnh - Sever Tessen (HÀNG BUFF) Quạt 70,Vũ khí 8,full 8,9 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2842 Xem ảnh - Sever Tessen (HÀNG BUFF) Quạt 70,Vũ khí 8,full 8,11 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2841 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG BUFF) Quạt 52,Vũ khí 10,full 8,11 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2840 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 41) Kiếm 41,Vũ khí 8,full 8,1 TRIỆU YÊN
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2839 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 41) Kiếm 41,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2838 Xem ảnh - Sever Kunaj (SÓI NGON) Tiêu 56,Vũ khí 8,full 8,sói đen chỉ số max ngon tc,2 chí mạng full tbs,2 tiệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2837 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 4X) Kiếm 46,vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2836 Xem ảnh - Sever Shuriken Đao 82,Vũ khí 12,full 8,2 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2835 Xem ảnh - Sever Shuriken Quạt 80,Vũ khí 8,full 8,20 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2834 Xem ảnh - Sever Shuriken Quạt 80,Vũ khí 8,full 8,23 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2833 Xem ảnh - Sever Shuriken Quạt 81,Vũ khí 8,full 8,9 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2832 Xem ảnh - Sever Shuriken Quạt 81,Vũ khí 11,full 8,5 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2831 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG BUFF) Quạt 81,Vũ khí 8,full 8,16 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2830 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 70,Vũ khí 8,full 8,20 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2829 Xem ảnh - Sever Shuriken Tiêu 82,Vũ khí 8,full 8,5 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2828 Xem ảnh - Sever Shuriken Tiêu 82,Vũ khí 8,full 8,11 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2827 Xem ảnh - Sever Shuriken Cung 81,Vũ khí 8,full 8,5 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2826 Xem ảnh - Sever Shuriken Tiêu 81,Vũ khí 8,full 8, 15 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2825 Xem ảnh - Sever Shuriken Tiêu 82,Vũ khí 8,full 8,17 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2824 Xem ảnh - Sever Shuriken Kiếm 82.Vũ khí 8,full 8,22 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2823 Xem ảnh - Sever Tessen (LỖI SHINWA) Đao 70,Vũ khí 12,4m12,full 8,vk tinh luyện 5,8 sách,sói trắng lv 100 chỉ số ổn tc,tccm,gst full tbs tl 1000.124 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2822 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 80 NGON) Đao 80,Vũ khí 13,full 12 13,vk tinh luyện 3.găng tinh luyện 6,yoroi tinh luyện 5,6 sách,1 bánh,sói trắng lv 100 full tbs tl 4331,416 triệu yên(ngon)
Giá Thẻ:600K;TCSR/ATM:400Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2821 Xem ảnh - Sever Shurken Kunai 68,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 tbs,13 tiệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2820 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 68,Vũ khí 8,full 8,áo 5,sói trắng lv 100 chỉ số ngon tấn công + 2cm 2 tbs,69 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2819 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 68,Vũ khí 13,full 8,bùa 5,8 sách,sói trắng full tbs tl 6550
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2818 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG 70 NGON) Tiêu 70,Vũ khí 12,full 12,vk tinh luyện 6 găng tinh luyện 6,8 sách,sói trắng lv 100 chỉ số ổn tc,cm,gst full tbs tl 6665,125 triệu yên
Giá Thẻ:600K;TCSR/ATM:400Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2817 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 4X) KIẾM 49,Vũ khí 8,full 8,7 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2815 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 41) Kunai 41,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2813 Xem ảnh - Sever Shuriken Tiêu 73,Vũ khí 8,full 8,quần 4,23 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2812 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG BUFF) Quạt 67,Vũ khí 10,full 10,sói trắng lv 100 full tbs tl 1000,1 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2811 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 77,Vũ khí 8,full 8, 7 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2810 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 41,Vũ khí 8,full 8,8 sách,sói đen 2 chí mạng full tbs,4 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2809 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 63,Vũ khí 8,full 8,bùa 12,sói trắng lv 100 full tbs tl 2211,1 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2808 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 40) Quạt 40,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2807 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 42) Kiếm 42,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2806 Xem ảnh - Sever Katana Tiêu 42,Vũ khí 8,full 8,28 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2805 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 50,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs, 2 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2804 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 4X) Kunai 45,Vũ khí 8,full 8,sói đen có tấn công + chí mạng 2 tbs,4 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2803 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 51,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 tbs
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2802 Xem ảnh - Sever Bokken (CÓ SKILL 100) Quạt 112.Vũ khí 15,full 15,2m12,2m14,yoroi tinh luyện 6,11 sách,siêu xe lv 100 full tbs tl 3332,14 triệu yên
Giá Thẻ:700K;TCSR/ATM:500Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2801 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 60,Vũ khí 11,full 8,sói trắng full tbs tl 6600,2 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2800 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 79,Vũ khí 11,full 8,sói trắng lv 100 full tbs, 5 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2799 Xem ảnh - Sever Bokken Kunai 69,Vũ khí 11,full 10,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2798 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 73,Vũ khí 8,full 8,sói đen full tbs tl 5210, 6 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2797 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 4X) Kunai 49,Vũ khí 8,full 8,3 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2796 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 42) Kunai 42.Vũ khí 8,full 8,1 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2795 Xem ảnh - Sever Kunaj (CÓ SKILL 100) Quạt 114,Vũ khí 14,full 13,vk tinh luyện 4,găng tinh luyện 5,yoroi tinh luyện 4.4 sách,6 bánh,sói trắng 5 sao lv 100 full tbs tl 2222,12 triệu yên
Giá Thẻ:700K;TCSR/ATM:500Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2794 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 59,Vũ khí 12,3m12,full8, vk tinh luyện 6,3 sách,sói trắng lv 100 full tbs tl 5220,38 triệu yên
Giá Thẻ:220K;TCSR/ATM:150Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2793 Xem ảnh - Sever Bokken Kunai 64,Vũ khí 9,full 8,siêu xe 2 sao lv 100 full tbs tl 1111,3 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2792 Xem ảnh - Sever Bokken Đao 67,Vũ khí 11,full 8,có sói trắng
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2791 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG 3X) Đao 39,.Vũ khí 8,full 8,sói đen 2 tbs tl 10,4 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2790 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 71,Vũ khí 9,full 8,áo 12
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2789 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 69,Vũ khí 10,full 10,sói trắng lv 100 full tbs, 1 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2788 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 4X) Kiếm 44,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2787 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 4X) Quạt 46.Vũ khí 8,full 8.
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2786 Xem ảnh - Sever Kunaj (XE MÁY VIP) Quạt 66,Vũ khí 10,full 8,xe máy 5 sao lv 100 chỉ số max ngon 2 chí mạng + gst full tbs
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2785 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 60,Vũ khí 8,full 8., 5 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2784 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 61,Vũ khí 8,full 8,10 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2783 Xem ảnh - Sever Kunaj (SÓI NGON) Kiếm 68,Vũ khí 12,4m12,full 8,vk tinh luyện 5,găng tinh luyện 6,.8 sách,sói trắng 4 sao lv 100 chỉ số max ngon 2 chí mạng + gst fulll tbs tl 4400.33 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2782 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 49) Kunai 49,Vũ khí 12,full 8,sói trắng full tbs tl 2100,10 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2781 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG BUFF) Quạt 54,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2780 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 89,Vũ khí 12,3m12,full 8,yoroi tinh luyện 5,siêu xe 5 sao lv 100 chỉ số ngon 2 chí mạng full tbs lt 4440,10 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2779 Xem ảnh - Sever Katana (LÕI SHINWA) Tiêu 63,Vũ khí 10,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2778 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 42 NGON) Kunai 42,Vũ khí 12,3 món 12,full 8.vk tinh luyện 7,giày tinh luyện 5,bùa tinh luyện 6,5 sách,sói trắng full tbs tl 6533,23 triệu yên
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2777 Xem ảnh - Sever Tessen (CÓ SKILL 100) Tiêu 130,Vũ khí 15,4 món 14,full 12 13,vk tinh luyện 6,găng tinh luyện 6,yoroi tinh luyện 6,9 sách,sói trắng 5 sao lv 100 chỉ số ngon 2 chí mạng full tbs tl 4322. 2 triệu yên
Giá Thẻ:1200K;TCSR/ATM:800Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2776 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 41) Cung 41,Vũ khí 8,full 8,1 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2775 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 41) Kiếm 41,Vũ khí 8,full 8,5 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2774 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 49 NGON) Cung 49,Vũ khí 12,full 12,vk tinh luyện 7,găng tinh luyện 6,quần tinh luyện 4,giày tinh luyện 3.bùa tinh luyện 3,bội tinh luyện 5.8 sách,sói trắng full tbs tl 4432,16 triệu yên
Giá Thẻ:600K;TCSR/ATM:400Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2773 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 70,Vũ khí 8,full 8.22 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2772 Xem ảnh - Sever Katana Kunai 70,Vũ khí 8,full 8,20 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2770 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 70,Vũ khí 8,full 8,.20 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2769 Xem ảnh - Sever Katana Kunai 71,.Vũ khí 8,full 8,21 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2767 Xem ảnh - Sever Katana Kunai 71,Vũ khí 8,full 8,19 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2766 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 71,Vũ khí 8,full 8,23 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2765 Xem ảnh - Sever Katana Kunai 70,Vũ khí 8,full 8,15 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2764 Xem ảnh - Sever Katana Kunai 70,Vũ khí 8,full 8,10 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2763 Xem ảnh - Sever Katana Kunai 70,Vũ khí 8,full 8,20 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2762 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 71,Vũ khí 8,full 8,19 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2761 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 71,Vũ khí 8,full 8,21 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2760 Xem ảnh - Sever Katana Kunai 71,Vũ khí 8,full 8,17 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2759 Xem ảnh - Sever Katana Kunai 70,Vũ khí 8,full 8,16 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2758 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 41) Kunai 41,Vũ khí 8,full 8, 2 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2757 Xem ảnh - Sever Shuriken Tiêu 58,Vũ khí 8,full 8,8 sách,sói trắng full tbs tl 4000,3tr5 yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2756 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 68,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs, 26 tiệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2755 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG 70) Tiêu 70,Vũ khí 12,full 12,vk tinh luyện 7,găng tinh luyện 5,9 sách,sói trắng 5 sao lv 100 chỉ số ổn full tbs tl 6641,5 triệu yên
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2754 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG BUFF) Quạt 54,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2753 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 3X) Đao 39,.Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2752 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 3X) Kunai 39,.Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2751 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 3X) Kunai 39,.Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2750 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 3X) Kunai 39,.Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2749 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 60,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs ,2 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2748 Xem ảnh - Sever Katana (SÓI NGON) Kiếm 81,Vũ khí 12,full 14,3m12,vk tinh luyện 6.,găng tinh luyện 6,yoroi tinh luyện 4,bùa tinh luyện 4,9 sách,siêu xe 5 sao lv 100 chỉ số max ngon tấn công + 2cm full tbs tl 400,13 triệu yên
Giá Thẻ:700K;TCSR/ATM:500Kk đã bán cho 0326115509 zalo hung ( tk keosuamilvita ) hạn 7/1 .
Mã Số: 2747 Xem ảnh - Sever Kunai Tiêu 51,Vũ khí 8,full 8,bùa 5,1 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2746 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 60,Vũ khí 10,full 8,sói trắng full tbs,2 tiệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2745 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 72,Vũ khí 8,full 8,6 tiệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2744 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 52,Vũ khí 8,full 8, 2 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2743 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 83,Vũ khí 12,3m12,full 8,6 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2742 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG 4X) Quạt 44,Vũ khí 8,full 8,3 tiệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2741 Xem ảnh - Sever Bokken (CÓ SKILL 100) TIêu 106,Vũ khí 8,full 8,2m5.vk tinh luyện 5,yoroi tinh luyện 6,11 sách,1 bánh,siêu xe lv 41 ,1 triệu yên
Giá Thẻ:350K;TCSR/ATM:250Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2740 Xem ảnh - Sever Katana (SÓI NGON) Kiếm 88,Vũ khí 12,full 12,2m8,yoroi tinh luyện 1,.3 sách,siêu xe lv 100 chỉ số ngon tấn công + 2 cm full tbs tl 1000,.25 triệu yên
Giá Thẻ:420K;TCSR/ATM:300Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2739 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 61,Vũ khí 10,full 8,sói trắng lv 100 full tbs
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2738 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 60,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 tbs,3 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2737 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 4X) Cung 43,Vũ khí 8,full 8,1 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2736 Xem ảnh - Sever Kunaj (LỖI SHINWA SÓI NGON) Tiêu 110,Vũ khí 12,full 12,nón 8,vk tinh luyện 5,găng tinh luyện 4.,yoroi tinh luyện 6,8 sách,sói trắng 5 sao lv 100 chỉ số max ngon tấn công + 2 cm + né full tbs tl 4222,73 triệu yên
Giá Thẻ:600K;TCSR/ATM:400Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2735 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 4X) Kunai 49,Vũ khí 8,full 8,35 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2734 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 4X) Kunai 49,Vũ khí 8,full 8,40 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2733 Xem ảnh - Sever Shurken Kiếm 51,Vũ khí 8,full 8,nón 5,giày 12,sói đen full tbs tl 3210,1 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2732 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 4X) Kunai 45,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 tbs,2 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2731 Xem ảnh - Sever Kunai Kiếm 65,Vũ khí 8,full 8,17 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2730 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 4X) Kunai 46.Vũ khí 8,full 8,sói đen có gst full tbs,4 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2729 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 4X) Kunai 49,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 3 tbs tl 420,3 sách
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2728 Xem ảnh - Sever Shuriken Kiếm 60,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 tbs
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2727 Xem ảnh - Sever Tessen (HÀNG 59 TL NGON) Kiếm 59,Vũ khí 12,4 món 12,full 8,vk tinh luyện 6,găng tinh luyện 6,giày tinh luyện 6,bùa tinh luyện 6.8 sách,sói đen có tấn công full tbs tl 6433
Giá Thẻ:300K;TCSR/ATM:220Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2726 Xem ảnh - Sever Katana Đao 62,Vũ khí 8,full 8,giày 12,sói trắng 1 sao lv 100 2 tbs tl 31,4 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2725 Xem ảnh - Sever Shuriken Cung 64,Vũ khí 10,full 10,sói trắng 2 sao lv 60 full tbs tl 3221,4 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2724 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG 4X) Đao 46,,Vũ khí 11,full 8,14 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2723 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 40 NHIỀU YÊN) Kunai 40,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 tbs,113 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2722 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 40) Kiếm 40,Vũ khí 8,full 8,.5 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2721 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 9X) Quạt 96,Vũ khí 12,full 12,vk tinh luyện 3,yoroi tinh luyện 3.,siêu xe full tbs tl 3311,28 triệu yên
Giá Thẻ:420K;TCSR/ATM:300Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2720 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 50,Vũ khí 8,full 8,1 sách,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2719 Xem ảnh - Sever Bokken Đao 80,Vũ khí 13,quần 12,full 8,yoroi tinh luyện 7,4 sách,1 bánh,siêu xe lv 100 chỉ số ngon 2 chí mạng full tbs tl 4410,9 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2718 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG 9X) Tiêu 95,Vũ khí 12,găng 14,bùa 8,full 12,1 sách,yoroi tinh luyện 5,sói trắng lv 60 full tbs tl 3221,29 triệu yên
Giá Thẻ:420K;TCSR/ATM:300Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2717 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG 9X) Quạt 95,Vũ khí 12,full 12,2 món 14,vk tinh luyện 6,yoroi tinh luyện 6,11 sách,sói trắng 3 sao lv 70 full tbs tl 5210,38 triệu yên
Giá Thẻ:600K;TCSR/ATM:400Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2716 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 4X) Kunai 49,Vũ khí 8,full 8,5 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2715 Xem ảnh - Sever Bokken Cung 87,Vũ khí 12,full 12 13,yoroi tinh luyện 4,8 sách,sói trắng 2 sao lv 100 full tbs tl 4332,2 triệu yên
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2714 Xem ảnh - Sever Shuriken Kiếm 80,Vũ khí 8,full 8,45 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2713 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 3X) Kiếm 39,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2712 Xem ảnh - Sever Shurken Kunai 62,Vũ khí 8,full 8,.bùa 5,1 sách,sói trắng full tbs tl 1110,49 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2711 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 60,Vũ khí 8,full 8,bội 4.15 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2710 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 4X) Tiêu 49,Vũ khí 12,full 8,vk tinh luyện 4,sói trắng full tbs tl 6420,2 sách,1 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2709 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 68,Vũ khí 8,full 8,34 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2708 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 59,Vũ khí 10,full 10,38 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2707 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 40) Kunai 40,Vũ khí 8,full 8,sói đen có tấn công 3 tbs ,6 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2706 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 74,Vũ khí 10,full 8,yoroi tinh luyện 5,4 sách,sói trắng lv 26 ngon 2 chí mạng full tbs tl 3210,2 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2705 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG BUFF XE NGON) Quạt 60,Vũ khí 8,full 8,8 sách,siêu xe 5 sao lv 100 chỉ số max ngon tấn công + 2 chí mạng full tbs
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho góp thiếu 60 k hạn 29/12 .
Mã Số: 2704 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiểu 69,Vũ khí 11,full 8,siêu xe lv 100 chỉ số ổn full tbs tl 1100.19 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2703 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 73,Vũ khí 10,full 8,sói trắng full tbs,1 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2702 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 60,Vũ khí 12,full 12,3m8,vk tinh luyện 6,giày tinh luyện 6,bùa tinh luyện 5.8 sách,sói trắng lv 100 full tbs tl 6543,185 triệu yên
Giá Thẻ:420K;TCSR/ATM:300Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2701 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 4X) Kunai 49,Vũ khí 9,full 10,sói trắng 2 tbs tl 11,8 sách,26 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2700 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 4X) Đao 44,Vũ khí 8,full 8,1 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2699 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 4X) Tiêu 49,.Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2698 Xem ảnh - Sever Tessen (HÀNG CÓ SKILL 100 SÓI NGON) Tiêu 130,Vũ khí 14,full 13 14,vk tinh luyện 6,găng tinh luyện 6,yorroi tinh luyện 6.8 sách,1 bánh,sói trắng 3 sao lv 100 chỉ số ngon 2 chí mạng + gst full tbs tl 4322,16 triệu yên
Giá Thẻ:1200K;TCSR/ATM:800Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2697 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 3X) Kunai 38,Vũ khí 8,full 8,
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2696 Xem ảnh - Sever Tessen Tiêu 66,Vũ khí 8,full 10,siêu xe lv 100 chỉ số ngon 2 chí mạng full tbs
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2695 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG BUFF) Quạt 63,Vũ khí 10,full 8,9 sách,sói trắng 2 sao lv 100 full tbs tl 432
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2694 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 40) Tiêu 40,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2693 Xem ảnh - Sever Katana Tiêu 60,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 tbs
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2692 Xem ảnh - Sever Katana Cung 57,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2691 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 4X) Tiêu 49,Vũ khí 8,full 10,sói đen 2 tbs
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2690 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 3X) kiếm 39,vũ khí 8,full 8,1 TRIỆU YÊN
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2689 Xem ảnh - Sever Shurken Cung 52,Vũ khí 8,full 8,sói trắng lv 65 2 tbs tl 21
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2688 Xem ảnh - Sever Bokken Kunai 67,Vũ khí 10,full 8,áo 12,8 sách,sói đen 2 chí mạng 2 tbs tl 52,1 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2687 Xem ảnh - Sever Shuriken Tiêu 59,Vũ khí 8,full 8,1 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2686 Xem ảnh - Sever Shuriken Kiếm 59,Vũ khí 8,full 8,1 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2685 Xem ảnh - Sever Shuriken Kunai 60,Vũ khí 11,full 8,siêu xe ngon 2 chí mạng full tbs
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2684 Xem ảnh - Sever Shuriken Tiêu 60,Vũ khí 8,full 8,siêu xe lv 47
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2683 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 40) Kunai 40,Vũ khí 8,full 8,
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2682 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG 4X) Kunai 49,Vũ khí 10,full 8,sói đen full tbs
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2681 Xem ảnh - Sever Bokken Kunai 59,Vũ khí 8,full 8,3m7
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:30Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2680 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 3X) kiếm 39,vũ khí 8,full 8,2 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2679 Xem ảnh - Sever Katana Cung 57,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2678 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 66,Vũ khí 8,full 10
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2677 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 60, Vũ khí 11,full 8,giày 4,14 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2676 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 79,Vũ khí 9,full 10,siêu xe 3 tbs,5 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2675 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG 9X SÓI NGON ) Đao 97,Vũ khí 14,full 12,3m8,vk tinh luyện 6,găng tinh luyện 5.yoroi tinh luyện 6,bùa tinh luyện 4.10 sách,sói trắng lv 100 full tbs chỉ số ngon 2 chí mạng tl 6544.,1 triệu yên
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2674 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 69,Vũ khí 10,full 8,sói đen full tbsm18 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2673 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 73,Vũ khí 10,full 8,sói trẵng full tbs,1 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2672 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 64,Vũ khí 8,full 8,xe máy 2 tbx
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2671 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 69,Vũ khí 12,3m12,áo 14,full 8,8 sách,siêu xe lv 100 chỉ số tấn công + gst full tbs tl 6431,8 triệu yên đã có yoroi nhé
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2670 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 4X LỖI SHINWA) Kunai 43,Vũ khsi 8,full 8,sói trắng full tbs tl 1100,2 triệu yên
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:30Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2669 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 78,Vũ khí 8,full 8,bội 5,1 triệu yên,.sói trắng full tbs
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2668 Xem ảnh - Sever Bokken Đao 44,Vũ khí 11,full 8,3tr5 yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2667 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 42) Kunai 42,Vũ khí 8,full 8,3 sách,sói trắng full tbs 2 chí mạng tl 6310.11 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2666 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 3X) Cung 39,Vũ khí 8,full 8,sói đen gst,5 sách
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2665 Xem ảnh - Sever Katana Tiêu 69,Vũ khí 8,3m12,full 8,sói trắng full tbs tl 1000
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2664 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 50,Vũ khí 8,full 8,
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2663 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 4X) Đao 49,Vũ khí 8,full 8,4 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2662 Xem ảnh - Sever Shuriken Kiếm 67,Vũ khí 12,full 12,4m8,vk tinh luyện 5,găng tinh luyện 3,8 sách,sói trắng 5 sao lv 100 chỉ số max ngon gst + 2 chí mạng full tbs tl 4222,40 triệu yên
Giá Thẻ:420K;TCSR/ATM:300Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2661 Xem ảnh - Sever Katana Tiêu 70,Vũ khí 11,full 8,1 sách,sói trắng full tbs tl 3320
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2660 Xem ảnh - Sever Kunai Tiêu 69,Vũ khí 10,full 9,áo 12,sói trắng 3 sao lv 100 chỉ số ổn tc,tccm full tbs tl 3200,9 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2659 Xem ảnh - Sever Bokken Kunai 80,Vũ khí 11,full 8,sói trắng lv 100 chỉ số ổn full tbs tl 2100
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2658 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 75,Vũ khí 12,full 10,1 sách,siêu xe 3 sao lv 100 full tbs tl 1000
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2657 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 4X) Kunai 45,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2656 Xem ảnh - Sever Kunai (HÀNG 4X) Kunai 45,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2655 Xem ảnh - Sever Bokken
Giá k đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2654 Xem ảnh - Sever Bokken Kunai 59,Vũ khí 8,full 10,
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2653 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG 42 ỔN) Tiêu 42,Vũ khí 12,full 8,vk tinh luyện 5,8 sách,sói trắng full tbs tl 2200
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2652 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 3X) kiếm 39,vũ khí 8,full 8,2 TRIỆU YÊN
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2651 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 9X) Tiêu 91,Vũ khí 13,full 12 13,vk tinh luyện 5,găng tinh luyện 4,yoroi tinh luyện 6.8 sách,10 bánh,sói trắng 5 sao lv 100 chỉ số ngon 2 chí mạng + né full tbs tl 6542,27 triệu yên
Giá Thẻ:600K;TCSR/ATM:400Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2650 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 59,Vũ khí 8,full 8,1 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2649 Xem ảnh - Sever Kunai Kunai 72,Vũ khí 8,full 8,2m11,sói trắng full tbs tl 1100
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2648 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 71,Vũ khí 8,full 8,siêu xe lv 100 chỉ số ổn full tbs tl 2213,40 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2647 Xem ảnh - Sever Bokken Cung 87,Vũ khí 12,full 12 13,yoroi tinh luyện 4,8 sách,sói trắng 2 sao lv 70 full tbs tl 5442
Giá Thẻ:420K;TCSR/ATM:300Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2646 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG CÓ SKILL 100) Tiêu 115,Vũ khí 14,full 12 13,vk tinh luyện 6,găng tinh luyện 6,giày tinh luyện 6,yorroi tinh luyện 6,bùa tinh luyện 6,10 sách,siêu xe 5 sao lv 100 có tấn công + gst full tbs tl 5542,341 triệu yên
Giá Thẻ:1000K;TCSR/ATM:700Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2645 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG 70 NGON) Cung 70,Vũ khí 14,full 14,3m12,vk tinh luyện 6,găng tinh luyện 7,quần tinh luyện 6,giày tinh luyện 7,yoroi tinh luyện 7,bùa tinh luyện 7,bội tinh luyện 6,nhẫn tinh luyện 6,dây chuyền tinh luyện 6,9 sách,11 bánh,siêu xe 5 sao lv 100 chỉ số ổn tc,tccm full tbs tl 6666,48 triệu yên
Giá Thẻ:1500K;TCSR/ATM:1000Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2644 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 9X) Quạt 90,Vũ khí 12,full 12,2m8,găng tinh luyện 4,.yoroi tinh luyện 3,1 sách,siêu xe lv 100 full tbs tl 5220,85 triệu yên
Giá Thẻ:420K;TCSR/ATM:300Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2643 Xem ảnh - Sever Tessen (LỖI SHINWA CÓ SKILL 100) Kiếm 115,Vũ khí 12,full 12,vk tinh luyện 6,găng tinh luyện 6.yoroi tinh luyện 6,bùa tinh luyện 6,bội tinh luyện 6,11 sách,5 bánh,sói trắng 5 sao lv 100 chỉ số ổn tấn công + tccm full tbs tl 6666,4 triệu yên
Giá Thẻ:600K;TCSR/ATM:400Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2642 Xem ảnh - Sever Bokken (XE SÓI NGON NHIỀU YÊN) Tiêu 115,Vũ khí 14,3 món 15,full 14,vk tinh luyện 6,găng tinh luyện 9,quần tinh luyện 5,giày tinh luyện 7,yoroi tinh luyện 9,bùa tinh luyện 9,bội tinh luyện 5,nhẫn tinh luyện 5,dây chuyền tinh luyện 5,11 sách,12 bánh,siêu xe 5 sao lv 100 chỉ số ngon 2 chí mạng + gst full tbs tl 9834,1 tỷ yên. Phân thân Cung 63,Vũ khí 10,sói trắng 5 sao lv 100 chỉ số max ngon tấn công + 2 chí mạng full tbs tl 442
Giá Thẻ: 2 Triệu 8;TCSR/ATM: 2 Triệuk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2641 Xem ảnh - Sever Kunaj (SÓI NGON) Kiếm 72,Vũ khí 13,full 12 13,vk tinh luyện 5,găng tinh luyện 5.yoroi tinh luyện 5,bội tinh luyện 5.8 sách,sói trắng lv 100 full tbs chỉ số ngon 2 chí mạng tl 5421,382 triệu yên
Giá Thẻ:600K;TCSR/ATM:400Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2640 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 55,Vũ khí 8,full 8.2 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2639 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 69,Vũ khí 12,giày 12,vk tinh luyện 5.8 sách,siêu xe 3 sao lv 100 full tbs tl 6211,8 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2638 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 52,Vũ khí 8,full 8.1 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2637 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 50,Vũ khí 8,full 8,
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2636 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 52,Vũ khí 8,full 8.1 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2635 Xem ảnh - Sever Kunaj Quạt 70,Vũ khí 10,full 10,sói trắng lv 100 full tbs tl 3221,18 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2634 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 69,Vũ khí 10,full 89,siêu xe lv 100 chỉ số ổn tc,tccm,gst full tbs tl 1000.21 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2633 Xem ảnh - Sever Shuriken Tiêu 80,Vũ khí 12,4m12,full 11,siêu xe full tbs
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2632 Xem ảnh - Sever Katana Tiêu 69,Vũ khí 10,full 10,10 sách,sói trắng 4 sao lv 100 chỉ số ổn tc+chí mạng full tbs tl 2222,77 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2631 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 41) Kunai 41,Vũ khí 11,full 8,2 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2630 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 60,Vũ khí 12,3m12,full 10,vk tinh luyện 4,8 sách,sói trắng 3 sao lv 100 chỉ số ổn tấn công + chí mạng full tbs tl 5443
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2629 Xem ảnh - Sever Bokken Kunai 59,Vũ khí 8,full 8,sói trắng lv 100 full tbs,1 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2628 Xem ảnh - Sever Katana Cung 73,Vũ khí 10,full 8,2 sách,sói trắng lv 20 full tbs tl 1000
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2627 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 4X) Cung 42,Vũ khí 8,full 8,
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2626 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 70,Vũ khí 12,giày 12,full 8,2 sách,siêu xe full tbs tl 2200,3 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2625 Xem ảnh - Sever Kunaj (SIÊU PHẨM 70 VIP SV4) Tiêu 70,Vũ khí 16,full 14 15,vk tinh luyện 9,áo tinh luyện 4.nón tinh luyện 4.găng tinh luyện 9,quần tinh luyện 9,giày tinh luyện 9,yoroi tinh luyện 9,bùa tinh luyện 9,.bội tinh luyện 9,nhẫn tinh luyện 9.dây chuyền tinh luyện 9,10 sách,10 bánh,siêu xe 5 sao lv 100 chỉ số max ngon (tấn công,2 chí mạng,giảm sát thương) full tbs tl 9866,155 triệu yên
Giá Thẻ:6000K;TCSR/ATM:4200Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2624 Xem ảnh - Sever Kunai (HÀNG 103 NGON CÓ SKILL 100) Kunai 103,Vũ khí 15,4m15,full 14,vk tinh luyện 6.găng tinh luyện 6.quần tinh luyện 5.,giày tinh luyện 4.yoroi tinh luyện 6,bùa tinh luyện 5.nhẫn tinh luyện 3.11 sách,13 bánh,siêu xe 5 sao lv 100 chỉ số ổn tc,tccm full tbs tl 5533,368 triệu yên
Giá Thẻ:1500K;TCSR/ATM:1000Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2623 Xem ảnh - Sever Shuriken Kiếm 77,Vũ khí 8,1m12,bội 4,full 8,sói trắng 2 tbs,54 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2622 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 103 CÓ SKILL 100) Quạt 103,Vũ khí 12,full 12,yoroi tinh luyện 4,8 sách,siêu xe full tbs tl 5441,14 triệu yên
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2621 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 4x) Kiếm 45,Vũ khí 8,full 8,sói trắng ngon 2 chí mạng + gst full tbs tl 2210
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2620 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 4X) Kunai 43,Vũ khí 8,full 8. sói trắng full tbs ,.2 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2619 Xem ảnh - Sever Katana Tiêu 69,Vũ khí 10 full 9 10
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2618 Xem ảnh - Sever Bokken Đao 59,Vũ khí 8,full 8,3 sách,sói trắng lv 100 chỉ số ổn full tbs tl 600,6 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2617 Xem ảnh - Sever Katana (SÓI NGON) Cung 73,Vũ khí 10,2m12,ful 8.,8 sách,sói trắng lv 100 chỉ số max ngon tc+ 2cm full tbs tl 6000,5 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2616 Xem ảnh - Sever Kunai (HÀNG 9X) Tiêu 96,Vũ khí 13,full 12,4m8,vk tinh luyện 1,yoroi tinh luyện 2.3 sách,siêu xe lv 100 chỉ số ổn có tấn công + gst full tbs tl 3211.13 triệu yên
Giá Thẻ:420K;TCSR/ATM:300Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2615 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 41) Kiếm 41,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2614 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 9X SÓI NGON) Tiêu 99,Vũ khí 12,2m14,full 12,3m10,vk tinh luyện 4,găng tinh luyện 3,yoroi tinh luyện 4,4 sách,siêu xe 5 sao lv 100 chỉ số max ngon(tc+2 chí mạng) full tbs tl 3222
Giá Thẻ:600K;TCSR/ATM:400Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2613 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 3X) Quạt 39,Vũ khí 8,full 8,1 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2612 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 70,Vũ khí 12,giày 12,full 8,2 sách,siêu xe full tbs tl 2200.,3 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2611 Xem ảnh - Sever Tessen Kunai 80,Vũ khí 14,full 12 13,vk tinh luyện 6,yoroi tinh luyện 6,sói trắng lv 100 chỉ số ổn full tbs tl 6510,.50 triệu yên
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2610 Xem ảnh - Sever Shurken (HÀNG 42) Tiêu 42.Vũ khí 8,full 8,sói đen có tấn công full tbs tl 1100,1 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2609 Xem ảnh - Sever Bokken Đao 42,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2608 Xem ảnh - Sever Katana Cung 64,Vũ khí 109,full 9,sói trắng kèm 7 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2607 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 78,Vũ khí 8,full 9,siêu xe full tbs,6 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2606 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 3X) Kunai 39,.Vũ khí 8,full 8,3 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2605 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 52,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2604 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 3X) Kunai 39,.Vũ khí 8,full 8,2 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2603 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 50,.Vũ khí 8,full 8,
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2602 Xem ảnh - Sever Katana Cung 64,Vũ khí 109,full 9,sói trắng kèm 7 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2601 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 59,Vũ khí 8,full 8,găng 12,7 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2600 Xem ảnh - Sever Tessen Đao 67,Vũ khí 8,full 8,11 sách,1 bánh,sói trắng 2 sao lv 100 chỉ số max ngon tc+ 2cm full tbs tl 6600
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2599 Xem ảnh - Sever Shuriken Quạt 79,Vũ khí 13,4m12,full 8,găng tinh luyện 6,yoroi tinh luyện 6.8 sách,siêu xe 3 sao lv 100 full tbs tl 4444.7 triệu yên
Giá Thẻ:300K;TCSR/ATM:220Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2598 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 68,Vũ khí 10,full 8,sói trắng lv 100 full tbs tl 1100
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2597 Xem ảnh - Sever Shuriken Tiêu 79,Vũ khí 12,bội 12,full 9 ,1sach sói trắng lv 100 chỉ số ổn full tbs tl 3200.63 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2596 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 3X) Kunai 39,.Vũ khí 8,full 8,1 sách,sói đen có gst 2 tbs,9 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2595 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 4X) Đao 49,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2594 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 59 NGON ) Kiếm 59,Vũ khí 14,full 12,2m8,.vk tinh luyện 6,găng tinh luyện 4,bội tinh luyện 3,8 sách,sói trắng lv 100 chỉ số ổn full tbs tl 541,2 triệu yên
Giá Thẻ:700K;TCSR/ATM:500Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2593 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 67,Vũ khí 10,full 8,2 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2592 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 71,Vũ khí 9,full 8,bùa 7
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2591 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 60,Vũ khí 8,.full 8,2m4,sói trắng 3 tbs
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2590 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG BUFF) Quạt 70,Vũ khí 11,full 9 10,siêu xe 2 tbs
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2589 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG BUFF) Quạt 73,Vũ khí 8,fulll 8 ,siêu xe 3 tbs,22 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2588 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 4X) Tiêu 49,Vũ khí 8,full 8,1 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2587 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 4X) Cung 49,Vũ khí 8,full 8, 2 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2586 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 50,Vũ khí 8,full 8,5 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2585 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 40) Tiêu 40,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2584 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 70) Tiêu 70,Vũ khí 14,giày 14,full 12,vk tinh luyện 5,găng tinh luyện 5.yoroi tinh luyện 4,8 sách,1 bánh,siêu xe 5 sao lv 100 full tbs tl 3332,kèm 1 triệu yên kèm 250 lượng
Giá Thẻ:700K;TCSR/ATM:500Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2583 Xem ảnh - Sever Shuriken Cung 79,Vũ khí 12,full 14,2m13,vk tinh luyện 5,găng tinh luyện 5,quần tinh luyện 1,giày tinh luyện 3,yoroi tinh luyện 5,bùa tinh luyện 6,bội tinh luyện 4,11 sách, 5 bánh, siêu xe 5 sao lv 100 full tbs tl 4433,5 triệu yên
Giá Thẻ:700K;TCSR/ATM:500Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2582 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG BUFF) Quạt 65,Vũ khí 11,full 8,sói trắng 2 tbs
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2581 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 72,Vũ khí 12,giày 12,full 8,sói trắng lv 100 full tbs tl 431,17 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2580 Xem ảnh - Sever Bokken (CÓ SKILL 100) Quạt 112,Vũ khí 15,full 15,2m14,2m12,yoroi tinh lyện 6,11 sách,sói trắng full tbs tl 3322,15 triệu yên
Giá Thẻ:700K;TCSR/ATM:500Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2579 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 3X) Kunai 39,.Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2578 Xem ảnh - Sever Tessen Quạt 79,Vũ khí 13,2m12,full 8,4 sách,siêu xe 4 sao lv 100 chỉ số ổn full tbs tl 4421,63 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2577 Xem ảnh - Sever Tessen (HÀNG BUFF) Quạt 57,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2576 Xem ảnh - Sever Kunai Kiếm 52,vũ khí 8,full 8,45 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2575 Xem ảnh - Sever Bokken Cung 50,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2574 Xem ảnh - Sever Bokken Cung 64,Vũ khí 8,full 8,5 sách,siêu xe 2tbs ,2 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2573 Xem ảnh - Sever Katana (CÓ MẮT) Kiếm 60,Vũ khí 14,full 14,4m12,găng tinh luyện 6.mắt +2,8 sách,siêu xe 5 sao lv 100 chỉ số ổn full tbs tl 4321,23 triệu yên
Giá Thẻ:700K;TCSR/ATM:500Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2572 Xem ảnh - Sever Kunaj (SÓI NGON) Tiêu 77,Vũ khí 12,full 12 13,găng tinh luyện 4.yoroi tinh luyện 5,4 sách,siêu xe 3 sao lv 100 chỉ số ngon 2 cm + gst full tbs tl 6633,2 triệu yên
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2571 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG CÓ SKILL 100) Quạt 116,Vũ khí 15,bùa 15,full 14,vk tinh luyện 6,găng tinh luyện 6.quần tinh luyện 6,giày tinh luyện 6,yoroi tinh luyện 6,bùa tinh luyện 6,bội tinh luyện 6,11 sách,siêu xe 5 sao lv 100 chỉ số max ngon 2 chí mạng + gst full tbs tl 4444,130 triệu yên
Giá Thẻ:1700K;TCSR/ATM:1200Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2570 Xem ảnh - Sever Shuriken Quạt 79,Vũ khí 13,3m12,full 8,găng tinh luyện 6.yoroi tinh luyện 6.6 sách,siêu xe 3 sao lv 100 chỉ số ổn full tbs tl 4444
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2569 Xem ảnh - Sever Tessen (HÀNG 9X) Quạt 91,Vũ khí 13,3m12,full 8,yoroi tinh luyện 2,.1 sách,xe máy full tbx tl 2100.170 triệu yên
Giá Thẻ:300K;TCSR/ATM:220Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2568 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 74,Vũ khí 10,full 10,8 sách,sói trắng lv 100 full tbs tl 5000
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2567 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 59) Kiếm 59,Vũ khí 11,full 8,sói trắng 2 tbs
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2566 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 3X) Tiêu 39,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2565 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG 41) Kunai 41,Vũ khí 8,giày 11,full 8,.sói đen full tbs tl 2100
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2564 Xem ảnh - Sever Bokken (CÓ SKILL 100) Kiếm 110,Vũ khí 12,áo 14,full 12,vk tinh luyện 6.yoroi tinh luyện 6.10 sách,siêu xe lv 100 full tbs tl 5544,3 triệu yên
Giá Thẻ:700K;TCSR/ATM:500Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2563 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 3X) kiếm 39,vũ khí 8,full 8,
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2562 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 4X) Kiếm 49,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2561 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG CÓ SKILL 100) Kiếm 102,Vũ khí 12,full 12 13,găng tinh luyện 6,yoroi tinh luyện 6.11 sách,siêu xe full tbs tl 4432,29 triệu yên
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2560 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 59,Vũ khí 12,full 8,vk tinh luyện 3.8 sách,sói trắng lv 100 2 tbs,6 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2559 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 3X) Kunai 39,.Vũ khí 8,full 8,sói trắng ngon 2 chí mạng full tbs tl 6321,rương có vk 4x + 10
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2558 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 59 NGON) Tiêu 59,Vũ khí 12,full 12,vk tinh luyện 7,găng tinh luyện 6,quần tinh luyện 6,giày tinh luyện 6.bùa tinh luyện 6,bội tinh luyện 6,nhẫn tinh luyện 6,dây chuyền tinh luyện 6,sói trắng 2 sao lv 100 full tbs tl 6665,Trong rương có quần 12,găng 14 tinh luyện 3 kèm 90 triệu yên
Giá Thẻ:1000K;TCSR/ATM:700Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2557 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG BUFF) Quạt 59,Vũ khí 11,full 8
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2556 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 41) Kunai 41,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2555 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 4X) Kunai 49,Vũ khí 8,full 8.sói trắng full tbs tl 5533,19 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2554 Xem ảnh - Sever Kunai Đao 67,Vũ khí 8,full 10,sói trắng lv 100 full tbs tl 4000
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2553 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 66,Vũ khí 8,áo 12,full 8,1 bánh,sói trắng lv 100 full tbs,31 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2552 Xem ảnh - Sever Bokken (SÓI NGON) KIếm 68,Vũ khí 8,full 8,găng 4,sói trắng lv 100 chỉ số ngon 2 chí mạng full tbs tl 4222,9 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2551 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 4X) Cung 45,Vũ khí 8,fulll 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2550 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG 42) Kiếm 42,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2549 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG 103 CÓ SKILL 100 ) Đao 103,Vũ khí 12,quần 12,full 10,yoroi tinh luyện 6,11 sách,1 bánh,siêu xe lv 100 chỉ số ngon 2 chí mạng full tbs tl 3345.3 triệu yên
Giá Thẻ:300K;TCSR/ATM:220Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2548 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 41) Kiếm 41,Vũ khí 8,full 8,7 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2547 Xem ảnh - Sever Katana Tiêu 67,Vũ khí 12,full 8,sói trắng 3 sao lv 100 full tbs tl 2100
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2546 Xem ảnh - Sever Kunai (HÀNG 3X) kiếm 39,vũ khí 8,full 8,
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2545 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 77.Vũ khí 10,full 8,bội 5,có siêu xe kẹp 48 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2544 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 42) Kiếm 42.,Vũ khí 8,full 8,8 sách,sói đen chí số ngon full tbs tl 6500,1 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2543 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 39) Kiếm 39,Vũ khí 8,full 8,1 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2542 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 74,Vũ khí 10,full 9,sói trắng lv 21 full tbs,28 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2541 Xem ảnh - Sever Kunaj (XE NGON NHIỀU YÊN) Kiếm 79,Vũ khí 10,2 món 12,full 10,siêu xe 2 chí mang ful tbs tl 1000.163 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2540 Xem ảnh - Sever Kunaj (SÓI NGON NHIỀU YÊN) Quạt 77,Vũ khí 10,full 10,sói trắng lv 100 chỉ số ngon 2 chí mạng 3 tbs,131 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2539 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG NHIỀU YÊN) Đao 59,Vũ khí 10,full 10.sói trắng 2 tbs,127 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2538 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 85,Vũ khí 11,full 10,yoroi tinh luyện 1,3 sách,sói trắng lv 100 chỉ số ngon 2 chí mạng full tbs tl 3111,12 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2537 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 63,Vũ khí 12,full 8,32 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2536 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 60,Vũ khí 8,full 8,10 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2535 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 59,Vũ khí 10,full 10,sói đen chỉ số ngon tấn công + 2cm full tbs,10 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2534 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 69,Vũ khí 8,full 8,2 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2533 Xem ảnh - Sever Tessen (HÀNG 39) Kunai 39,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs,3 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2532 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 42) Cung 42,Vũ khí 8,full 8,11 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2531 Xem ảnh - Sever Bokken (CÓ SKILL 100) Kiếm 110,Vũ khí 12,áo 14,full 12,vk tinh luyện 6.yoroi tinh luyện 6.10 sách,siêu xe lv 100 full tbs tl 5544,19 triệu yên
Giá Thẻ:700K;TCSR/ATM:500Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2530 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 62,Vũ khí 10,full 9,17 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2529 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 71,Vũ khí 10,full 10,sói trắng lv 100 3 tbs,10 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2528 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 47,Vũ khí 8,full 8,nón 5,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2527 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 4X) Đao 49,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2526 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 41) Kunai 41,Vũ khí 8,full 8,3 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2525 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 41) Kunai 41,Vũ khí 12,giày 12,full 8,vk tinh luyện 3, 3 sách,sói trắng full tbs tl 1000
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2524 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 59,Vũ khí 12,áo 12,full 8,vk tinh luyện 6,8 sách,sói trắng 2 sao full tbs tl 5200.2 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2523 Xem ảnh - Sever Shuriken (SÓI NGON) Kiếm 73,Vũ khí 12,full 12 13,vk tinh luyện 6,găng tinh luyện 6,8 sách,sói trắng 5 sao lv 100 chỉ số max ngon tấn công + 2cm full tbs tl 6533,17 triệu yên
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2522 Xem ảnh - Sever Shuriken (SÓI NGON) Kunai 83,Vũ khí 13.full 13,2m8,.vk tinh luyện 8,găng tinh luyện 6.quần tinh luyện 6,giày tinh luyện 6,yoroi tinh luyện 6,bội tinh luyện 6,bùa tinh luyện 6,nhẫn tinh luyện 4.9 sách,1 bánh,siêu xe 5 sao lv 100 chỉ số max ngon tấn công + 2cm full tbs tl 5553,53 triệu yên
Giá Thẻ:700K;TCSR/ATM:500Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2521 Xem ảnh - Sever Tessen (HÀNG 59 NGON) Kiếm 59,Vũ khí 12,full 12,vk tinh luyện 9.áo tinh luyện 6,găng tinh luyện 7,quần tinh luyện 7.giày tinh luyện 6,bùa tinh luyện 7,bội tinh luyện 6.nhẫn tinh luyện 6,11 sách,20 bánh(ngon) ,sói trắng 5 sao chỉ số ngon có tc+gst full tbs tl 9997(hot),Rương còn sói trắng lv 100,kiếm 5x + 12 tinh luyện 5 kèm 8 triệu yên
Giá Thẻ:1200K;TCSR/ATM:800Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2520 Xem ảnh - Sever Shuriken Kiếm 51,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 3 tbs,3 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2519 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 41) Kunai 41,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2518 Xem ảnh - Sever Shuriken Tiêu 79,Vũ khí 8,full 8,.2m5
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2517 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 3X) Tiêu 39,Vũ khí 8,full 8,2 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2516 Xem ảnh - Sever Katana Quạt 79,Vũ khí 12,4 món 12,full 11,vk tinh luyện 5.găng tinh luyện 5.giày tinh luyện 5.yoroi tinh luyện 5, 11 sách.10 bánh,sói trắng 5 sao lv 100 2 chí mạng ngon full tbs tl 5555,37 triệu yên
Giá Thẻ:350K;TCSR/ATM:250Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2515 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG 59 SÓI NGON) Kiếm 59,Vũ khí 11,full 8,4 sách,sói trắng chỉ số ngon tấn công + 2cm full tbs
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2514 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 40) Kunai 40,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2513 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 62,Vũ khí 8,full 8,
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2512 Xem ảnh - Sever Katana Tiêu 69,Vũ khí 10 full 9 10
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2511 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 42) Kiếm 42,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2510 Xem ảnh - Sever Katana Kunai 44,Vũ khí 10,full 8,7 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2509 Xem ảnh - Sever Katana Đao 62,Vũ khí 8,3m8,.full 67,siêu xe 3 sao chỉ số max ngon tấn công + 2cm full tbs
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2508 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 50,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2507 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 40) Tiêu 40,Vũ khí 8,full 8,1 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2506 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 81,Vũ khí 10,full 8,giày 5,71 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2505 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG 4X) Quạt 47,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2504 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 47,Vũ khí 8,full 8, 5 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2503 Xem ảnh - Sever Shuriken Kunai 45,Vũ khí 8,full 8,sói đen 2 chí mạng full tbs, 5 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2502 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 42) Kunai 42,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2501 Xem ảnh - Sever Bokken Quạt 85,Vũ khí 12,full 12,2m8.yoroi tinh luyện 3.11 sách,siêu xe full tbs tl 3200
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2500 Xem ảnh - Sever Shuriken (LỖI SHINWA) Quạt 58.Vũ khí 12,full 8.nón 7,sói trắng lv 100 full tbs tl 1000
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2499 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 4X) Tiêu 44,Vũ khí 8,full 8.
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2498 Xem ảnh - Sever
Giá k đã bán cho .
Mã Số: 2497 Xem ảnh - Sever Shuriken Kunai 68,Vũ khí 8,full8,sói trắng full tbs tl 2111,3 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2496 Xem ảnh - Sever Tessen (HÀNG BUFF) Quạt 73,Vũ khí 8,full 10,8 sách,sói trắng full tbs tl 4210,12 tiệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2495 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG BUFF) Quạt 67,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 tbs
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2494 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 60,Vũ khí 10,full 8
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2493 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 4X) Cung 48,Vũ khí 8,full 8,sói đen chỉ số ổn full tbs,5 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2492 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG BUFF) Quạt 50,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 3 tbs
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2491 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 80,Vũ khí 8,full 8,2m12,2m5
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2490 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 4X) Kiếm 43.Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2489 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 69) Kunai 69,Vũ khí 12,full 12,vk tinh luyện 6.găng tinh luyện 6.quần tinh luyện 6.giày tinh luyện 5,bùa tinh luyện 6,bội tinh luyện 6,8 sách,sói trắng 5 sao chỉ số ngon full tbs tl 6533,7 triệu yên
Giá Thẻ:700K;TCSR/ATM:500Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2488 Xem ảnh - Sever Shuriken Kunai 68,Vũ khí 8,full8,
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2487 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 3X) Tiêu 39,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2486 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 49) Tiêu 49,Vũ khí 8,full 8,bội 4
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2485 Xem ảnh - Sever Tessen (HÀNG 41) Kunai 41,Vũ khí 10,full 8,sói trắng full tbs tl 2000,2 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2484 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 50,Vũ khí 8,full 8,10 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2483 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 49) Kunai 49,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2482 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 87.Vũ khí 12,4 món 12,full 8,có yoroi,sói trắng 4 sao lv 100 chỉ số ổn full tbs,17 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2481 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 59) Kunai 59,Vũ khí 8,full 8,5 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2480 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG BUFF) Quạt 79,Vũ khí 9,găng 12,full 11
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2479 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 3X) Kunai 39,.Vũ khí 8,full 8,sói đen 2 chí mạng full tbs
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2478 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG 42) Kunai 42,Vũ khí 8,full 8,sói đen full tbs
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2477 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 4X) Tiêu 48,Vũ khí 8,full 8.2 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2476 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 70,Vũ khí 8,full 12,nón 12,sói trắng 5 sao chỉ số ổn full tbs tl 110
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2475 Xem ảnh - Sever Kunaj (SÓI NGON) Tiêu 65,Vũ khí 8,full 8,11 sách,sói trắng 5 sao lv 100 chỉ số max ngon 2 chí mạng + gst full tbs tl 4443
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2474 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 40) Kunai 40,Vũ khí 8,full 8,1 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2473 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG BUFF) Quạt 71,Vũ khí 10,2 món 12,full 10,1 sách,siêu xe full tbs tl 2200
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2472 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 40) Kunai 40,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2471 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 72,Vũ khí 8,full 8,17 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2470 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 60,Vũ khi 8,full 8,2m12,sói trắng 2 tbs,5 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2469 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 59,Vũ khí 8,full 8,sói 3 sao lv 100 chỉ số ngon 2 chí mạng 2 tbs tl 20,70 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2468 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 76,Vũ khí 13,full 12 13.4m8,siêu xe lv 42 full tbs tl 631,38 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2467 Xem ảnh - Sever Shuriken Kiếm 69,Vũ khí 11,full 9 10,bùa 12,sói trắng lv 100 full tns tbs tl 2200.13 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2466 Xem ảnh - Sever Shuriken Tiêu 69,vũ khí 8,full 8,.1 sách,siêu xe 3 sao lv 100 full tbs, 9 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2465 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG NHIỀU YÊN) Quạt 101.Vũ khí 12,full 12,yoroi tinh luyện 1,,siêu xe lv 100 full tbs tl 4421,530 triệu yên(hot)
Giá Thẻ:600K;TCSR/ATM:400Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2464 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG BUFF) Quạt 60,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2463 Xem ảnh - Sever Shuriken Tiêu 60,Vũ khí 8,full 8,1 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2462 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 40) Đao 40,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2461 Xem ảnh - Sever Katana Đao 68,Vũ khí 8,full 8,áo 5,22 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2460 Xem ảnh - Sever Katana Kunai 69,Vũ khí 8,full 8,.27 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2459 Xem ảnh - Sever Shuriken Kunai 70,Vũ khí 12,4 món 12,full 8,sói 3 sao lv 100 chỉ số ổn full tbs tl 6610
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2458 Xem ảnh - Sever Bokken Đao 62,Vũ khí 8,full 8.,bội 5
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2457 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 3X) Quạt 38,Vũ khí 8,full 8,6 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2456 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 42) Kunai 42,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2455 Xem ảnh - Sever Tessen (CÓ SKILL 100) Quạt 113,Vũ khí 13,full 12,nhẫn 8,yoroi tinh luyện 5,găng tinh luyện 6.11 sách,10 bánh,siêu xe 5 sao lv 100 full tbs tl 2221.24 triệu yên
Giá Thẻ:700K;TCSR/ATM:500Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2454 Xem ảnh - Sever Bokken Cung 50,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2453 Xem ảnh - Sever Katana Tiêu 60,Vũ khí 10,full 8,8 sách,sói trắng lv 100 full tbs tl 2100
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2452 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 49,Vũ khí 8,full 8,7 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2451 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 42) Kunai 42,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2450 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 60,Vũ khí 12,3m12,full 10,10 sách,sói trắng 3 sao chỉ số ngon 2 chí mạng full tbs tl 4432.3 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2449 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 62,Vũ khí 8,full 8.quần 5
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2448 Xem ảnh - Sever Shuriken Kiếm 58,vũ khí 8,full 8,dây chuyền 6
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2447 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG CÓ SKILL 100) Tiêu 109,Vũ khí 12,2 món 14.full 12,vk tinh luyện 4.găng tinh luyện 5,giày tinh luyện 4,yoroi tinh luyện 5.buà tinh luyện 5,3 sách,siêu xe 4 sao lv 100 chỉ số ổn full tbs tl 4441,85 triệu yên
Giá Thẻ:700K;TCSR/ATM:500Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2446 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 59) Kunai 59,Vũ khí 12,full 12,nhẫn 8.vk tinh luyện 6.9 sách.sói trắng full tbs tl 6540.122 triệu yên
Giá Thẻ:420K;TCSR/ATM:300Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2445 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 4X) Đao 49,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2444 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 4X) Kunai 46.Vũ khí 8,full 8.,nhẫn 7.10 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2443 Xem ảnh - Sever Tessen (HÀNG 41 SÓI NGON) Kunai 41,Vũ khí 11,giày 12,full 8,8 sách,sói đen chỉ số ngon tấn công + 2cm full tbs tl 4200.,2 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2442 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG 42) Kiếm 42.Vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 tbs,4 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2441 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 59,Vũ khí 8,full 8.2 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2440 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 71,Vũ khí 8,full 8,giày 12,40 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2439 Xem ảnh - Sever Shuriken Cung 57,Vũ khí 8,full 10,sói 2 sao lv 100 full tbs tl 1100
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2438 Xem ảnh - Sever Tessen Kiếm 72,Vũ khí 10,full 10,yoroi tinh luyện 3.sói trắng full tbs,3 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2437 Xem ảnh - Sever Bokken Kunai 71,Vũ khí 12,full 8,sói trắng full tbs,1 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2436 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 61,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs,2 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2435 Xem ảnh - Sever Shuriken Kiếm 70,Vũ khí 9,full 8,6 sách
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2434 Xem ảnh - Sever Shuriken Kiếm 66,Vũ khí 10,full 10,
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2433 Xem ảnh - Sever Bokken Quạt 81,Vũ khí 12,4m12,full 8,8 sách,siêu xe 5 sao lv 100 full tbs tl 2221.7 triệu yên
Giá Thẻ:350K;TCSR/ATM:250Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2432 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG 4X) Quạt 43,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2431 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG SÓI 5S NGON) Tiêu 62,Vũ khí 8,full 89,8 sách,sói 5 sao lv `100 chỉ số ngon 2 chí mạng full tbs tl 3332,6 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2430 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 60 ĐỒ MCS ) Tiêu 60,Vũ khí 12,full 12,2m8.11 sách,sói trắng lv 10 chỉ số ngon 2 chí mạng full tbs,5 triệu yên
Giá Thẻ:350K;TCSR/ATM:250Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2429 Xem ảnh - Sever Kunai Cung 50,Vũ khí 8,full 8,8 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2428 Xem ảnh - Sever Shurken (HÀNG 59) Đao 59,vũ khí 12,full 9 10, vk tinh luyện 6,.8 sách.1 bánh,sói trắng 2 sao lv 100 full tbs tl 6432,24 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2427 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 50,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2426 Xem ảnh - Sever Bokken (HANG 4X) Kunai 49,Vũ khí 8,full 8,nón 6
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2425 Xem ảnh - Sever Katana (HANG 4X) Tiêu 47,Vũ khí 9,full 8,10 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2424 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG BUF) Quạt 65,Vũ khí 8,full 8,xe máy 2 tbx
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2423 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 64,Vũ khí 10,full 8,sói trắng lv 54 full tbs,1 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2422 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 50,Vũ khí 8,full 8,13 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2421 Xem ảnh - Sever Shuriken Kunai 45,Vũ khí 10,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2420 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 50,Vũ khí 8,full 8,6 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2419 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 9X) Tiêu 98,Vũ khí 8,full 567,8 sách,sói trắng 1 tbs
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2418 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 41 NGON) Kiếm 41,Vũ khí 12,full 8,vk tinh luyện 7,sói đen 2 tbs tl 64,111 triệu yên
Giá Thẻ:350K;TCSR/ATM:250Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2417 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 49) Đao 49,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2416 Xem ảnh - Sever Bokken (LỖI SHINWA) Tiêu 77,Vũ khí 12,3m12,full 10.4 sách,sói trắng 2 sao lv 100 chỉ số ổn full tbs tl 5300,27 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2415 Xem ảnh - Sever Shuriken (HANG 42) Đao 42,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2414 Xem ảnh - Sever 3 Kiếm 86,Vũ khí 12,găng 14,full 12,bội 8,vk tinh luyện 7,găng tinh luyện 5,yoroi tinh luyện 5,8 sách,sói trắng 3 sao lv 100 full tbs tl 5543
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2413 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG 59) Cung 59,Vũ khí 8,giày 12,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2412 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 66,Vũ khí 11,full 10,sói trắng lv 100 full tbs tl 4321.13 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2411 Xem ảnh - Sever Tessen (HÀNG 59) Vũ khí 13,full 12 13,vk tinh luyện 6,găng tinh luyện 5,bội tinh luyện 4,4 sách,sói trắng 5 sao lv 100 chỉ số ngon full tbs tl 4222, 2 triệu yên
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2410 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 58,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2409 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 69,Vũ khí 12,4 món 12,áo 14,5 món 8,8 sách,siêu xe lv 100 full tbs tl 6431,1 triệu yên có sẵn yorroi ở rương
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2408 Xem ảnh - Sever Shuriken Tiêu 60,Vũ khí 8,.full 8
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2407 Xem ảnh - Sever Shuriken Tiêu 60,Vũ khí 8,full 8,1 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2406 Xem ảnh - Sever Shuriken Tiêu 59,Vũ khí 8,full 8,2 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2405 Xem ảnh - Sever Shuriken Tiêu 60,Vũ khí 8,full 8,2 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2404 Xem ảnh - Sever Shuriken Tiêu 60,Vũ khí 8,full 8,2 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2403 Xem ảnh - Sever Shuriken Tiêu 60,Vũ khí 8,.full 8
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2402 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG BUFF) Quạt 60,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2401 Xem ảnh - Sever Shuriken Kiếm 60,Vũ khí 8,full 8,1 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2400 Xem ảnh - Sever Shuriken Kiếm 59,Vũ khí 8,full 8,1 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2399 Xem ảnh - Sever Shuriken Kunai 61,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 tbs,3 tiệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2398 Xem ảnh - Sever Shuriken Kiếm 61,Vũ khí 9,full 8,sói đen 2 tbs chỉ số ngon tấn công + gst
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2397 Xem ảnh - Sever Katana Cung 71,Vũ khí 10,full 10,siêu xe 2 sao lv 100 chỉ số ổn full tbs tl 1000,3 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2396 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 70,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2395 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 70,Vũ khí 8,full 8,2m4
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2394 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 71,Vũ khí 8,full 8,2m4
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2393 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 71,Vũ khí 8,full 8,3 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2392 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 61,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs,3 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2391 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 61,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2390 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 58,Vũ khí 10,full 8,sói trắng,5 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2389 Xem ảnh - Sever Shuriken Tiêu 52,Vũ khí 8,full 8.sói trắng 2 tbs,3 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2388 Xem ảnh - Sever Shuriken Tiêu 59,Vũ khí 8,full 8,3 sách,sói trắng lv 100 chỉ số ổn full tbs tl 5210,2 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2387 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 50,Vũ khí 9,full 8,sói trắng lv 100 2tbs
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2386 Xem ảnh - Sever Katana Tiêu 52,Vũ khí 8,.full 8,sói trắng lv 100 chỉ số ổn full tbs tl 3300
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2385 Xem ảnh - Sever Shuriken (TỘC TRƯỞNG GIA TỘC) Kunai 81,Vũ khí 12,quần 14,full 12,2m8,vk tinh luyện 8,găng tinh luyện 6,quần tinh luyện 6,giày tinh luyện 6.yoroi tinh luyện 6.bùa tinh luyện 6.bội tinh luyện 6,nhẫn tinh luyện 4,9 sách,1 bánh,siêu xe 5 sao lv 100 chỉ số max ngon tấn công + 2cm full tbs tl 5556.133 triệu yên.Tộc trưởng gia tộc cấp 13 đã có nhẫn thuật cấp 2
Giá Thẻ:700K;TCSR/ATM:500Kk đã bán cho góp thiếu 100k .
Mã Số: 2384 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 69) Kiếm 69,Vũ khí 12,full 12,vk tinh luyện 6,găng tinh luyện 6,8 sách,sói trắng 5 sao lv 100 chỉ số max ngon tấn công + 2cm full tbs tl 6654,62 triệu yên
Giá Thẻ:600K;TCSR/ATM:400Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2383 Xem ảnh - Sever Katana Cung 68,Vũ khí 8,full 8,12 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2382 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 59,Vũ khí 10,full 8,1 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2381 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 41) Cung 41,Vũ khí 8,full 8,1 triệu yên kèm sk +8 ,Nick kẹp Tiêu 39,Vũ khí 8,full 8,1m4
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2380 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 40) Kiếm 40,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2379 Xem ảnh - Sever Kunaj (LỖI SHINWA) Kunai 42,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:30Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2378 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 70) Đao 70,Vũ khí 12,full 12,vk tinh luyện 6,găng tinh luyện 6,giày tinh luyện 4,yoroi tinh luyện 5.bùa tinh luyện 4,bội tinh luyện 5,8 sách,sói trắng 5 sao lv 100 chỉ số max ngon tấn công + 2cm full tbs tl 4421
Giá Thẻ:700K;TCSR/ATM:500Kk đã bán cho 0386399634 hạn chót trả góp góp thiếu 200k thẻ hạn 25/10 .
Mã Số: 2377 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 49,Vũ khí 8,full 8,
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2376 Xem ảnh - Sever Shuriken Tiêu 70,Vũ khí 10,full 8,siêu xe 2 sao full tbs tl 1111 chỉ số ngon,1 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2375 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 71,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 tbs
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2374 Xem ảnh - Sever Katana Cung 69,Vũ khí 8,full 8,23 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2373 Xem ảnh - Sever Tessen (HÀNG CÓ SKILL 100,8 MÓN TINH LUYỆN ) Tiêu 110.Vũ khí 15,full 12,giày 14,vk tinh luyện 5,găng tinh luyện 7,quần tinh luyện 6.giày tinh luyện 7,yoroi tinh luyện 7.,bùa tinh luyện 7.bội tinh luyện 5.nhẫn tinh luyện 5,10 sách,siêu xe 5 sao lv 100 chỉ số ngon full tbs tl 6665,32 triệu yên
Giá Thẻ:900K;TCSR/ATM:600Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2372 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 59,Vũ khí 8,full 8,.sói trắng lv 100 2 tbs.2 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2371 Xem ảnh - Sever Shuriken Tiêu 80,Vũ khí 10,full 8,1 sách,siêu xe lv 100 full tbs,17 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2370 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 52,Vũ khí 8,full 8.1 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2369 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 50,Vũ khí 8,full 8,1 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2368 Xem ảnh - Sever Tessen (QUẠT NHIỀU YÊN) Quạt 78,Vũ khí 8,full 8,2m5,sói trắng full tbs,205 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2367 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 57.Vũ khí 8,full 8,12 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2366 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG CÓ SKILL 100) Quạt 112,Vũ khí 15,găng 15,full 12,vk tinh luyện 6.găng tinh luyện 6,giày tinh luyện 5,yoroi tinh luyện 6,.bùa tinh luyện 5.11 sách,15 bánh,sói trắng lv `100 chỉ số ngon full tbs tl 5544,52 triệu yên,Phân thân Tiêu 66,vk 8 full 8 siêu xe lv 100 2 tbs
Giá Thẻ:700K;TCSR/ATM:500Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2365 Xem ảnh - Sever Shuriken (HANG 9X) Cung 94,Vũ khí 12,full 12,3m8,vk tinh luyện 4.yoroi tinh luyện 3,8 sách,sói trắng lv 100 chỉ số ổn full tbs tl 3221,26 triệu yên kèm áo + găng 12 sẵn
Giá Thẻ:420K;TCSR/ATM:300Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2364 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 53,Vũ khí 8,full 8,1m4,sói trắng full tbs,7 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2363 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 71,Vũ khí 8,full 8.sói trắng full tbs,6 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2362 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG SKILL 100) Kiếm 115, Vũ khí 14,full 14,3m12,vk tinh luyện 6,găng tinh luyện 6,giày tinh luyện 6,yoroi tinh luyện 6.bùa tinh luyện 5.bội tinh luyện 6,8 sách,siêu xe 5 sao lv 100 chỉ số ngon 2 chí mạng full tbs tl 6640.158 triệu yên
Giá Thẻ:1200K;TCSR/ATM:800Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2361 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 75,Vũ khí 12,2m14,full 12,giày tinh luyện 6.bùa tinh luyện 6,bội tinh luyện 6,11 sách,8 bánh,sói trắng full tbs tl 6664,46 triệu yên
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2360 Xem ảnh - Sever Kunaj (HANG 4X) Kiếm 49,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2359 Xem ảnh - Sever Bokken (HANG 103) Kiếm 103.Vũ khí 13,full 12 13,vk tinh luyện 6,găng tinh luyện 5,giày tinh luyện 4.yoroi tinh luyện 5.bùa tinh luyện 5,11 sách,siêu xe 5 sao lv 100 full tbs tl 4432,58 triệu yên
Giá Thẻ:700K;TCSR/ATM:500Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2358 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 76,Vũ khí 10,full 8,giày 13,yoroi tinh luyện 2.sói trắng full tbs tl 2200,9 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2357 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 70,Vũ khí 10,full 8,sói trắng full tbs tl 2200
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2356 Xem ảnh - Sever Tessen (HANG 9X) Cung 90,Vũ khí 14,full 14,5m12,vk tinh luyện 6,găng tinh luyện 6.quần tinh luyện 5,giày tinh luyện 6.bùa tinh luyện 6,bội tinh luyện 5,nhẫn tinh luyện 3,11 sách,11 bánh,sói trắng 5 sao lv 100 chỉ số ổn full tbs tl 5444.17 triệu yên
Giá Thẻ:1000K;TCSR/ATM:700Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2355 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 4X) Kunai 49,.Vũ khí 10,full 8,sói trắng 2 tbs tl 10
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2354 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 4X) Kunai 49,Vũ khí 8,full 8,2m5,2 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2353 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 61,Vũ khí 8,full 8,sói đen có tấn công + chí mạng full tbs
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2352 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 54,Vũ khí 10,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2351 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 9X) Kunai 90,Vũ khí 12,3 món 14.,full 12,vk tinh luyện 3.yoroi tinh luyện 5,găng tinh luyện 6,.giày tinh luyện 2.bùa tinh luyện 3.bội tinh luyện 2.3 sách, 1 bánh,siêu xe lv 100 full tbs tl 3200,Phân thân Kunai 70,Vũ khí 14,full 12,3m8,vk tinh luyện 4, sói trắng lv 100 full tbs,42 triệu yên
Giá Thẻ:1000K;TCSR/ATM:700Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2350 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 81,Vũ khí 12,full 8
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2349 Xem ảnh - Sever Shuriken Kunai 74,Vũ khí 8,full 8,siêu xe full tbs
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2348 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 4X) Đao 49,Vũ khí 8,fiull 8,8 sách,sói đen chỉ số ngon có gst + 2 chí mạng full tbs tl 4100
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2347 Xem ảnh - Sever Bokken Kunai 50,Vũ khí 8,full 8,
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2346 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 59,Vũ khí 8,full 8.bùa 12
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2345 Xem ảnh - Sever Katana Tiêu 71,Vũ khí 11,full 8,sói trắng full tbs,5 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2344 Xem ảnh - Sever Katana Kunai 74,Vũ khí 12,full 8,sói trắng 2 tbs,2 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2343 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG 4X SÓI NGON) Kunai 47,Vũ khí 8,full 8,.8 sách,sói đen chỉ số ngon tấn công + gst full tbs,32 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2342 Xem ảnh - Sever Bokken Đao 59,Vũ khí 10,full 8,sói trắng full tbs tl 1000,12 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2341 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 59,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 tbs
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2340 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 42)Kunai 42,Vũ khí 10,full 8,giày 12,7 sách,sói trắng full tbs tl 2110,32 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2339 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 74,Vũ khí 10,full 10,sói trắng full tbs tl 2100,37 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2338 Xem ảnh - Sever Katana Đao 76,Vũ khí 8,full 8,20 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2337 Xem ảnh - Sever Shuriken Cung 78,Vũ khí 12,full 12,3m14,vk tinh luyện 4,găng tinh luyện 5,giày tinh luyện 5.bùa tinh luyện 4.bội tinh luyện 4.10 sách,. 1 bánh,siêu xe 5 sao lv 100 full tbs tl 4443
Giá Thẻ:600K;TCSR/ATM:400Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2336 Xem ảnh - Sever Shuriken Đao 69,Vũ khí 11,full 10.2 món 12,3 sách,.sói trắng 3 sao lv 100 chỉ số max ngon ( tc,2cm,gst) full tbs tl 5300,1 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2335 Xem ảnh - Sever Tessen (HÀNG 4X) Tiêu 44,Vũ khí 8,full 8.,3 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2334 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 4X) Kunai 49,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2333 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 71,Vũ khí 10,full 8,2m12,siêu xe lv 100 full tbs ,23 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2332 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG 59) Quạt 59,Vũ khí 12,full 12,2m8,8 sách,sói trắng lv 27 chỉ số ngon 2 chí mạng full tbs tl 4200,3 triệu yên
Giá Thẻ:350K;TCSR/ATM:250Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2331 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG SKILL 100) Kiếm 115, Vũ khí 14,full 14,3m12,vk tinh luyện 6,găng tinh luyện 6,giày tinh luyện 6,yoroi tinh luyện 6.bùa tinh luyện 5.bội tinh luyện 6,8 sách,siêu xe 5 sao lv 100 chỉ số ngon 2 chí mạng full tbs tl 6640.158 triệu yên
Giá Thẻ:1200K;TCSR/ATM:800Kk đã bán cho https://www.facebook.com/profile.php?id=100039057920414 hạn chót trả góp góp thiếu 700k thẻ hạn 17/10 .
Mã Số: 2330 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 75,Vũ khí 8,full 8,siêu xe full tbs tl 2210.23 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2329 Xem ảnh - Sever Kunaj (CO SKILL 100) Tiêu 127,Vũ khí 14,3m14,full 12,vk tinh luyện 5,găng tinh luyện 5,yoroi tinh luyện 5.sói trắng 2 sao lv 100 chỉ số ngon full tbs tl 5441,8 sách,40 triệu yên
Giá Thẻ:1000K;TCSR/ATM:700Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2328 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG BUFF) Quạt 72,Vũ khí 10,full 10,siêu xe lv 100 full tbs tl 1000.31 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2327 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 7X) Cung 70,Vũ khí 12,full 12,yoroi tinh luyện 1,sói trắng lv 100 full tbs tl 2100,8 sách,4 triệu yên
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2326 Xem ảnh - Sever Shuriken (HANG BUFF) Quạt 70,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs 2100
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2325 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 4X) Tiêu 47,Vũ khí 10,full 8,
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2324 Xem ảnh - Sever Bokken Cung 60,Vũ khí 8,full 8,4 sách,sói trắng lv 100 full tbs
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2323 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG BUFF) Quạt 72,Vũ khí 8,full 8,áo 12,sói trắng full tbs ,.7 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2322 Xem ảnh - Sever Tessen (HÀNG 4X) Kunai 43,Vũ khí 10,full 8. 20 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2321 Xem ảnh - Sever Kunaj (HANG 3X) Kunai 38,Vũ khí 8,full 8, 2 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2320 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 41) Cung 41,Vũ khí 8,full 8,1 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2319 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 60,.Vũ khí 8,full 8,6 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2318 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG BUFF) Quạt 65,Vũ khí 8,full 8,24 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM 80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2317 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 79,Vũ khí 12,full 12,2m8,yoroi tinh luyện 3,8 sách,siêu xe 5 sao lv 100 chỉ số ổn full tbs tl 6431,38 triệu yên
Giá Thẻ:420K;TCSR/ATM:300Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2316 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 41) Kiếm 41,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2315 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 41) Kiếm 41,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2314 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 41) Kiếm 41,Vũ khí 8,full 8,1 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2313 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 41) Kiếm 41,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2312 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 41) Kiếm 41,Vũ khí 8,full 8,1 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2311 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 41) Kiếm 41,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2310 Xem ảnh - Sever Shuriken Đao 49,Vũ khí 8,full 8,2 sách, sói trắng full tbs
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2309 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 41) Kunai 41,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2308 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 41) Kunai 41,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2307 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 41) Kunai 41,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2306 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 42) Kunai 42,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2305 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 42) Kunai 42,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2304 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 41) Kunai 41,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2303 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 42) Quạt 42,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 tbs
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2302 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 69 NGON ) Kunai 69,Vũ khí 12,full 12,vk tinh luyện 9(hot),găng tinh luyện 6,quần tinh luyện 2.giày tinh luyện 6,bùa tinh luyện 6.,bội tinh luyện 5,8 sách,10 bánh,sói trắng lv 100 full tbs tl 9644,Rương có vk 7x + 12 tinh luyện 0 kèm 108 triệu yên
Giá Thẻ:1000K;TCSR/ATM:700Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2301 Xem ảnh - Sever Katana Cung 51,Vũ khí 11,full 8,sói trắng 3 tbs,1 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2300 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 59,Vũ khí 10,full 8, 1 triêu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2299 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 4X) Kunai 46,Vũ khí 8,full 8,10 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2298 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 3X) Cung 39,Vũ khí 8,full 8,2 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2297 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 41) Kiếm 41,Vũ khí 8,ful 8,bội 4,8 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2296 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 50,Vũ khí 8,full 8,1m4,5 tiệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2295 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 3X) Kiếm 39,Vũ khí 8,full 8,5 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2294 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 59,Vũ khí 9.full 9 10,sói trắng 2 tbs,104 tiệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2293 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 59,Vũ khí 9,full 9 10,sói trắng 2 tbs tl 11,1 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2292 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 70) Tiêu 70,Vũ khí 12,full 12,yoroi tinh luyện 3,9 sách, siêu xe lv 100 full tbs tl 3311,150 triệu yên
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2291 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG BUFF) Quạt 50,Vũ khí 8,full 8,áo 5
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2290 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 79,Vũ khí 10,full 8,sói trắng full tbs tl 2000,50 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2289 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 70,Vũ khí 8,full 8,10 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2288 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 66,Vũ khí 8,full 8,5 sách
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2287 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 75,Vũ khí 10,full 8,giày 13,yoroi tinh luyện 2,sói trắng 3 tbs tl 200.9 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2286 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 59,Vũ khí 11,full 8,sói trắng 2 tbs.2 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2285 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG CÓ SKILL 100) Kiếm 115,Vũ khí 13,4m13,full 10,yorroi tinh luyện 4,siêu xe lv 100 chỉ số ngon 2 chí mạng full tbs tl 2210.230 triệu yên
Giá Thẻ:600K;TCSR/ATM:400Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2284 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 71,Vũ khí 8,full 8,2m4,sói trắng 3 tbs,2 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2283 Xem ảnh - Sever Bokken (HANG 42) Kiếm 42,Vũ khí 11,full 8,8 sách,sói trắng full tbs tl 6600
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2282 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 67.Vũ khí 8,full 8,có sói trắng 1 tbs
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2281 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG BUFF)Quạt 71,Vũ khí 10,full 8,siêu xe full tbs,3 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2280 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG 9X) Kiếm 97,Vũ khí 12,4m12,full 10,vk tinh luyện 5.găng tinh luyện 4.yoroi tinh luyện 5,8 sách,sói trắng lv100 full tbs tl 6331,20 triệu yên
Giá Thẻ:350K;TCSR/ATM:250Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2279 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 73,Vũ khí 10,full 9.36 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2278 Xem ảnh - Sever Katana Quạt 73.Vũ khí 10.full 10,găng 12 tinh luyện 3,siêu xe full tbs tl 2000,19 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2277 Xem ảnh - Sever Shuriken Tiêu 79,Vũ khí 12,1 món 12,full 8,siêu xe lv 100 full tbs tl 4200.4 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2276 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 53,Vũ khí 8,full 8,5 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2275 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 61,Vũ khí 8,full 8,3 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2274 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 71,Vũ khí 10,full 10,10 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2273 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 73,Vũ khí 10,2 món 12,full 9 10,1 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2272 Xem ảnh - Sever Shuriken Kunai 53,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs tl 1000
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2271 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG 103) Kiếm 103,Vũ khí 16,full 14,bội 15,vk tinh luyện 7.găng tinh luyện 5,yoroi tinh luyện 7.bùa tinh luyện 6,bội tinh luyện 6.8 sách,11 bánh,siêu xe 5 sao lv 100 chỉ số ngon 2 chí mạng full tbs tl 6663,17 triệu yên
Giá Thẻ:2900K;TCSR/ATM:2000Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2270 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG BUFF) Quạt 60.Vũ khí 10,full 8.1 sách,có sói trắng
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2269 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 4X)Cung 47,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2268 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 81,Vũ khí 8,full 8,4 sách,siêu xe full tbs,22 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2267 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 41) Tiêu 41,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2266 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 4X) Đao 49,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2265 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG CÓ SKILL 100) Cung 128,Vũ khí 12,2m14,3m8,full 12,bùa tinh luyện 6,vk tinh luyện 6,găng tinh luyện 6,1 sách,sói trắng lv 100 2 chí mạng ngon full tbs tl 6533,184 triệu yên
Giá Thẻ:700K;TCSR/ATM:500Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2264 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG 4X) Tiêu 49,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2263 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG 41) Kunai 41,Vũ khí 10,full 8.nón 7.sói đen có tấn công full tbs tl 2110.2 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2262 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 64,Vũ khí 10,full 10,81 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2261 Xem ảnh - Sever Bokken Đao 79,Vũ khí 10,full 10,4 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2260 Xem ảnh - Sever Bokken Kunai 80,Vũ khí 10,full 10,35 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2259 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 81,Vũ khí 11,full 10,16 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2258 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG 7X) Tiêu 70,Vũ khí 13,full 12,vk tinh luyện 6,8 sách,siêu xe 5 sao lv 100 full tbs chỉ số ngon tấn công + 2cm tinh luyện 6644,4 triệu yên
Giá Thẻ:600K;TCSR/ATM:400Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2257 Xem ảnh - Sever Katana Cung 68,Vũ khí 9,full 8,13 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2256 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 4X) Tiêu 46.Vũ khí 8,full 8.sói trắng full tbs.2 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2255 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 78,Vũ khí 8,full 8,nhẫn 12,8 sách,sói trắng lv 100 full tbs tl 6665,23 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2254 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG BUFF) Quạt 56,Vũ khí 10,full 9,sói trắng 3 tbs tl 100,2 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2253 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 41) Kiếm 41,Vũ khí 8,full 8,14 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2252 Xem ảnh - Sever Tessen Kiếm 59,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs tl 1000
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2251 Xem ảnh - Sever Tessen Tiêu 67,Vũ khí 8,full 8,2 bánh,siêu xe 3 sao lv 100 full tbs tl 1000
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2250 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 41) Cung 41,Vũ khí 12,giày 12,full 8,vk tinh luyện 6.sói trắng full tbs tl 5422,8 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2249 Xem ảnh - Sever Shuriken Cung 59,Vũ khí 8,full 8,5 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2248 Xem ảnh - Sever Bokken Quạt 82,Vũ khí 12,full 12,4m8,yorroi tinh luyện 1,siêu xe full tbs tl 1000,3 triệu yên
Giá Thẻ:350K;TCSR/ATM:250Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2247 Xem ảnh - Sever Bokken Quạt 86,(SET 9X ) Vũ khí 13,full 12 13,nhẫn 10,vk 9x tinh luyện 1,SET 7X ĐANG MẶC Vk tinh luyện 1,yorroi tinh luyện 5,10 sách,siêu xe 5 sao lv 100 full tbs tl 4444
Giá Thẻ:350K;TCSR/ATM:250Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2246 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 69,Vũ khí 12,nón 12,full 10,2 bánh,sói trắng lv 31 full tbs chỉ số ngon 2 cm, full tbs tl 6622
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2245 Xem ảnh - Sever Tessen Kiếm 44,Vũ khí 8,full 8,12 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2244 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 71,Vũ khí 12,nhẫn 12,full 10,yorroi tinh luyện 2,2 sách,sói trắng lv 100 full tbs tl 4320,50 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2243 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 7X) Tiêu 70,Vũ khí 12,full 12,vk tinh luyện 0,yorroi tinh luyện 3,8 sách,sói trắng lv 100 chỉ số ngon full tbs tl 6640,6 triệu yên
Giá Thẻ:420K;TCSR/ATM:300Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2242 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 9X) Quạt 91,Vũ khí 15,giày 14,full 12,3m8.yorroi tinh luyện 4,11 sách,2 bánh,sói trắng 5 sao lv 100 chỉ số ngon 2 chí mạng + gst ful tbs tl 4441.23 triệu yên
Giá Thẻ:420K;TCSR/ATM:300Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2241 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 3X) Cung 39.,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs,7 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2240 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG 40) Kiếm 40,Vũ khí 8,full 8,.5 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2239 Xem ảnh - Sever Katana Tiêu 65,Vũ khí 10,full 9,sói trắng lv 21 full tbs tl 1000
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2238 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 71,Vũ khí 8,full 8,3 sách,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2237 Xem ảnh - Sever Katana Tiêu 67,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs tl 1100.7 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2236 Xem ảnh - Sever Bokken Đao 60,Vũ khí 8,full 8,giày 12,sói trắng 2 tbs tl 22
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2235 Xem ảnh - Sever Bokken Kunai 75,vũ khí 10,full 8.2m6,2 sách,siêu xe full tbs
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2234 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 9X) Tiêu 99,Vũ khí 12,full 12,yorroi tinh luyện 6,2 sách,siêu xe 4 sao lv 100 chỉ số ngon có 2 chí mạng full tbs tl 5322.3 triệu yên
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2233 Xem ảnh - Sever Shuriken Kiếm 65,Vũ khí 8,full 10
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2232 Xem ảnh - Sever Shuriken Cung 70,Vũ khí 11,full 10,2 sách,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2231 Xem ảnh - Sever Tessen Tiêu 75,Vũ khí 8,full 89,sói trắng full tbs tl 2221
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2230 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 40) Quạt 40,Vũ h khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2229 Xem ảnh - Sever Kunaj (CÓ SKILL 100) Tiêu 111,Vũ khí 12,full 12,3m8,yorroi tinh luyện 6,9 sách,siêu xe 5 sao lv 100 full tbs tl 3333,16 triệu yên
Giá Thẻ:700K;TCSR/ATM:500Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2228 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG BUFF LỖI SHINWA ) Quạt 62,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs tl 1100,8 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2227 Xem ảnh - Sever Katana Cung 50,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2226 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 68,Vũ khí 11,full 9,sói trắng full tbs tl 1000,5 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2225 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 40) Cung 40,Vũ khí 8,fulll 8,5 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2224 Xem ảnh - Sever Bokken Kunai 63.,Vũ khí 11,full 11.,2 sách,siêu xe lv 100 full tbs tl 3200.19 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2223 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 77,Vũ khí 12,4m12,full 10,siêu xe full tbs tl 4211,2 triệu yên,yorroi tinh luyện 6
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2222 Xem ảnh - Sever Tessen (HÀNG BUFF) Quạt 72,Vũ khí 10,full 10.siêu xe lv 100 chỉ số ổn full tbs
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2221 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 59,Vũ khí 11,full 8,sói đen 3 tbs
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2220 Xem ảnh - Sever Katana (CÓ SKILL 100) Cung 128,Vũ khí 13,full 12 13,3m8,vk tinh luyện 6,yorroi tinh luyện 6,bùa tinh luyện 6.sói trắng lv 100 2 chí mạng full tbs tl 6533,1 sách,177 triệu yên
Giá Thẻ:700K;TCSR/ATM:500Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2219 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 50,Vũ khí 10,full 8,
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2218 Xem ảnh - Sever Tessen (HÀNG 9X) Tiêu 94,Vũ khí 13,full 12 13,2m8,yorroi tinh luyện 6,11 sách,xe máy full tbs tl 3232,3 triệu yên
Giá Thẻ:420K;TCSR/ATM:300Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2217 Xem ảnh - Sever Shuriken Kiếm 64,.Vũ khí 10,full 8,3 sách ,sói trắng lv 100 full tbs tl 4000.55 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2216 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 41) Cung 41,Vũ khí 8,full 8,3 sách,sói trắng full tbs tl 3111
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2215 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 3X LỖI SHINWA) Kiếm 39,.vũ khí 8,full 8,8 sách,sói trắng full tbs tl 2100
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2214 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 72,Vũ khí 8,full 8,xe máy 2 tbx
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2213 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 4X) Kunai 49,vũ khí 12,full 12,3m8,vk tinh luyện 6,giày tinh luyện 5.,bùa tinh luyện 6.8 sách,sói trắng fulll tbs tl 6543,25 triệu yên
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2212 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 65,Vũ khí 11,3m12,full 8,găng tinh luyện 7(ngon) ,sói trắng lv 100 full tbs tl 2000,14 tiệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2211 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG BUFF) Quạt 52,Vũ khí 8,full 8.1 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2210 Xem ảnh - Sever Shuriken Đao 70,.Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs,2 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2209 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 82,Vũ khí 12,4m12,full 8,có yorroi,sói trắng 4 sao lv 100 full tbs,17 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2208 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 4X) Kunai 43,Vũ khí 8,full 8.23 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2207 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 71,Vũ khí 8,full 8,có yorroi ,sói trắng 2 tbs,1 sách,6 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2206 Xem ảnh - Sever Bokken Kunai 52,Vũ khí 8,full 8,sói trắng LV 100 full tbs tl 322,3 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2205 Xem ảnh - Sever Shuriken Tiêu 73,Vũ khí 12,full 12,quần 14,2m8.vk tinh luyện 5,găng tinh luyện 6.quần tinh luyện 5.giày tinh luyện 4,bùa tinh luyện 5.bội tinh luyện 5,dây chuyền tinh luyện 4,9 sách,1 bánh,siêu xe 5 sao lv 100 chỉ số ngon tấn công + 2cm full tbs tl 5553,98 triệu yên
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2204 Xem ảnh - Sever Shuriken Kiếm 59,Vĩ khí 10,full 8,sói trắng 2 tbs
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2203 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG BUFF) Quạt 65,Vũ khí 9,full 8,sói trắng 2 tbs,5 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2202 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 71,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 sao lv 100 full tbs tl 1000,7 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2201 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 67,Vũ khí 8,full 8,6 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2200 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 90.,Vũ khí 8,4m12,full 8,yorroi tinh luyện 4,sói trắng lv 100 full tbs tl 1100.3 triệu yên
Giá Thẻ:300K;TCSR/ATM:220Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2199 Xem ảnh - Sever Katana Tiêu 50,Vũ khí 8,full 8.nón 5.sói trắng lv 100 2 cm full tbs,5 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2198 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 4X) Kunai 48.Vũ khí 8.full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2197 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 85,Vũ khí 8,full 8,.10 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2196 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 58,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 tbs.,2 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2195 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG BUFF) Quạt 62,Vũ khí 9,full 8,1 sách,sói trắng full tbs tl 1000
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2194 Xem ảnh - Sever Katana Kunai 60,Vũ khí 8,full 8,sói đen chỉ số ngon tc+ 2cm full tbs
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2193 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG 42) Kunai 42.Vũ khí 8,full 8,2 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2192 Xem ảnh - Sever Katana Tiêu 60,Vũ khí 8,full 8,sói đen full tbs tl 1000
Giá Thẻ 100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2191 Xem ảnh - Sever Bokken (CÓ SKILL 100) Kiếm 101,Vũ khí 13,full 12 13.yorroi tinh luyện 3,3 sách,siêu xe lv 100 full tbs tl 2210.,26 triệu yên
Giá Thẻ:700K;TCSR/ATM:500Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2190 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 4X) Kiếm 40,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2189 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 4X) Kunai 40,Vũ khí 8,full 8,1m5
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2188 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 62,Vũ khí 8,full 8,3 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2187 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 50,Vũ khí 8,full 8,28 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2186 Xem ảnh - Sever Bokken Kunai 59,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs tl 2200,.3 tiệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2185 Xem ảnh - Sever Bokken (CÓ SKILL 100) Tiêu 119,Vũ khí 15,2m14,full 12 13,8 sách,vk tinh luyện 6,găng tinh luyện 5.giày tinh luyện 4.yoroi tinh luyện 5.bùa tinh luyện 4.siêu xe 5 sao lv 100 chỉ số ngon 2 chí mạng full tbs tl 5544,101 triệu yên
Giá Thẻ:1000K;TCSR/ATM:700Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2184 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG CÓ SKILL 100) Kiếm 113,Vũ khí 12,full 14,giày 15,4m12,yoroi tinh luyện 5,8 sách,5 bánh,siêu xe 3 sao lv 100 full tbs tl 4444,5 triệu yên
Giá Thẻ:1000K;TCSR/ATM:700Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2183 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 3X) Kunai 39,.Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2182 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG SÓI NGON) Kunai 71,Vũ khí 12,full 12,13,sói trắng 2 sao lv 100 chỉ số max ngon tc+ 2cm full tbs tl 6633,94 triệu yên
Giá Thẻ:420K;TCSR/ATM:300Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2181 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 4X) Đao 46,Vũ khí 8,full 8.1m6.2 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2180 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 71,Vũ khí 9,full 10,siêu xe lv 64 2 tbs,2 tiệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2179 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 61,Vũ khí 8,full 8,10 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2178 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG 4X) Quạt 48,Vũ khí 8,,full 8,6 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2177 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 50,Vũ khí 8,full 8,28 tiệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2176 Xem ảnh - Sever Bokken Đao 59,Vũ khí 8,full 8,9 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2175 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 59,Vũ khí 8,full 8,áo 12,sói trắng full tbs tl 3211,2 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2174 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 75,Vũ khí 13,2m12,.full 8,sói trắng 2 tbs tl 11,182 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2173 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 74,Vũ khí 11,full 8,giày 12,sói trắng full tbs tl 1100.14 tiệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2172 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 73,Vũ khí 8,full 10,sói trắng lv 100 full tbs tl 2200,62 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2171 Xem ảnh - Sever Shuriken Kunai 63,Vũ khí 9,full 9,sói trắng lv 100 full tbs tl 1000,5 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2170 Xem ảnh - Sever Tessen Tiêu 80,Vũ khí 13,full 12,4m8,yoroi tinh luyên 2,1 bánh,sói trắng lv 100 full tbs tl 1100 chỉ số ngon có gst + 2cm
Giá Thẻ:300K;TCSR/ATM:220Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2169 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 4X) Cung 49,Vũ khí 12,full 12,3m8,2m10,vk tinh luyện 4.găng tinh luyện 5,sói trắng full tbs tl 6532 8 sách,45 triệu yên
Giá Thẻ:420K;TCSR/ATM:300Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2168 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 72.Vũ khí 12,full 12,sói trắng kèm 3 triệu yên
Giá Thẻ:420K;TCSR/ATM:300Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2167 Xem ảnh - Sever Shuriken Kiếm 59,Vũ khí 10,full 8,1 sách,sói trắng 2 tbs
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2166 Xem ảnh - Sever Shuriken (SÓI NGON) Đao 69,Vũ khí 11,2m12,full 8,sói trắng 3 sao lv 100 chỉ số ngon tc,2cm full tbs tl 5300,2 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2165 Xem ảnh - Sever Shuriken Kiếm 72,Vũ khí 12,giày 12,full 8,siêu xe 2 sao lv 100 2 tbs,31 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2164 Xem ảnh - Sever Shuriken Đao 90,Vũ 14,full 14,1m15,1m14,vk tinh luyện 6,găng tinh luyện 6,bùa tinh luyện 5,bội tinh luyện 5,9 sách,sói trắng 5 sao chỉ số max ngon gst+ 2cm full tbs tinh luyện 8853(hot),27 triệu yên
Giá Thẻ:900K;TCSR/ATM:600Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2163 Xem ảnh - Sever Bokken Kunai 70,Vũ khí 8,full 8,1 sach,sói trắng full tbs tl 6650,47 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2162 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 40) Tiêu 40,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2161 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 69,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 tbs tl 22
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2160 Xem ảnh - Sever Tessen (HÀNG 3X) Tiêu 39,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2159 Xem ảnh - Sever Katana Kunai 70,Vũ khí 8,găng 12,full 8,siêu xe 2 tbs tl 30,1 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2158 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 65,Vũ khí 11,full 8,sói trắng lv 51 2 tbs
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2157 Xem ảnh - Sever Tessen (HÀNG 4X) Kunai 48,Vũ khí 8,full 8,10 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2156 Xem ảnh - Sever Tessen (HÀNG BUFF LỖI SHINWA ) Quạt 68,Vũ khí 8,full 8,siêu xe lv 100 full tbs tl 3310.23 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2155 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 52,vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2154 Xem ảnh - Sever Kunaj (SÓI ĐEN NGON) Tiêu 50,Vũ khí 8,full 8,sói đen có gst + 2cm full tbs tl 2000
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2153 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 103 CÓ SKILL 100) Quat 103,.Vũ khí 8,3 món 12,full 10.găng tinh luyện 2,yoroi tinh luyện 5,8 sách,siêu xe 3 sao lv 100 full chỉ số ngon có 2 chí mạng full tbs ,44 triệu yên
Giá Thẻ:420K;TCSR/ATM:300Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2152 Xem ảnh - Sever Bokken (CÓ SKILL 100) Tiêu 119,Vũ khí 15,2m14,full 12 13,vk tinh luyện 6.găng tinh luyện 5,giày tinh luyện 4.yoroi tinh luyện 5.bùa tinh luyện 4.8 sách,siêu xe 4 sao lv 100 chỉ số ổn full tbs tl 5544,100 triệu yên
Giá Thẻ:1000K;TCSR/ATM:700Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2151 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 3X) Kiếm 38,Vũ khí 8,full 8,rương còn vk 5x + 12 kèm 1 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2150 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 4X) Đao 45,Vũ khí 12,full 8
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2149 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG BUFF) Quạt 74,Vũ khí 8,full 8,1 sách,siêu xe full tbs
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2148 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 62,Vũ khí 10,full 9,1 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2147 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 69,Vũ khí 8.full 8,siêu xe 2 tbs,15 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2146 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 4X) Kunai 43,Vũ khí 8,full 8.
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2145 Xem ảnh - Sever Bokken Cung 73,Vũ khí 12,full 12 13,dây chuyền 8,vk tinh luyện 7,găng tinh luyện 6,yoroi tinh luyện 6.8 sách,1 bánh,sói trắng 2 sao lv 100 full tbs tl 5443,7 triệu yên
Giá Thẻ:420K;TCSR/ATM:300Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2144 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 69,Vũ khí 12,full 10,sói trắng 2 tbs,25 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2143 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 50,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2142 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 50,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2141 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 69,Vũ khí 12,full 12,4m8,vk tinh luyện 6,có yoroi ,4 sách,sói trắng 4 sao lv 100 chỉ số ngon có 2 cm full tbs tl 5553
Giá Thẻ:300K;TCSR/ATM:220Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2140 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 40) Tiêu 40,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2139 Xem ảnh - Sever Shuriken Kiếm 68,Vũ khí 10,full 8,siêu xe 3 sao lv 100 full tbs,2 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2138 Xem ảnh - Sever Bokken Tiểu 59,Vũ khí 10,full 8,giày 4,8 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2137 Xem ảnh - Sever Tessen (HÀNG 9X) Tiêu 98,vũ khí 12,full 12 13,vk tinh luyện 5,yoroi tinh luyện 4,8 sách,2 bánh,siêu xe 2 sao lv 100 full tbs tl 5333,1 triệu yên
Giá Thẻ:700K;TCSR/ATM:500Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2136 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 41) Kiếm 41,Vũ khí 8,full 8,12 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2135 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 67,Vũ khí 8,full 8 ,10 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2134 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG 41) Kunai 41,Vũ khí 11,full 8,8 sách,sói trắng 2 tbs tl 66,6 tiệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2133 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 53,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2132 Xem ảnh - Sever Tessen (LỖI SHINWA) Cung 72,Vũ khí 8,full 10,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2131 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 50,Vũ khí 8,áo 12,full 8,sói trắng full tbs,27 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2130 Xem ảnh - Sever Kunaj (CÓ SKILL 100) Tiêu 101,.Vũ khí 12,2m14,3m13,full 12,vk tinh luyện 6,găng tinh luyện 2,yoroi tinh luyện 4,sói trắng 5 sao lv 100 full tbs tl 6664,8 sách,10 triệu yên
Giá Thẻ:700K;TCSR/ATM:500Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2129 Xem ảnh - Sever Bokken Cung 87,Vũ khí 12,4m13,full 12,yoroi tinh luyện 4,8 sách,sói trắng full tbs tl 4322
Giá Thẻ:420K;TCSR/ATM:300Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2128 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG 40) Đao 40,Vũ khí 8,full 8,1 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2127 Xem ảnh - Sever Tessen (HÀNG 3X) Kunai 39,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs ,22 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2126 Xem ảnh - Sever Tessen Đao 81,Vũ khí 12,full 12,4m8,yoroi tinh luyện 4.8 sách,siêu xe lv 100 full tbs tl 1110.1 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2125 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 70,Vũ khí 12,full 12,5m8,vk tinh luyện 6,găng tinh luyện 6.yoroi tinh luyện 2,8 sách,sói trắng 4 sao lv 100 chỉ số ổn full tbs 6310,64 triệu yên
Giá Thẻ:300K;TCSR/ATM:220Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2124 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG BUFF) Quạt 81,Vũ khí 9,full 8,36 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2123 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 64,Vũ khí 10,full 8,sói trắng full tbs,1 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2122 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 5X FULL TINH LUYỆN) Kunai 59,Vũ khí 12,full 12,nón tinh luyện 3.,áo tinh luyện 1,găng tinh luyện 7,quần tinh luyện 6,giày tinh luyện 6,bùa tinh luyện 6.bội tinh luyện 6,nhẫn tinh luyện 3,dây chuyền tinh luyện 4,vk tinh luyện 4,max sách,max bánh,sói trắng 3 sao lv 100 chỉ số ngon tc + 2cm full tbs tl 5566,7 triệu yên
Giá Thẻ:1100K;TCSR/ATM:750Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2121 Xem ảnh - Sever Tessen (HÀNG 41) Cung 41,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 3 tbs,10 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2120 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG BUFF) Quạt 74,Vũ khí 10,full 8,sói trắng 2 tbs,68 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2119 Xem ảnh - Sever Shuriken Đao 38,Vũ khí 8,full 8,2 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2118 Xem ảnh - Sever Bokken Cung 58,Vũ khí 8,full 8,xe máy full tbx
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2117 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 3x) Kiếm 39,Vũ khí 8,full 8,4 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2116 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 41) Kiếm 41.Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2115 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 41) Kunai 41.Vũ khí 11,full 8,sói trắng 2 tbs,1 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2114 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG BUFF) Quạt 74,Vũ khí 10,full 8,sói trắng 2 tbs,68 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2113 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 69,Vũ khí 13,2m13,2m12,full 8,sói trắng lv 100 full tbs tl 1000,3 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2112 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 70,Vũ khí 10,full 8,8 sách,6 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2111 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 62,Vũ khí 8,full 8,8 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2110 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 3X LỖI SHINWA) Kunai 39,Vũ khí 8,full 8,sói đen ngon có tấn công + tccm full tbs tl 4300,1 triệu yên
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:30Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2109 Xem ảnh - Sever Kunaj (Hàng 41) Đao 41,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2108 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 4X) Kunai 44.Vũ khí 8.,full 8,3 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2107 Xem ảnh - Sever Bokken Kunai 74,Vũ khí 8,full 8,
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2106 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 63,Vũ khí 10,full 8.1 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2105 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 67,Vũ khí 8,full 8,6 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2104 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 67,Vũ khí 8,full 8,6 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2103 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 68,vũ khí 8,full 8,22 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2102 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 69,Vũ khí 8,full 8,32 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2101 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 4X) Tiêu 49,Vũ khí 8,full 8.5 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2100 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 64,Vũ khí 10,full 8,sói trắng 2 tbs
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2099 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 4X) Kunai 43,Vũ khí 8,full 8.3 sách.,sói đen 3tbs tl 520
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2098 Xem ảnh - Sever Shurken (HÀNG 42) Đao 42.Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2097 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG 3X) kiếm 39,vũ khí 8,full 8,2 sách,sói trắng full tbs tl 3100
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2096 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 71,Vũ khí 8,full 8,siêu xe 2 sao 2 chí mạng full tbs tl 2000.20 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2095 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 40) Tiêu 40,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2094 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 62,Vũ khí 8,full 8,10 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2093 Xem ảnh - Sever Kunai (HÀNG 4X) Quạt 46.Vũ khí 8,full 8.1m6
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2092 Xem ảnh - Sever Bokken Cung 90,Vũ khí 12,full 12,2m8,yoroi tinh luyện 5,4 sách,siêu xe lv 100 full tbs tl 6220,6 triệu yên
Giá Thẻ:420K;TCSR/ATM:300Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2091 Xem ảnh - Sever Shuriken Cung 67,Vũ khí 12,full 8,sói trắng full tbs tl 1100
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2090 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 69,Vũ khí 10,dây chuyền 12,full 8,siêu xe full tbs,2 triệu yên,1 sách
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2089 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 80.,Vũ khí 8,full 8,8 sách,sói trắng full tbs chỉ số ngon 2 chí mạng tl 2100,32 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2088 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 42) Kunai 42.Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2087 Xem ảnh - Sever Bokken Kunai 68,Vũ khí 8,full 8.2m5,siêu xe 2 tbs
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2086 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 64,Vũ khí 8,full 8,1 sách,sói trắng lv 100 full tbs ,36 tiệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2085 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG BUFF) Quạt 64,Vũ khí 8,full 8,1 sách,sói trắng lv 100 full tbs ,36 tiệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2084 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 3X) Cung 38,Vũ khí 8,full 8,18 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2083 Xem ảnh - Sever Shurken Tiêu 71,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 3 sao lv 100 full tbs tl 2110,3 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2082 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG BUFF) Quạt 60,Vũ khí 9,full 89.18 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2081 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 68,Vũ khí 13,full 12,5m8,sói trắng lv 100 full tbs .25 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2080 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 87,Vũ khí 12,4m12,full 8,yoroi tinh luyện 2.8 sách,2 bánh,siêu xe 5 sao lv 100 full tbs tl 2110.22 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2079 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 4X) Quạt 41,Vũ khí 8,full8, 3 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2078 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 4X) Kiếm 39.Vũ khí 8,full8
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2077 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 41,Vũ khí 8,full 8.4 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2076 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 4X) Tiêu 44,vũ khí 8,full 8.8 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2075 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 74,Vũ khí 8,2m12,full 8,.có yoroi ,1 sách,sói trắng lv 56 full tbs tl 1000,.2 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2074 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 57,Vũ khí 11,full 8
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2073 Xem ảnh - Sever Katana Tiêu 64,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 tbs,1tr yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2072 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 45.Vũ khí 8,full 8.16 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2071 Xem ảnh - Sever Tessen Kunai 59,Vũ khí 11,full 10,bội 5.7 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2070 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 4X) Kiếm 43.Vũ khí 10,full 8
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2069 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 64,Vũ khí 8,full 8,.quần 12,1m5.sói trắng lv 100 full tbs,2 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2068 Xem ảnh - Sever Katana Cung 53,Vũ khí 8,full 8,
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2067 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 88,Vũ khí 12,full 12,3m8,vk tinh luyện 3.yoroi tinh luyện 3.găng tinh luyện 6.8 sách,sói trắng 5 sao lv 100 full tbs tl 6322,100 triệu yên
Giá Thẻ:420K;TCSR/ATM:300Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2066 Xem ảnh - Sever Tessen Tiêu 50,Vũ khí 11,full 8,sói trắng
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2065 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 4X) Đao 44.Vũ khí 8,full8,sói đen có tấn công + chí mạng full tbs tl 3000.1 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2064 Xem ảnh - Sever Bokken Kunai 76,Vũ khí 10,full 8,sói trắng 3 tbs
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2063 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 50,Vũ khí 8,full 8,7 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2062 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 4X) Tiêu 47,Vũ khí 11,quần 12,nón 5.full 8.sói đen full tbs
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2061 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 54,Vũ khí 8,full 8,3 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2060 Xem ảnh - Sever Kunai Kiếm 57,Vũ khí 8,full 8,7 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2059 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 4X) Tiêu 46.Vũ khí 8,full 8.2 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2058 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 4X) Quạt 46,Vũ khí 8,full 8,2 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2057 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 4X) Kiếm 48.Vũ khí 11,full 8
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2056 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 64,Vũ khí 8,full 8,sóitrắng lv 100 full tbs tl 1000,33 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2055 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 3X) Tiêu 38,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs ,22 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2054 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 60,Vũ khí 8,full 8,19 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2053 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 60,Vũ khí 8,full 8,5 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2052 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 60,Vũ khí 8,full 8,3 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2051 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 60,.Vũ khí 8,full 8,10 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2050 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 59,.vũ khí 8,full 8,nón 5,5 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2049 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 60,.Vũ khí 8,full 8,8 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2048 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 60,.Vũ khí 8,full 8,8 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2047 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 60,.Vũ khí 8,full 8,11 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2046 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 60,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2045 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 61,Vũ khí 8,full 8,11 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2044 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 61,Vũ khí 8,full 8,13 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2043 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 62,Vũ khí 8,full 8,15 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2042 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếmm 62,vũ khí 8,full 8,19 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2041 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 41,Vũ khí12,full 8,sói trắng3 tbs tl 311,10 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2040 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG 9X) Tiêu 91,Vũ khí 11,full 8,dây chuyền 7,siêu xe 3 sao lv 100 3 tbs tl 542
Giá Thẻ:300K;TCSR/ATM:220Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2039 Xem ảnh - Sever Bokken Kunai 77,Vũ khí 12,quần 12.full 8,yoroi tinh luyện 3,5 sách,sói trắng 5 sao lv 100 chỉ số ngon tấn công + 2 chí mạng full tbs tl 3222
Giá Thẻ:300K;TCSR/ATM:220Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2038 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG 9X) Tiêu 91,Vũ khí 12,full 8,áo 4,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:300K;TCSR/ATM:220Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2037 Xem ảnh - Sever Tessen Kunai 54,Vũ khí 11,full10,sói trắng fullt tbs tl 2222.16 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2036 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 65,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs,11 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2035 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 65,Vũ khí 8,full 8,áo 5,sói trắng full tbs ,1 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2034 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 64,Vũ khí 8,full 8,1m4,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2033 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 67,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs ,30 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2032 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 64.Vũ khí 8,full 8,9 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2031 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 50,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs tl 2100
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2030 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 59,Vũ khí 13,full 12,4m8.vk tinh luyện 5,sói trắng lv 100 full tbs tl 2200
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2029 Xem ảnh - Sever Shuriken Kiếm 59,Vũ khsi 8.full 8,sói trắng 2 tbs tl 10
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2028 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 67,Vũ khí 12,full 12,5m8.vk tinh luyện 4,sói trắng full tbs tl 2110
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2027 Xem ảnh - Sever Tessen (HÀNG 4X) Cung 41,Vũ khí 10, full 8,sói trắng full tbs tl 1000
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2026 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG 4X) Cung 40,Vũ khí 8,fulll 8
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2025 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 70.Vũ khí 8,full 8,sói trắng lv 100 full tbs tl 3100.6 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2024 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 4 X) Kiếm 42,Vũ khí 8,full 8,4 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2023 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 4X) Kunai 44,Vũ khí 12,full 8,găng 5,8 sách,sói trắng full tbs tl 4311
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2022 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 4X) Quạt 41,Vũ khí 8,full 8,8 sách,sói trắng 2 tbs,1 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2021 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 3X) kiếm 39,vũ khí 8,full 8,
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2020 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 81,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 3 tbs tl 200
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2019 Xem ảnh - Sever Shuriken Cung 43,Vũ khí 8,full 8,sói đen full tbs
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2018 Xem ảnh - Sever Shuriken Kiếm 80,Vũ khí 13,full 13,2 món 8,8 sách,vk tinh luyện 7,găng tinh luyện 7,giày tinh luyện 4,bội tinh luyện 7,siêu xe 5 sao lv 100 ngon full tbs tl 6669(hot),11 triệu yên
Giá Thẻ:700K;TCSR/ATM:500Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2017 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 42) Cung 42,Vũ khí 12,giày 12,bùa 12,full 8,5 sách,sói đen có tấn công full tbs tl 4432,26 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2016 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 55,Vũ khí 8,full 8.2 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2015 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 62,Vũ khí 10,full 8,8 sách,sói trắng full tbs lv 100 chỉ số ngon 2 chí mạng tinh luyện 2200
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2014 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 78,Vũ khí 14,bùa 12,full 8,8 sách,siêu xe 5 sao lv 100 chỉ số ổn full tbs tl 5332,60 triệu yên
Giá Thẻ:300K;TCSR/ATM:220Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2013 Xem ảnh - Sever Katana Tiêu 62,Vũ khí 11,full 8,1 sách,siêu xe lv 90 2tbs
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2012 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 61,Vũ khí 8,full 8,sói trắng lv 100 full tbs 3100,5 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2011 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 60,Vũ khí 8,full 8,sói trắng lv 100 full tbs
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2010 Xem ảnh - Sever Shuriken Đao 79,Vũ khí 12,nón 12,full 8,9 sách,4 bánh,sói trắng 5 sao lv 100 full tbs chỉ số ổn tinh luyện 5443,26 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2009 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 64,Vũ khí 8,full 8,32 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2008 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 61,.Vũ khí 10,full 8,xe máy 2 tbx
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2007 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 62,Vũ khí 10,full 8,8 sách,sói trắng full tbs lv 100 chỉ số ngon tinh luyện 2200
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2006 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 63,Vũ khí 8,full quần 12,bội 5,sói trắng lv 100 chỉ số ổn 2 tbs
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2005 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 55,Vũ khí 11,full 8,sói đen full tbs tl 3200 chỉ số ngon có tấn công + chí mạng ,9 sách,5 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2004 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG BUFF) Quạt 84,Vũ khí 10,full 8,sói trắng fulltbs ,28 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2003 Xem ảnh - Sever Tessen (LỖI SHINWA) Cung 72,Vũ khí 8,full 10,có sói trắng
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2002 Xem ảnh - Sever Kunaj (CÓ SKILL 100) Tiêu 111,Vũ khí 11,full 12,4m8,yoroi tinh luyện 4,8 sách,sói trắng 2 sao chỉ số ổn full tbs tl 2221,80 triệu yên
Giá Thẻ:600K;TCSR/ATM:400Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2001 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 9X) Đao 90,Vũ khí 14,full 12,4m8,8 sách,sói trắng lv 100 full tbs tl 2130,12 triệu yên
Giá Thẻ:350K;TCSR/ATM:250Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2000 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 4X) Kiếm 42,Vũ khí 8,full 8,8 sách,sói đen chỉ số ngon full tbs tl 3000,.18 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1999 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 50.Vũ khí 8,full 8,1 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1998 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 4X) Đao 48,Vũ khí 8,full 8,.nón 5.10 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1997 Xem ảnh - Sever Kunaj (LỖI SHINWA) Kiếm 62,Vũ khí 8,full 8,3 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1996 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 9X) Đao 90,Vũ khí 14,full 12,4m8,8 sách,sói trắng lv 100 full tbs tl 2130,12 triệu yên
Giá Thẻ:350K;TCSR/ATM:250Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1995 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 4X) Cung 42,Vũ khí 8 ,full 8
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1994 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 4X) Kunai 49.Vũ khí 10,full 8,sói trắng full tbs ,7 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1993 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 60,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1992 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 3X) Đao 39,Vũ khí 8,full 8,1m4,1 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1991 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 70,Vũ khí 10,full 8,sói trắng 2 tbs tl 20
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1990 Xem ảnh - Sever Kunai Đao 60,Vũ khí 8,full 8,6 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1989 Xem ảnh - Sever Katana Tiêu 52,Vũ khí 8,full 8,7 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1988 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 4X) Tiêu 49,.Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1987 Xem ảnh - Sever Katana Tiêu 53,Vũ khí 8,full 8,6 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1986 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 61,Vũ khí 10,full 89,10 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1985 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 4X) Đao 40,Vũ khí 8,full 8,.6 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1984 Xem ảnh - Sever Bokken Kunai 79,Vũ khí 8,full 8,1m4,sói trắng 2 tbs
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1983 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 46,vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs ,4
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1982 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 43,Vũ khí 8,full 8,quần 5,sói trắng full tbs ,2 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1981 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 74,Vũ khí 8,2m12,full 8.có yoroi ,sói trắng full tbs tl 1000
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1980 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 60,.Vũ khí 8,full 8,12 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1979 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 9X) Kiếm 90,Vũ khí 11,full 10.siêu xe lv 20 có 2 chí mạng full tbs
Giá Thẻ:300K;TCSR/ATM:220Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1978 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 63,Vũ khí 11,full 8,sói trắng lv 100 full tbs.8 sách,2 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1977 Xem ảnh - Sever Shuriken Kunai 60,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs tl 1000
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1976 Xem ảnh - Sever Tessen Kiếm 59,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs tl 1000
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1975 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 76,Vũ khí 8,full 8,găng 12,sói trắng 2 tbs,9 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1974 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 38,Vũ khí 8,full 8,8 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1973 Xem ảnh - Sever Bokken Kunai 76,Vũ khí 8.,full 8,xe máy 2 tbx,3 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1972 Xem ảnh - Sever Bokken Kunai 74,Vũ khí 8,full 8,2 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1971 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 59,Vũkhí 8,full 8,.2m5,sói trắng lv 100 full tbs
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1970 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 4X) Quạt 46,Vũ khí 8,full 8.,6 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1969 Xem ảnh - Sever Shuriken Kiếm 70,Vũ khí 10,full 10,siêu xe 3 sao full tbs tl 3221,11 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1968 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 49,Vũ khí 8,ful8 ,sói trắng full tbs,80 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1967 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 83,Vũ khí 12,full 12,3m8,2m4,có yoroi ,.sói trắng lv 34 full tbs ,20 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1966 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG BUFF) Quạt 84,Vũ khí 10,full 8,sói trắng full tbs tl 3321,28 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1965 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 56,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 tbs,1 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1964 Xem ảnh - Sever Tessen Tiêu 65,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1963 Xem ảnh - Sever Tessen Kiếm 70,Vũ khí 8,full 8,nón 5,có sói,59 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1962 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 60,Vũ khí 10,full 89,giày 12,4 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1961 Xem ảnh - Sever Shuriken Cung 69,Vũ khí 10,full 10,quần 12,1 sách,xe máy full tbx tl 3211
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1960 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 40,Vũ khí 8,full 8,
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1959 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF0 Quạt 53,Vũ khí 10,full 8,21 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1958 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 49,Vũ khí 12,full 8,10 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1957 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiểu 41,Vũ khí 8,full 8,.giày 7,.sói trắng full tbs tl 2000.14 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1956 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 4X NGON) Đao 49,Vũ khí 12,full 12,vk tinh luyện 3,găng tinh luyện 4.quần tinh luyện 4,.bùa tinh luyện 3,bội tinh luyện 2,11 sách,sói trắng chỉ số ổn full tbs tl 4333,101 triệu yên
Giá Thẻ:1000K;TCSR/ATM:700Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1955 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 57,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1954 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 40,.Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1953 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 49,Vũ khí 8,full 8,1 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1952 Xem ảnh - Sever Shuriken Kunai 60.Vũ khí 11.full 8,
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1951 Xem ảnh - Sever Tessen Kiếm 68,Vũ khí 8,full 8,xe máy 1 tbx
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1950 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 62.Vũ khí 8,full 8,5 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1949 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 80,Vũ khí 10,full 8,siêu xe full tbs,45 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1948 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 50,Vũ khí 8,full 8,
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1947 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 55,Vũ khí 8,full 8,nón 7
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1946 Xem ảnh - Sever Kunaj (LỖI SHINWA) Kunai 48,Vũ khí 8,full 8,.3 triệu yên
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:30Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1945 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 53,vũ khí 8,giày 12,full 8,23 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1944 Xem ảnh - Sever Shuriken Kunai 60,Vũ khí 11,full 8
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1943 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG BUFF) Quạt 59,Vũ khí 8,full 8,xe máy 2 tbx
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1942 Xem ảnh - Sever Kunaj kiếm 50,Vũ khí 10,giày 12,full 8,12 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1941 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 59,.Vũ khí 8,full 8,14 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1940 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 4X) Quạt 40,Vũ khí 11,full 8,2 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1939 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 40,Vũ khí 8,fulll 8
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1938 Xem ảnh - Sever Katana Kunai 68,Vũ khí 8,full8,22 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1937 Xem ảnh - Sever Katana Kunai 61,vũ khí 8,full 8,21 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1936 Xem ảnh - Sever Katana Kunai 69.Vũ khí 10,full 8,33 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1935 Xem ảnh - Sever Katana Kunai 68.Vũ khí 10,full 8,34 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1934 Xem ảnh - Sever Katana Kunai 69,vũ khí 10,full 8,34 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1933 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 9X) Kunai 91,Vũ khí 12,full 12,yoroi tinh luyện 4,11 sách,siêu xe lv 100 full tbs tl 4321.20 triệu yên
Giá Thẻ:600K;TCSR/ATM:400Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1932 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 66,Vũ khí 8,full 8,,2 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1931 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG 3X) Kunai 39,.Vũ khí 10,full 8,.sói trắng full tbs tl 3310.10 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1930 Xem ảnh - Sever Katana Đao 50,.Vũ khí 8,full 8,8 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1929 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 9X) Kiếm 99,Vũ khí 14,full 15,nhẫn 14,vũ khí tinh luyện 1,găng tinh luyện 1,yoroi tinh luyện 4,11 sách,10 bánh,siêu xe 2 sao lv 34 full tbs tl 6666,98 triệu yên
Giá Thẻ:1000K;TCSR/ATM:700Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1928 Xem ảnh - Sever Katana Kunai 76,Vũ khí 12,full 12,3m10,yoroi tinh luyện 3,.siêu xe lv 100 full tbs tl 4420,9 triệu yên
Giá Thẻ:300K;TCSR/ATM:220Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1927 Xem ảnh - Sever Katana Kunai 60,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 1 tbs
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1926 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 50 NGON) Đao 50.,Vũ khí 12,full 12,găng tinh luyện 5,quần tinh luyện 5.giày tinh luyện 4,8 sách,sói trắng lv 100 chỉ số ổn full tbs tl 6666,34 triệu yên
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1925 Xem ảnh - Sever Bokken Kunai 40,Vũ khí 8,full 8,1 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1924 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 50,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1923 Xem ảnh - Sever Katana Kunai 60,Vũ khí 8,full 8,nón 5.sói trắng full tbs
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1922 Xem ảnh - Sever Katana Tiêu 60,Vũ khí 10,full 89,sói trắng full tbs,18 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1921 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 70,Vũ khí 11,full 10,sói trắng lv 100 full tbs ,14 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1920 Xem ảnh - Sever Bokken Kunai 65,Vũ khí 11,full 10,sói trắng 2 tbs tl 20
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1919 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 73,Vũ khí 10,full 10,2sách.siêu xe 4 sao lv 100 chỉ số ổn full tbs tl 2000,38triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1918 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 3X) Cung 39.,Vũ khí 8,full 8,1tr yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1917 Xem ảnh - Sever Shuriken Kiếm 59,Vũ khí 12,full 10.vk tinh luyện 3.8 sách,sói trắng 4 sao lv 100 full tbs tl 6600.2 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1916 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 3X) Kunai 39,Vũ khí 8 ,full 8
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1915 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 3X) kiếm 39,vũ khí 8,full 8,1 TRIỆU YÊN
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1914 Xem ảnh - Sever Bokken HÀNG BUFF) Quạt 64,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 tbs,1 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1913 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 68,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs tl 4432,12 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1912 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 78,Vũ khí 11,full 9,sói trắng,1 sách
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1911 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 4X) Quạt 49,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1910 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 103 CÓ SKILL 100) Kiếm 103,.Vũ khí 14,4m14,full 13,vk tinh luyện 3.găng tinh luyện 3.yoroi tinh luyện 2,7 sách,siêu xe lv 40 full tbs tl 2211,5 triệu yên
Giá Thẻ:700K;TCSR/ATM:500Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1909 Xem ảnh - Sever Katana Cung 52,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs tl 1100,1tr yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1908 Xem ảnh - Sever Kunai Tiêu 64,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1907 Xem ảnh - Sever Kunai Kunai 80,Vũ khí 8,full 8,siêu xe lv 100 full tbs,153 triệu yên(ngon)
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1906 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 59,Vũ khí 12,full 8,10 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1905 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 59,Vũ khí 12,full 8,10 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1904 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 49,Vũ khí 8,full 8.2m5,1 triệu yên
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:30Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1903 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 41,Vũ khí 8,full 8,5 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1902 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 76,Vũ khí 12,găng 12,full 9
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1901 Xem ảnh - Sever Bokken Kunai 40.Vũ khí 8.full 8,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1900 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 66,Vũ khí 10,full 9,sói trắng lv 100 2 tbs,15 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1899 Xem ảnh - Sever Bokken Đao 61,Vũ khí 11,full 10,1 sách,sói trắng lv 100 full tbs tl 1001
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1898 Xem ảnh - Sever Katana Tiểu 65,Vũ khí 9,full 8,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1897 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 66,Vũ khí 10,full 8,1m4,10 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1896 Xem ảnh - Sever Shuriken Kunai 43.Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs,5 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1895 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 42,Vũ khí 8,full 8,2 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1894 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 59,Vũ khí 12,full 8,10 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1893 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 40,Vũ khí 8,full 8,
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1892 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 40,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs ,3 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1891 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 42,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs tl 2000,77 triệu yên ( ngon )
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1890 Xem ảnh - Sever Shuriken Cung 49,Vũ khí 8,full 8,1 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1889 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 3X) Kunai 38,Vũ khí 8,full 8,1 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1888 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 49,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1887 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 67,Vũ khí 8,full 8,2m7,rương đủ 2 món 8 lên lv mặc đủ set full 8 :v
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1886 Xem ảnh - Sever Shuriken Kunai 50,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 tbs,2 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1885 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 70.Vũ khí 12,full 12,4m8 ,8 sách,siêu xe 5 sao lv 100 full tbs tl 6321
Giá Thẻ:300K;TCSR/ATM:220Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1884 Xem ảnh - Sever Shuriken Cung 69,Vũ khí 10,full 9,1 sách,xe máy full tbx tl 3211
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1883 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG 103 CÓ SKILL 100) Tiêu 103.Vũ khi 12,full 12,nhẫn 8,găng tinh luyện 6,yoroi tinh luyện 6,811 sách,2 bánh,sói trắng lv 100 2 chỉ mạng ngon full tbs tl 3222,.43 triệu yên
Giá Thẻ:600K;TCSR/ATM:400Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1882 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 66.Vũ khí 10,full 10,sói trắng lv 100 3 tbs
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1881 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 42,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1880 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 70,Vũ khí 8,full 8.sói trắng lv 100 full tbs,2 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1879 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 9X) Quạt 95,Vũ khí 12,2m13,full 12,yoroi tinh luyện 2,3 sách,siêu xe lv 100 full tbs tl 210,11 triệu yên
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1878 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG BUFF) Quạt 65,Vũ khí 11,full 8,sói trắng 2 tbs tl 10
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1877 Xem ảnh - Sever Shuriken Tiêu 80,Vũ khí 8,full 8,
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1876 Xem ảnh - Sever Bokken (CÓ SKILL 100) Kunai 109,Vũ khí 14,full 14,3m12,vk tinh luyện 4,găng tinh luyện 6,giày tinh luyện 6,bùa tinh luyện 6.yoroi tinh luyện 6,.10 sách,siêu xe 5 sao lv 100 full tbs tl 5544,
Giá Thẻ:1200K;TCSR/ATM:800Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1875 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 3X) Kunai 39,Vũ khí 8 ,full 8,3 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1874 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 62,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1873 Xem ảnh - Sever Katana Cung 49,Vũ khí 8,full 8,8 sách,
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1872 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 44.Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1871 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 78,Vũ khí 12,full 10,.dây chuyền 5,yoroi tinh luyện 2,10 sách,xe máy full tbx tl 2200.34 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1870 Xem ảnh - Sever Bokken Cung 76,Vũ khí 11,full 9,yoroi tinh luyện 2,siêu xe full tbs tl 1110,10 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1869 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 3X) Tiêu 39,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs tl 3331,21 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1868 Xem ảnh - Sever Tessen Cung 70,Vũ khí 12,full 8,vk tinh luyện 5,có yôroi ,sói trắng lv 100 full tbs tl 3332,11 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1867 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 3X) Tiêu 39,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs tl 3100,1 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1866 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 80,Vũ khí 10,full 8,găng 12,có yoroi ,găng tinh luyện 3,3 sách,sói trắng lv 100 full tbs tl 3200,10 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1865 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 3X) Kiếm 39,Vũ khí 8,full 8,sói đen full tbs
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1864 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 3X) Tiêu 39,Vũ khí 8,full 8,4 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1863 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 47,Vũ khí 11,full 567,3 món 8. 8 sách,sói đen có GST full tbs tl 1000,7 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1862 Xem ảnh - Sever Katana Tiêu 82,Vũ khí 8,full 8,54 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1861 Xem ảnh - Sever Tessen Cung 50,Vũ khí 8,full 8,nhẫn 5,sói trắng full tbs tl 2220
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1860 Xem ảnh - Sever Bokken Kunai 65,Vũ khí 12,full 8,sói trắng full tbs tl 3220,2 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1859 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 59,.vũ khí 8,full 8,3m6
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1858 Xem ảnh - Sever Shuriken Kiếm 40.Vũ khí 8,full 8,sói đen có GST 3 tbs.3 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1857 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 53,Vũ khí 8,full 8,2m4
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1856 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 45,Vũ khí 8,full 8,sói đen 3 tbs,10 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1855 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 41,Vũ khí 8,full 8,sói đen có tấn công full tbs
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1854 Xem ảnh - Sever Katana Kunai 59,Vũ khí 12,4m12,full 12,sói trắng 4 sao lv 100 full tbs tl 2100,60 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1853 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 9X) Kiếm 99,Vũ khí 12,full 12,yoroi tinh luyện 4.1 bánh,sói trắng 5 sao lv 100 chỉ số ổn full tbs tl 4220,82 triệu yên
Giá Thẻ:600K;TCSR/ATM:400Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1852 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 61,Vũ khí 10,full 89,sói đen full tbs,10 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1851 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 63,Vũ khí 8,full 8,8 sách,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1850 Xem ảnh - Sever Bokken (CÓ SKILL 100) Tiêu 119,Vũ khí 15,2m14,full 12 13,vk tinh luyện 6.găng tinh luyện 5,giày tinh luyện 4.yoroi tinh luyện 5.bùa tinh luyện 4.8 sách,siêu xe 5 sao lv 100 chỉ số ổn full tbs tl 5544,100 triệu yên
Giá Thẻ:1000K;TCSR/ATM:700Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1849 Xem ảnh - Sever Bokken Đao 71,Vũ khí 11,full 10.sói trắng 2 tbs,28 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1848 Xem ảnh - Sever Katana Kunai 72,Vũ khí 12,full 8,sói đen full tbs ,7 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1847 Xem ảnh - Sever Shuriken Kiếm 49,Vũ khí 10,full 8
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1846 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 70.Vũ khí 12,full 12,3m8.vk tinh luyện 5,găng tinh luyện 6.sói trắng 2 sao lv 100 chỉ số ổn full tbs tl 3200.29 triệu yên
Giá Thẻ:350K;TCSR/ATM:250Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1845 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 103 CÓ SKILL 100) Quat 103,.Vũ khí 10,2 món 12,full 10.găng tinh luyện 2,yoroi tinh luyện 5,8 sách,siêu xe 3 sao lv 100 full chỉ số ngon có 2 chí mạng full tbs ,24 triệu yên
Giá Thẻ:420K;TCSR/ATM:300Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1844 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 3X) Quạt 38,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 3 tbs tl 311,11 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1843 Xem ảnh - Sever Katana Kunai 47.Vũ khí 8,full 8,2m4,.sói trắng 2 tbs,2 triệu yên
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:30Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1842 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 60,Vũ khí 13,full 13,vk tinh luyện 5,.găng tinh luyện 4.quần tinh luyện 3,bội tinh luyện 4,8 sách,sói trắng lv 100 chỉ số ngon tấn công + 2cm full tbs tl 2210.40 triệu yên
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1841 Xem ảnh - Sever Shuriken Tiêu 59,Vũ khí 8,full 8,quần 12,sói lv 100 full tbs tl 1100.17 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1840 Xem ảnh - Sever Tessen Kiếm 73,Vũ khí 10,full 9,9 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1839 Xem ảnh - Sever Tessen Cung 72,Vũ khí 10,full 9.12 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1838 Xem ảnh - Sever Tessen Đao 72,Vũ khí 10,full 9,15 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1837 Xem ảnh - Sever Tessen (HÀNG BUFF) Quạt 74,Vũ khí 10,full 9,3 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1836 Xem ảnh - Sever Tessen (CÓ SKILL 100) Tiêu 130,Vũ khí 14,full 14,4m13,vk tinh luyện 6.găng tinh luyện 6,yoroi tinh luyện 6,8 sách,1 bánh,siêu xe 3 sao lv 100 chỉ số ổn full tbs tl 4322,18 triệu yên
Giá Thẻ:1500K;TCSR/ATM:1000Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1835 Xem ảnh - Sever Kunaj (CÓ SKILL 100) Quạt 130,Vũ khí 14,3m14,full 12,yoroi tinh luyện 6,găng tinh luyện 6,11 sách,siêu xe lv 100 full tbs tl 2221,8 triệu yên
Giá Thẻ:1500K;TCSR/ATM:1000Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1834 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 59,Vũ khsi 10,full 10,4 sách,quần 12,sói trắng lv 100 full tbs tl 1000
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1833 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 50,Vũ khí 11,full 9 10,3 sách,sói trắng full tbs ,2 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1832 Xem ảnh - Sever Shuriken Kiếm 62,Vũ khí 8,full 10,sói trắng lv 100 2tbs tl 20,12 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1831 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 41,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1830 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 67,Vũ khí 12,full 8,sói trắng 4 sao lv 100 full tbs tl 2100
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1829 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 79,vũ khí 12,full 12,4m8,yoroi tinh luyện 4,2 sách,sói lv 100 chỉ số ngon 2 chí mạng + tấn công full tbs tl 4410.4 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1828 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 40,.Vũ khí 8,full 8,6 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1827 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 41,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1826 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 3X) Tiêu 39,Vũ khí 8,full 8,5 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1825 Xem ảnh - Sever Shuriken Tiêu 59,Vũ khí 8,full 8,1 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1824 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 48,Vũ khí 8,full 8,6 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1823 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 49,Vũ khí 8,full 8,3 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1822 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 3X) Quạt 39,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1821 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 40,.Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1820 Xem ảnh - Sever Kunaj (CÓ SKILL 100 Full Tinh Luyện) Tiêu 130,Vũ khí 15,3 món 16,fulll 15,2m14,vk tinh luyện 7,găng tinh luyện 7,yoroi tinh luyện 7,nón tinh luyện 5,áo tinh luyện 5,quần tinh luyện 6,giày tinh luyện 6,bùa tinh luyện 6,bội tinh luyện 6,nhẫn tinh luyện 6,dây chuyền tinh luyện 6,max sách,max bánh,siêu xe 5 sao lv 100 full tbs tl 6666,19 triệu yên
Giá Thẻ:3000K;TCSR/ATM:2200Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1819 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG ĂN BOSS) Kiếm 60.Vũ khí 14,3m14,full 12 13.vk tinh luyện 6,găng tinh luyện 6,bùa tinh luyện 6,8 sách,sói trắng 5 sao chỉ số ổn full tbs tl 6655
Giá Thẻ:700K;TCSR/ATM:500Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1818 Xem ảnh - Sever Tessen Tiêu 65,Vũ khí 8,full 8,3 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1817 Xem ảnh - Sever Tessen Đao 51,Vũ khí 8,full 8,7 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1816 Xem ảnh - Sever Kunai Kiếm 70,vũ khí 8,găng 12,full 8,yoroi tinh luyện 2,sói trắng 3 sao lv 100 full tbs chỉ số ngon có 2 chí mạng,50 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1815 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG CHIẾN TRƯỜNG) Tiêu 50,Vũ khí 12,full 12,vk tinh luyện 9(hot),găng tinh luyện 7,giày tinh luyện 5,bùa tinh luyện 5.bội tinh luyện 5.8 sách,sói trắng 5 sao lv 100 chỉ số ổn có tấn công + chí mạng full tbs tl 6663
Giá Thẻ:1300K;TCSR/ATM:900Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1814 Xem ảnh - Sever Shuriken Đao 48,Vũ khí 8,full 8,3 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1813 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 70,Vũ khí 12,full 10,vk tinh luyện 3,8 sách,siêu xe lv 100 full tbs tl 3322,5 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1812 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 84,Vũ khí 8,full 8,quần 12,sói trắng full tbs ,48 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1811 Xem ảnh - Sever Shuriken Tiêu 66,Vũ khí 8,full 8,nhẫn 4.sói trắng 1tbs,14 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1810 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 43,Vũ khí 8,full 8,9 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1809 Xem ảnh - Sever Katana Tiêu 66,Vũ khí 8,full 8,3 sách,sói trắng lv 51 full tbs tl 1100
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1808 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG UP YÊN) Tiêu 98,Vũ khí 14,full 12,13,9 sách,yoroi tinh luyện 6,găng tinh luyện 6,siêu xe lv100 full tbs tl 4200,173 triệu yên
Giá Thẻ:600K;TCSR/ATM:400Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1807 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG BUFF) Quạt 81,Vũ khí 10,full 89,1 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1806 Xem ảnh - Sever Bokken Kunai 48,Vũ khí 12,găng giày 12,.full 8,3 sách,vk tinh luyện 6,sói trắng full tbs tl 4100,16 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1805 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 62,Vũ khí 8,full 8,sói trắng lv 100 2tbs tl 66,8 sách,6 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1804 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG BUFF) Quạt 59,Vũ khí 12,găng 12.,full 8,găng tinh luyện 3,2 sách,sói trắng lv 100 full chỉ số ngon tấn công + 2cm full tbs tl 3300,4 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1803 Xem ảnh - Sever Tessen (LỖI SHINWA) Kiếm 67,Vũ khí 8,full 8,áo 12,11 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1802 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 76,Vũ khí 8,full 8,siêu xe full tbs,22 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1801 Xem ảnh - Sever Shuriken Kunai 81.Vũ khí 15,găng 15,3m14 còn lại full 12,vk tinh luyện 5,1 sách,sói trắng lv 100 full tbs tl 4200.360 triệu yên kèm vk tinh luyện 8 trong rương
Giá Thẻ:600K;TCSR/ATM:400Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1800 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG BUFF) Quạt 88,Vũ khí 8,full 8,37 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1799 Xem ảnh - Sever Kunaj (CÓ SKILL 100 LÕI SHINWA) Tiêu 110.Vũ khí 12,full 12,nón 11,vk tinh luyện 5.găng tinh luyện 4,yoroi tinh luyện 6,8 sách,sói trắng 5 sao lv 100 chỉ số max ngon tc,2cm,né,full tbs tl 4222.60 triệu yên
Giá Thẻ:700K;TCSR/ATM:500Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1798 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 62,Vũ khí 10,full 8,sói trắng lv 51 full tbs tl 2100,.5 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1797 Xem ảnh - Sever Tessen Kiếm 58,Vũ khí 12,full 8,nón7 ,26 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1796 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 59,Vũ khí 8,full 9 10,8 sách,sói trắng lv 100 có tấn công + chí mạng 2 tbs tl 55,2 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1795 Xem ảnh - Sever Bokken Cung 59.Vũ khí 12,full 12,3m10,vk tinh luyện 8,găng tinh luyện 6,10 sách,sói trắng lv 100 ngon full tbs tl 6622,12 triệu yên
Giá Thẻ:300K;TCSR/ATM:220Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1794 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 46,Vũ khí 11,2m11,full 8,sói trắng full tbs tl 2100.11 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1793 Xem ảnh - Sever Kunaj kiếm 59,Vũ khí 11,full 10,sói trắng full tbs tl 1000,2 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1792 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 69,Vũ khí 9,full 8,1 sách,sói trắng 2 tbs,2 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1791 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 80,Vũ khsi 12,full 8,nón 12,có yoroi ,siêu xe 3 sao lv 81 full tbs tl 1000,.2 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1790 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 74.Vũ khí 8,full 8,1m4
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1789 Xem ảnh - Sever Shuriken Tiêu 109,Vũ khí 14,full 12,giày 8,găng tinh luyện 6,yoroi tinh luyện 6,11 sách,5 bánh,sói trắng 4 sao lv 100 full tbs tl 5443,88 triệu yên
Giá Thẻ:700K;TCSR/ATM:500Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1788 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 45.Vũ khí 12,giày 12,bùa 12,full 8,1 sách,vk tinh luyện 6,giày tinh luyện 5,bùa tinh luyện 5,,sói trắng full tbs tl 6442.55 triệu yên
Giá Thẻ:350K;TCSR/ATM:250Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1787 Xem ảnh - Sever Shuriken Kunai 42,Vũ khí 8,full 8,sói đen 2 tbs,5 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1786 Xem ảnh - Sever Shuriken Kiếm 60,Vũ khí 8,3m12,full 8,sói trắng 2 tbs,17 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1785 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG BUFF) Quạt 60,Vũ khí 8,full 8.sói trắng 2 tbs,8 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1784 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 46,Vũ khí 11,2m11,fulll 8,sói trắng full tbs tinh luyện 2100,,11 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1783 Xem ảnh - Sever Bokken (CÓ SKILL 100) Kunai 120,Vũ khí 12,2 món 15,full 12,vk tinh luyện 7,găng tinh luyện 6,quần tinh luyện 5,giày tinh luyện 6,yoroi tinh luyện 6,bùa tinh luyện 5,bội tinh luyện 4,nhẫn tinh luyện 4.9 sách,siêu xe 5 sao lv 100 chỉ số ngon 2 chí mạng full tbs tl 5442,21 triệu yên
Giá Thẻ:1200K;TCSR/ATM:800Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1782 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 70,Vũ khí 10,full 8,sói trắng 2 tbs ,18 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1781 Xem ảnh - Sever Katana Tiêu 59,Vũ khí 12,full 8,bùa 12,vk tinh luyện 5,9 sách,sói trắng full tbs tl 2110,5 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1780 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 99.Vũ khí 10.full 10,có yoroi ,1 triệu yên
Giá Thẻ:350K;TCSR/ATM:250Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1779 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 48,.Vũ khí 8,full 8,nón 4,4 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1778 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 70,Vũ khí 8,full 8,sói trắng lv 51 full tbs tl 2221,7 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1777 Xem ảnh - Sever Bokken Cung 66,Vũ khí 9,full 8,24 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1776 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 83,Vũ khí 12,3m12,full 8,vk tinh luyện 3,yoroi tinh luyện 3,siêu xe 4 sao chỉ số ngon full tbs tl 6631,125 triệu yên
Giá Thẻ:350K;TCSR/ATM:250Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1775 Xem ảnh - Sever Katana Kunai 59,Vũ khí 12,full 8,sói trắng lv 100 3 tbs
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1774 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 80,Vũ khí 9,full 9,46 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1773 Xem ảnh - Sever Katana Kunai 78,Vũ khí 14,full 8,yoroi tinh luyện 4,1 sách,siêu xe 2 sao lv 100 ful tbs tl 3300,32 triệu yên
Giá Thẻ:300K;TCSR/ATM:220Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1772 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 59,Vũ khí 8,full 8,5 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1771 Xem ảnh - Sever Bokken Kunai 70,vũ khi 12,full 8,3m12,vk tinh luyện 3,11 sách,sói đen chỉ số max ngon 2 cm có gst full tbs tl 4322,111 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1770 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 64,Vũ khí 10,full 8
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1769 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 70,Vũ khí 11,full 10,giày 12,sói trắng 4 sao lv 100 chỉ số ổn full tbs tl 1000.23 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1768 Xem ảnh - Sever Katana Tiêu 49,Vũ khí 8,full 8,10 triệu yên
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:30Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1767 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 66,Vũ khí 12,full 8,sói trắng lv 100 full tbs tl 1100
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1766 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 4X NGON) Tiêu 49,Vũ khí 12,full 12,vk tinh luyện 6,găng tinh luyện 6.bội tinh luyện 6,8 sách,sói trắng full tbs tl 6520,200 triệu yên
Giá Thẻ:1000K;TCSR/ATM:700Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1765 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 69,Vũ khí 11,full 10,sói trắng full tbs tl 3211,1 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1764 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 78,vũ khí 12,full 8,yoroi tinh luyện 2,siêu xe 3 tbs
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1763 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 69,Vũ khí 12,3 món 14,full 10.vk tinh luyện 6,5 sách,sói trắng lv 100 full tbs tl 2100
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1762 Xem ảnh - Sever Bokken (CÓ SKILL 100) Kunai 109,Vũ khí 14,full 14,3m12,vk tinh luyện 4,găng tinh luyện 6,giày tinh luyện 6,bùa tinh luyện 6.yoroi tinh luyện 6,.10 sách,siêu xe 5 sao lv 100 full tbs tl 5544,3 triệu yên
Giá Thẻ:1200K;TCSR/ATM:800Kk đã bán cho https://www.facebook.com/profile.php?id=100024370843262 hạn chót trả góp thiếu 400k hạn 1/8 .
Mã Số: 1761 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 84,Vũ khí 8,full 8,quần 12,sói trắng full tbs ,48 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1760 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 62,Vũ khí 11,full 8,sói trắng full tbs tl 2100
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1759 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 74,Vũ khí 8,full 8,sói trắng fll tbs tl 2000
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1758 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 66,Vũ khí 10,full 10,2 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1757 Xem ảnh - Sever Shuriken Kiếm 53.vũ khí 8,full 8,nhẫn 7
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:30Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1756 Xem ảnh - Sever Shuriken Cung 69,Vũ khí 10,full 9,1 sách,xe máy full tbx tl 3211
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1755 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 72,Vũ khí 10,full 10,sói trắng full tbs tl 2200 ,6 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1754 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 52,Vũ khí 8,full 8,sói trắng LV 100 full tbs ,1 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1753 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 61,Vũ khí 10,full 10,1m5,có sói trắng
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1752 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG BUFF
Giá k đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1751 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFFF) Quạt 74,Vũ khí 8,full 8,4 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1750 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 70,Vũ khí 12,full 12,8 sách,sói trắng full tbs tl 2100,125 triệu yên
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1749 Xem ảnh - Sever Shuriken Kunai 43,Vũ khí 8,full 8,4 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1748 Xem ảnh - Sever Shuriken Kiếm 69,.Vũ khí 11,full 8,2 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1747 Xem ảnh - Sever Shuriken Tiêu 50,Vũ khí 12,full 8,sói trắng lv 100 full tbs tl 5533,5 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1746 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 79,Vũ khí 12,full 12,5m8,yoroi tinh luyện 2,siêu xe lv 100 full tbs tl 2210,3 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1745 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 70,Vũ khí 12,full 10,vk tinh luyện 3,8 sách,siêu xe lv 100 full tbs tl 3322,5 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1744 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 41,Vũ khí 8,full 8,sói đen có gst full tbs,3 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1743 Xem ảnh - Sever Shuriken Đao 59,Vũ khí 8,full 8,sói trắng lv 100 full tbs,8 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1742 Xem ảnh - Sever Bokken Kunai 47,Vũ khí 9,full 10,
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1741 Xem ảnh - Sever Shuriken Cung 50,Vũ khí 12,4m12,full 8,vk tinh luyện 6,găng tinh luyện 6,9 sách,sói trắng lv 100 full tbs tl 5543,6 triệu yên
Giá Thẻ:300K;TCSR/ATM:220Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1740 Xem ảnh - Sever Katana Tiêu 69,Vũ khí 10,full 10,sói trắng lv 69 2 tbs,21 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1739 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 56,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1738 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 59, Vũ khí 8,full 9,8 sách,sói trắng lv 100 2 tbs tl 55
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1737 Xem ảnh - Sever Bokken Kunai 42,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs tl 1000,5 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1736 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 84,Vũ khí 11,full 10,găng 12,yoroi tinh luyện 1,3 sách,sói trắng lv 100 chỉ số ổn full tbs tl 3111,8 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1735 Xem ảnh - Sever Shuriken Tiêu 109,Vũ khí 14,full 12,giày 8,găng tinh luyện 6,yoroi tinh luyện 6,11 sách,5 bánh,sói trắng 4 sao lv 100 full tbs tl 5443,88 triệu yên
Giá Thẻ:700K;TCSR/ATM:500Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1734 Xem ảnh - Sever Tessen Tiêu 74,Vũ khí 11,full 10,nón 12,xe máy full tbx tl 2000,3 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1733 Xem ảnh - Sever Shuriken Kunai 41,Vũ khí 8,giày 12,full 8,sói trắng full tbs tl 6200,9 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1732 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 48,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1731 Xem ảnh - Sever Katana (LỖI SHINWA) Kiếm 50,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:30Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1730 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 70,Vũ khí 12,full 10,vk tinh luyện 3,8 sách,siêu xe lv 100 full tbs tl 3322,5 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1729 Xem ảnh - Sever Katana Tiêu 65,Vũ khí 8,full 10,sói trắng full tbs tl 1000.1 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1728 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 63,Vũ khí 12,full 12,sói trắng lv 100 full tbs tl 3310,14 triệu yên
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1727 Xem ảnh - Sever Katana Cung 50,Vũ khí 8,full 8,11 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1726 Xem ảnh - Sever Tessen Kunai 69,Vũ khí 8,full 8,8 sách,8 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1725 Xem ảnh - Sever Kunai Kunai 53,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs ,2 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1724 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 63,Vũ khí 11,full 8,5 sách,2 món 12,xe máy full tbx tl 2221
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1723 Xem ảnh - Sever Tessen Tiêu 75,Vũ khí 8,full 10,sói trắng 2 tbs
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1722 Xem ảnh - Sever Bokken Kunai 45,Vũ khí 12,giày 12,full 8,vk tinh luyện 6,giày tinh luyện 4,8 sách,sói đen ngon có tấn công full tbs 6432,17 triệu yên
Giá Thẻ:300K;TCSR/ATM:220Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1721 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 49,Vũ khí 10,full 8,1m6,có sói trắng
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1720 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 53,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs ,2 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1719 Xem ảnh - Sever Tessen Kiếm 59,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs tl 2200
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1718 Xem ảnh - Sever Tessen Tiêu 49,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1717 Xem ảnh - Sever Bokken Đao 60,Vũ khí 11,full 10,siêu xe ful tbs tl 1000
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1716 Xem ảnh - Sever Shuriken Kiếm 61,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs,.3 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1715 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG UP YÊN) Tiêu 98,Vũ khí 12,full 12,bội 10,yoroi tinh luyện 4,11 sách,sói trắng lv 100 full tsb tl 3333,30 triệu yên
Giá Thẻ:600K;TCSR/ATM:400Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1714 Xem ảnh - Sever Shuriken Kiếm 41,Vũ khí 8,full 8,sói đen full tbs tl 6000,1 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1713 Xem ảnh - Sever Kunaj (LỖI SHINWA) Đao 88, Vũ khí 12,full 12,2m8,yoroi tinh luyện 2,sói trắng lv 100 full tbs tl 3200,43 triệu yên
Giá Thẻ:300K;TCSR/ATM:220Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1712 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 39,Vũ khí 8 ,full 8,3 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1711 Xem ảnh - Sever Bokken Kunai 59,Vũ khí 8,full 8,xe máy 2 tbx,trong rương có sét kháng
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1710 Xem ảnh - Sever Bokken Kunai 53,Vũ khí 8,full 10,sói trắng lv 100 chỉ số ngon full tbs tl 2200
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1709 Xem ảnh - Sever Bokken Cung 55,Vũ khí 12,full 12,4m8,vk tinh luyện 8(hot) ,.găng tinh luyện 6,8 sách,sói trắng lv 32 full tbs tl 6621
Giá Thẻ:420K;TCSR/ATM:300Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1708 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 78,Vũ khí 12,3m12,full 10,xe máy full tbx tl 2100
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1707 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF 9X) Quạt 98,Vũ khí 10,full 11,có yoroi ,9 triệu yên
Giá Thẻ:350K;TCSR/ATM:250Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1706 Xem ảnh - Sever Bokken Kunai 94,Vũ khí 12,full 12,2m8.yoroi tinh luyện 3,8 sách,sói trắng 2 sao lv 100 full tbs tl 4311,8 triệu yên
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1705 Xem ảnh - Sever Bokken (LỖI SHINWA) Kunai 40,Vũ khí 8,full 8,sói đen có tấn công full tbs tl 6110.7 triệu yên
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:30Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1704 Xem ảnh - Sever Shuriken Tiêu 39,Vũ khí 8,full 8,3 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1703 Xem ảnh - Sever Bokken Cung 72,Vũ khí 10,full 10,có yoroi ,8 sách,5 bánh,siêu xe full tbs tl 2200
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1702 Xem ảnh - Sever Tessen Tiêu 79,Vũ khí 13,quần 12,full 10,1 bánh,sói trắng lv 100 chỉ số ngon full tbs tl 1100,57 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1701 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếmm 59,vũ khí 8,full 8,2 sách,sói trắng full tbs tl 2100,.2 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1700 Xem ảnh - Sever Shuriken Tiêu 54,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1699 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 44,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 tbs
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1698 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 71,Vũ khí 12,full 8
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1697 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 80,Vũ khí 8,full 8,3 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1696 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 77,Vũ khí 12,3m12,full 10,yoroi tinh luyện 2,siêu xe full tbs tl 1100,2 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1695 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 65, Vũ khí 12,full 12,vk tinh luyện 7 ,găng tinh luyện 5,8 sách,sói trắng 5 sao lv 100 full tbs tl 6641,112 triệu yên
Giá Thẻ:600K;TCSR/ATM:400Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1694 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 73,Vũ khí 11,full 8,. 5 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1693 Xem ảnh - Sever Katana Cung 70,Vũ khí 8,full 8,siêu xe full tbs,8 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1692 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 64,Vũ khí 10,full 8
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1691 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 50,Vũ khí 8,full 8,
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1690 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 41,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 3 tbs,5 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1689 Xem ảnh - Sever Katana Đao 63,Vũ khí 12,áo 12,full 8,sói trắng 2 sao full tbs tl 2200
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1688 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 73,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs ,26 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1687 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 73,Vũ khí 14,full 12,vk tinh luyện 5,găng tinh luyện 7.yoroi tinh luyện 2.siêu xe 5 sao lv 100 full tbs tl 2221.7 triệu yên
Giá Thẻ:600K;TCSR/ATM:400Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1686 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 88, Vũ khí 12,full 12,2m8,yoroi tinh luyện 2,sói trắng lv 100 full tbs tl 3200,43 triệu yên
Giá Thẻ:300K;TCSR/ATM:220Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1685 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 64,Vũ khí 8,full 8,max sách,siêu xe 3 tbs
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1684 Xem ảnh - Sever Bokken Cung 58,Vũ khí 8,full 8,xe máy full tbx
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1683 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 45,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 tbs tl 20,8 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1682 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 59,Vũ khí 11,full 10,sói trắng lv 100 chỉ số ngon 2 tbs
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1681 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 77,Vũ khí 10,full 10,bội 6.57 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1680 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF 9X) Quạt 98,Vũ khí 10,full 11,có yoroi ,9 triệu yên
Giá Thẻ:350K;TCSR/ATM:250Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1679 Xem ảnh - Sever Kunaj (CÓ SKILL 100) Cung 102.Vũ khí 12,full 12,nón 13.vk tinh luyện 7,găng tinh luyện 7.có yoroi,11 sách,sói trắng 5 sao lv 100 chỉ số ổn full tbs tl 6661,100 triệu yên
Giá Thẻ:700K;TCSR/ATM:500Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1678 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 4X) Kiếm 47,Vũ khí 12,găng 12.,full 8,vk tinh luyện 5,găng tinh luyện 3.sói trắng full tbs tl 3222,8 triệu yên
Giá Thẻ:300K;TCSR/ATM:220Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1677 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 68.Vũ khí 8.full 8,15 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1676 Xem ảnh - Sever Shuriken Đao 90,Vũ khí 14,full 12,4m8,8 sách,sói trắng lv 100 full tbs tl 2100,15 triệu yên
Giá Thẻ:420K;TCSR/ATM:300Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1675 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 41,Vũ khí 12,giày 12,full 8,vk tinh luyện 6,sói đen chỉ số ngon có gst full tbs tl 5420,21 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1674 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 40,Vũ khí 8,fulll 8,1 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1673 Xem ảnh - Sever Kunaj Quạt 49,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1672 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 74,Vũ khí 10,full 8,siêu xe lv 24 full tbs,13 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1671 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 66,Vũ khí 8,3m12,full 8.8 sách,sói trắng lv 100 full tbs tl 6610,1 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1670 Xem ảnh - Sever Bokken Đao 84,vũ khí 8,full 8,3m6,yoroi tinh luyện 2,4 sách,.sói đen full tbs
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1669 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 48,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1668 Xem ảnh - Sever Kunaj (CÓ SKILL 100 LÕI SHINWA) Tiêu 110.Vũ khí 12,full 12,nón 8,vk tinh luyện 5.găng tinh luyện 4,yoroi tinh luyện 6,8 sách,sói trắng 5 sao lv 100 chỉ số max ngon tc,2cm,né,full tbs tl 4222.90 triệu yên
Giá Thẻ:700K;TCSR/ATM:500Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1667 Xem ảnh - Sever Tessen Quạt 44,Vũ khí 9,full 8,sói trắng full tbs .1 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1666 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 44.Vũ khí 9,full 8,1 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1665 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 59,Vũ khí 10,full 8,
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1664 Xem ảnh - Sever Bokken (LỖI SHINWA) Tiêu 72,Vũ khí 13,3m12,full 8,sói trắng full tbs tl 5200,1 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1663 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG BUFF) Quạt 71,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1662 Xem ảnh - Sever Shuriken (LỖI SHINWA) Kunai 49,Vũ khí 12,full 8,.sói trắng 2 tbs.9 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1661 Xem ảnh - Sever Katana Tiêu 49,Vũ khí 9,full 8,sói trắng full tbs,8 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1660 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 76,Vũ khí 11,full 10,yoroi tinh luyện 2,1 sách,siêu xe full tbs tl 1000,2 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1659 Xem ảnh - Sever Katana Tiêu 90,Vũ khí 8,full 8,có yoroi,2 sách,sói trắng 5 sao lv 100 chỉ số ngon full tbs tl 4321,177 triệu yên
Giá Thẻ:350K;TCSR/ATM:250Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1658 Xem ảnh - Sever Tessen Tiêu 73,Vũ khí 11,full 10,nón 12,xe máy full tbx tl 2000, 3 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1657 Xem ảnh - Sever Shuriken Cung 90-,Vũ khí 12,full 10,yoroi tinh luyện 3,1 sách,sói trắng lv 100 chỉ số ngon full tbs tl 3330,4 triệu yên
Giá Thẻ:350K;TCSR/ATM:250Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1656 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 70,Vũ khí 8,full 10,siêu xe full tbs,26 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1655 Xem ảnh - Sever Tessen Cung 70,Vũ khí 12,full 12,5m10,vk tinh luyện 4,9 sách,sói trắng lv 100 full tbs tl 2100,6 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1654 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 72,Vũ khí 8,full 8,31 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1653 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 41,Vũ khí 9,full 8,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1652 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 77,Vũ khí 12,full 10,siêu xe full tbs,4 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1651 Xem ảnh - Sever Bokken Kunai 68,Vũ khí 8,full 8,giày 4,4 sách,siêu xe full tbs tl 2111
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1650 Xem ảnh - Sever Bokken Cung 50,Vũ khí 12,full 8,vk tinh luyện 5,9 sách,sói trắng full tbs tl 6433
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1649 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 71,Vũ khí 8,full 8,bội 12,siêu xe full tbs
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1648 Xem ảnh - Sever Kunaj Quạt 48,Vũ khí 8,.full 8
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1647 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 83,Vũ khí 11,full 10,găng 12,3 sách,yoroi tinh luyện 1,sói trắng lv 100 full tbs tl 3111, 5 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1646 Xem ảnh - Sever Shuriken Tiêu 70,Vũ khí 12,full 8,9 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1645 Xem ảnh - Sever Bokken (CÓ SKILL 100) Tiêu 103,Vũ khí 12,full 12,giày 8,yoroi tinh luyện 4.7 sách,sói 2 sao lv 100 full tbs tl 3220
Giá Thẻ:600K;TCSR/ATM:400Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1644 Xem ảnh - Sever Kunaj Quạt 101,Vũ khí 12,full 8,yoroi tinh luyện 4,3 sách,siêu xe 2 sao lv 81 full tbs tl 6211,150 triệu yên
Giá Thẻ:420K;TCSR/ATM:300Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1643 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 64,Vũ khí 9,full 9,sói trắng 2 tbs,.6 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1642 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 72,Vũ khí 8,full 8,2 sách,siêu xe 4 sao chỉ số ổn full tbs,12 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1641 Xem ảnh - Sever Shuriken Kunai 39,Vũ khí 8,full 8,8 sách,sói trắng full tbs tl 6611
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1640 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 81,Vũ khí 12,bùa 12,full 10,1 sách,sói trắng 3 sao lv 100 full tbs tl 3311
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1639 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 69,Vũ khí 11,full 10,3 sách,sói trắng 2 tbs
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1638 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 42,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 tbs,2 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1637 Xem ảnh - Sever Shuriken Đao 64,Vũ khí 10,full 9,.1 sách,sói trắng lv 100 chỉ số ngon full tbs ,3 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1636 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 49,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 3 tbs,5 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1635 Xem ảnh - Sever Shuriken Kunai 43,Vũ khí 8,full 8,5 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1634 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 49,Vũ khi 8,full 8.nón 5,.sói trắng 3 tbs,1 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1633 Xem ảnh - Sever Kunaj (CÓ SKILL 100) Quạt 105,Vũ khí 12,full 14,3m12,2m13,vk tinh luyện 4,găng tinh luyện 5,yoroi tinh luyện 5,bội tinh luyện 3,11 sách,3 bánh,sói trắng 3 sao lv 100 full tbs tl 4422,8 triệu yên
Giá Thẻ:700K;TCSR/ATM:500Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1632 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 50,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1631 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG BUFF) Quạt 81,Vũ khí 8,full 8,13 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1630 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 50,Vũ khí 12,full 12,5m8.vk tinh luyện 5,8 sách,sói trắng lv 20 full tbs tl 6200
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1629 Xem ảnh - Sever Bokken Kunai 67,Vũ khí 12,4m12,full 8,vk tinh luyện 5,2 sách,siêu xe full tbs tl 4431,2 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1628 Xem ảnh - Sever Kunaj Quạt 47,vũ khí 8,full 8,4 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1627 Xem ảnh - Sever Kunaj Quạt 47,vũ khí 8,full 8,2 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1626 Xem ảnh - Sever Kunaj Quạt 47,vũ khí 8,full 8,
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1625 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 70,Vũ khí 12,full 8,sói trắng lv 100 chỉ số ổn full tbs,13 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1624 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 60,Vũ khí 8,4m12,full 8,bùa tinh luyện 3,8 sách,sói trắng lv 100 chỉ số ổn có tc+ gst full tbs tl 222,18 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1623 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 74,Vũ khí 10,full 8,siêu xe 2 tbs,25 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1622 Xem ảnh - Sever Katana Cung 78,Vũ khí 12,quần 12,full 8,2 sách,sói trắng 3 tbs tl 320,.28 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1621 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 76,Vũ khí 8,full 8,24triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1620 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG BUFF) Quạt 79.,Vũ khí 12,full 8.20 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1619 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 74,Vũ khí 8,full 8,20 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1618 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG BUFF) Quạt 76,Vũ khí 4,full 8,11 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1617 Xem ảnh - Sever Katana Tiêu 78,Vũ khí 8,full 8,8 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1616 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 79,Vũ khí 8,full 8,sói trắng lv 31 full tbs tl 1000,20 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1615 Xem ảnh - Sever Katana Cung 81,Vũ khí 13,full 12,vk tinh luyện 5.yoroi tinh luyện 4,8 sách,sói trắng 5 sao chỉ số ngon tc + 2 cm full tbs tl 4422,90 triệu yên
Giá Thẻ:600K;TCSR/ATM:400Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1614 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG UP YÊN) Quạt 94,Vũ khí 12,full 12,yoroi tinh luyện 2,3 sách,siêu xe lv 100 full tbs tl 210
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1613 Xem ảnh - Sever Shuriken Kiếm 42,Vũ khí 12,full 8,sói đen,21 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1612 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 75,Vũ khí 12,4m12,full 8,sói trắng lv 100 full tbs tl 4433,18 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1611 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG BUFF) Quạt 71,Vũ khí 11,full 10,6 sách,sói trắng full tbs tl 2100,11 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1610 Xem ảnh - Sever Katana Đao 69,Vũ khí 12,full 8,3 bánh,siêu xe 2 tbs tl 10
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1609 Xem ảnh - Sever Shuriken Cung 90-,Vũ khí 12,full 10,yoroi tinh luyện 3,1 sách,sói trắng lv 100 chỉ số ngon full tbs tl 3330,4 triệu yên
Giá Thẻ:350K;TCSR/ATM:250Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1608 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 75,Vũ khí 9,găng 12,full 10,yoroi tinh luyện 3,6 sách,xe máy full tbx tl 2110,1 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1607 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 89,Vũ khí 13,full 10,yoroi tinh luyện 4,siêu xe lv 100 full tbs tl 3222,50 triệu yên
Giá Thẻ:300K;TCSR/ATM:220Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1606 Xem ảnh - Sever Kunaj Quạt 90,Vũ khí 10,full 9 10,4m12,yoroi tinh luyện 2.1 sách,sói trắng 2 sao lv 100 full tbs 3211,2 triệu yên
Giá Thẻ:350K;TCSR/ATM:250Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1605 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 49,Vũ khí 8,full 8,3 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1604 Xem ảnh - Sever Kunaj (TRÙM 4X 12M TL 1 TỶ YÊN) Tiêu 49,Vũ khí 12,full 12,vk tinh luyện 7,găng tinh luyện 6,quần tinh luyện 6.giày tinh luyện 5,bùa tinh luyện 6,bội tinh luyện 6,nhẫn tinh luyện 5,dây chuyền tinh luyện 4,8 sách,sói trắng full tbs tl 5444,1 tỷ 2 yên
Giá Thẻ:2200K;TCSR/ATM:1500Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1603 Xem ảnh - Sever Shuriken Cung 49,Vũ khí 12,full 8,vk tinh luyện 5,4 sách,1 bánh,sói trắng full tbs tl 4210
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1602 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 46,Vũ khí 8,full 8,3m5.sói trắng 2 tbs tl 10,23 triệu yên
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:30Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1601 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 66,Vũ khí 8,full 8,sói trắng lv 100 chỉ số ngon 2 cm + né full tbs,21 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1600 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 93,Vũ khí 12,áo 14,găng 14,full 12,vk tinh luyện 6,yoroi tinh luyện 4.8 sách,sói trắng 5 sao lv 100 full tbs chỉ số ngon tl 6663,25 triệu yên
Giá Thẻ:600K;TCSR/ATM:400Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1599 Xem ảnh - Sever Shuriken Tiêu 40,.Vũ khí 8,full 8,sói đen full tbs
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1598 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 69,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs ,8 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1597 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 60,Vũ khí 8,full 8,2m6,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1596 Xem ảnh - Sever Shuriken Kunai 73,Vũ khí 10,full 10,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1595 Xem ảnh - Sever Shuriken (TRÙM 4X) Cung 49,Vũ khí 12,full 12,vk tinh luyện 9(hot),găng tinh luyện 4,giày tinh luyện 7,bùa tinh luyện 8,8 sách,sói trắng full tbs tl 7663,11 triệu yên
Giá Thẻ:1200K;TCSR/ATM:800Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1594 Xem ảnh - Sever Katana Tiêu 49,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs,8 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1593 Xem ảnh - Sever Katana Quạt 58,Vũ khí 12,full 8,sói trắng lv 100 full tbs ,5 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1592 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 77,Vũ khí 12,bội 12,full 8,có yoroi ,sói trắng lv 100 full tbs tl 2000
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1591 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 59,Vũ khí 12,full 12,nón 8,vk tinh luyện 5,găng tinh luyện 4,2 sách,sói trắng 5 sao lv 100 full tbs tl 5411,11 triệu yên
Giá Thẻ:350K;TCSR/ATM:250Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1590 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 64,Vũ khí 8,full 8,sói trắng lv 100 full tbs ,5 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1589 Xem ảnh - Sever Tessen Kunai 61,Vũ khí 8,full 8,nhẫn 4.sói trắng full tbs tl 3000
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1588 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 68,Vũ khí 12,full 9,3 sách,sói trắng lv 100 2 tbs,3 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1587 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 95,Vũ khí 12,full 12.vk tinh luyện 4.yoroi tinh luyện 5,8 sách,siêu xe lv 100 full tbs tl 3312
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1586 Xem ảnh - Sever Kunaj (TRÙM 4X) Kunai 49,Vũ khí 12,full 12,vk tinh luyện 9 ( hot ),găng tinh luyện 7,quần tinh luyện 4,giày tinh luyện 4.bùa tinh luyện 6,bội tinh luyện 6,nhẫn tinh luyện 4.8 sách,sói trắng full tbs tl 8533.64 triệu yên
Giá Thẻ:2000K;TCSR/ATM:1400Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1585 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 70,Vũ khí 13,full 12,8 sách,sói trắng 2 tbs tl 20,191 triệu yên
Giá Thẻ:420K;TCSR/ATM:300Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1584 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 55,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1583 Xem ảnh - Sever Katana Đao 53,Vũ khí 10,full 9,
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1582 Xem ảnh - Sever Shuriken Kiếm 50,Vũ khí 9,full 8,nhẫn 4
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1581 Xem ảnh - Sever Shuriken Kiếm 41,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1580 Xem ảnh - Sever Kunaj (SÓI NGON) Kiếm 59,Vũ khí 13,3m12,full 8,4 sách,vũ khí tinh luyện 5,sói trắng 5 sao chỉ số ngon ( tc,2cm,chính xác) full tbs tl 5200,31 triệu yên
Giá Thẻ:300K;TCSR/ATM:220Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1579 Xem ảnh - Sever Katana Kunai 63,Vũ khí 10,full 10,sói trắng full tbs,1 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1578 Xem ảnh - Sever Katana Tiêu 77.Vũ khí 9,full 12,4m11,sói trắng full tbs tl 2200,25 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1577 Xem ảnh - Sever Shuriken Cung 72,Vũ khí 10,full 9, siêu xe full tbs tl 2100 ,8 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1576 Xem ảnh - Sever Kunaj (TRÙM 4X) Tiêu 49,Vũ khí 12,full 12,vk tinh luyện 7,găng tinh luyện 6,quần tinh luyện 6.giày tinh luyện 5,bùa tinh luyện 6,bội tinh luyện 6,nhẫn tinh luyện 5,dây chuyền tinh luyện 4,8 sách,sói trắng full tbs tl 5444,1 tỷ 2 yên
Giá Thẻ:2200K;TCSR/ATM:1500Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1575 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG BUFF) Quạt 68,Vũ khí 8,full 8,siêu xe 2 tbs tl 20,7 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1574 Xem ảnh - Sever Shuriken Tiêu 50,Vũ khí 8,full 8,xe máy 3 tbx,kẹp cung 50 full 8 sv5
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1573 Xem ảnh - Sever Katana Kunai 52,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs ,7 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1572 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 77,Vũ khí 12,3m12,full 8,xe máy full tbx tl 2100,11 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1571 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 54,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1570 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 54,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1569 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 42,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs tl 2100,2 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1568 Xem ảnh - Sever Tessen Đao 49,Vũ khí 11,full 8,23 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1567 Xem ảnh - Sever Shuriken Kunai 42.Vũ khí 8,full 8,5 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1566 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG BUFF) Quạt 70,Vũ khí 11,full 11,2 sách,siêu xe full tbs
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1565 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 41,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1564 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 41,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1563 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 41,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1562 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 49,Vũ khí 8,full 8,bùa 5,sói trắng 2 tbs,1tr7 yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1561 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 39,Vk 8 ,full 8,1 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1560 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 65.Vũ khí 8.full 8,sói trắng 3 tbs,1 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1559 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 42,Vũ khí 8,full 8,có sói
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1558 Xem ảnh - Sever Shuriken Kiếm 41,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1557 Xem ảnh - Sever Bokken Kunai 60.Vũ khí 11,2 món 12,full 8,siêu xe lv 100 full tbs tl 220.28 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1556 Xem ảnh - Sever Katana Tiêu 77.Vũ khí 9,full 12,4m11,sói trắng full tbs tl 2200,25 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1555 Xem ảnh - Sever Bokken Kunai 46,Vũ khí 8.full 8,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1554 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 62.Vũ khí 11,full 8,sói trắng 2 tbs
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1553 Xem ảnh - Sever Shuriken Tiêu 49,Vũ khí 10,full 10,sói trắng full tbs tl 2220
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1552 Xem ảnh - Sever Shuriken (LỖI SHINWA) Tiêu 49,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:30Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1551 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 63,VŨ khí 8,full 8,siêu xe full tbs
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1550 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 71,Vũ khí 9,full 8,siêu xe 2 tbs tl 20,23 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1549 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 50,Vũ khí 11,full 8,áo 12,2 sách,11 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1548 Xem ảnh - Sever Bokken Kunai 59,Vũ khí 8,full 8,xe máy 2 tbx
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1547 Xem ảnh - Sever Shuriken Đao 90.Vũ khí 12,full 12,yoroi tinh luyện 5,11 sách,11 bánh,có siêu xe
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1546 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 49,Vũ khí 10,full 8,6 sách,sói trắng full tbs tl 6400
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1545 Xem ảnh - Sever Shuriken Tiêu 66,Vũ khí 8,full 8,siêu xe lv 100 full tbs tl 2000
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1544 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG HOT) Kiếm 90,Vũ khí 14,găng 15,full 14,.vk tinh luyện 9.găng tinh luyện 9.quần tinh luyện 5,giày tinh luyện 6.bùa tinh luyện 5,bội tinh luyện 6,11 sách,1 bánh,sói trắng 5 sao lv 100 chỉ số max ngon(tc,tccm,cm) full tbs tl 6666,17 triệu yên
Giá Thẻ:1500K;TCSR/ATM:1000Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1543 Xem ảnh - Sever Kunaj Quạt 46,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs ,2 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1542 Xem ảnh - Sever Bokken Đao 59,Vũ khí 12,full 12,vk tinh luyện 7,nón tinh luyện 3,găng tinh luyện 6,.bùa tinh luyện 5.bội tinh luyện 6.max sách,max bánh,sói trắng full tbs tl 6677
Giá Thẻ:700K;TCSR/ATM:500Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1541 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 39,Vũ khí 9,full 9,sói trắng full tbs tl 4333,5 sách
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1540 Xem ảnh - Sever Shuriken (FULL TINH LUYỆN ) Tiêu 79,Vũ khí 14,full 14,bùa 12,vk tinh luyện 7,găng tinh luyện 7,giày tinh luyện 7,yoroi tinh luyện 7,bùa tinh luyện 7,nón tinh luyện 6,áo tinh luyện 5,quần tinh luyện 6,bội tinh luyện 6,nhẫn tinh luyện 6,dây chuyền tinh luyện 6,11 sách,sói trắng 5 sao lv 100 full tbs tl 6677
Giá Thẻ:1200K;TCSR/ATM:800Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1539 Xem ảnh - Sever
Giá k đã bán cho https://www.facebook.com/profile.php?id=100034458664749 hạn chót trả góp góp thiếu 200k atm hạn 15/7 .
Mã Số: 1538 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 42,3 món 12,full 8.vk tinh luyện 9 ( hot ) ,8 sách,sói trắng full tbs tl 7644,40 triệu yên
Giá Thẻ:600K;TCSR/ATM:400Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1537 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 40,.Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1536 Xem ảnh - Sever Tessen Đao 62,Vũ khí 8,full 8,3 sách,sói trắng 4 sao full tbs tl 3100,4 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1535 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 127,Vũ khí 14,3m14,full 12,vk tinh luyện 5,găng tinh luyện 5,yoroi tinh luyện 5.sói trắng 2 sao lv 100 chỉ số ngon full tbs tl 5441,8 sách,70 triệu yên
Giá Thẻ:1200K;TCSR/ATM:800Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1534 Xem ảnh - Sever Shuriken Tiêu 70,Vũ khí 10,full 8,sói trắng 3 sao lv 100 chỉ số ngom full tbs tl 1100
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1533 Xem ảnh - Sever Shuriken (4X NHIỀU YÊN) Kiếm 42,Vũ khí 11,full 8,sói trắng 3 tbs,250 triệu yên (hot)
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1532 Xem ảnh - Sever Shuriken Quạt 77,Vũ khí 11,full 10,có yoroi,sói trắng full tbs,32 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1531 Xem ảnh - Sever Shuriken (4X NHIỀU YÊN) Đao 42,Vũ khí 11,full 8,sói trắng 3 tbs,178 triệu yên (hot)
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1530 Xem ảnh - Sever Shuriken (4X NHIỀU YÊN) Kunai 42,Vũ khí 11,full 8,sói trắng 3 tbs,281 triệu yên ( hot )
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1529 Xem ảnh - Sever Shuriken Cung 78,Vũ khí 12,full 10,có yoroi,sói trắng lv 100 full tbs,50 triệu yên
Giá Thẻ:220K;TCSR/ATM:160Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1528 Xem ảnh - Sever Shuriken Tiêu 78,Vũ khí 12,2m12,full 10,có yoroi ,sói trắng lv 100 full tbs ,42 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1527 Xem ảnh - Sever Shuriken Tiêu 70,Vũ khí 12,full 12,2m8,vk tinh luyện 7,găng tinh luyện 6,yoroi tinh luyện 6,8 sách,sói trắng lv 100 chỉ số ngon full tbs tl 4400,174 triệu yên
Giá Thẻ:420K;TCSR/ATM:300Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1526 Xem ảnh - Sever Shuriken Quạt 77,Vũ khí 12,full 12,4m8,có yoroi ,sói trắng 2tbs,26 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1525 Xem ảnh - Sever Bokken Cung 66,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1524 Xem ảnh - Sever Kunaj kiếm 39,vũ khí 8,full 8.4 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1523 Xem ảnh - Sever Kunaj (LỖI SHINWA) Đao 59,Vũ khí 12,full 8,quần 5,9 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1522 Xem ảnh - Sever Kunaj (LỖI SHIWA) Kiếm 66,Vũ khí 10,full 8,sói trắng full tbs ,11 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1521 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 52,vũ khí 8,full 8,3 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1520 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 52,vũ khí 8,full 8,5 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1519 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 52,vũ khí 8,full 8,1 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1518 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 52,vũ khí 8,full 8,1 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1517 Xem ảnh - Sever Kunaj kiếm 52,Vũ khí 9,full 8,2 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1516 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 51,Vũ khí 8,full 8,3 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1515 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 51,Vũ khí 8,full 8,5 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1514 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 51,Vũ khí 8,full 8,3 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1513 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 51,Vũ khí 8,full 8,5 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1512 Xem ảnh - Sever Kunaj (CÓ SKILL 100) Tiêu 130,Vũ khí 15,3 món 16,fulll 15,2m14,vk tinh luyện 7,găng tinh luyện 7,yoroi tinh luyện ,nón tinh luyện 5,áo tinh luyện 5,quần tinh luyện 6,giày tinh luyện 6,bùa tinh luyện 6,bội tinh luyện 6,nhẫn tinh luyện 6,dây chuyền tinh luyện 6,max sách,max bánh,siêu xe 5 sao lv 100 full tbs tl 6666,24 triệu yên
Giá Thẻ:3000K;TCSR/ATM:2200Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1511 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 45,Vũ khí 8,full 8,1 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1510 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 41,Vũ khí 10,full 8,1tr5 yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1509 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 59,Vũ khí 11,full 8,2m4,sói trắng lv 100 2 tbs,4 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1508 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 71,Vũ khí 11,full 8,sói trắng full tbs,6 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1507 Xem ảnh - Sever Bokken Cung 62,Vũ khí 8,full 8,sói đen 2 chí mạng + gst full tbs tl 4000,còn 1sk trong rương
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1506 Xem ảnh - Sever Bokken Đao 59,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 tbs
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1505 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 64,Vũ khsi 8,full 9,siêu xe full tbs tl 1000
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1504 Xem ảnh - Sever Bokken Kunai 42,vũ khí 12,giày 12,full 8,vk tinh luyện 6,giày tinh luyên 2.8 sách,sói trắng full tbs tl 6642,6 triệu yên
Giá Thẻ:300K;TCSR/ATM:220Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1503 Xem ảnh - Sever Bokken (XE NGON) Cung 63,Vũ khí 8,full 8,bùa 5,siêu xe lv 100 chỉ số max ngon(tc,2cm,gst) 3 tbs
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1502 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF LỖI SHINWA ) Quạt 59,Vũ khí 8,full 89,sói trắng full tbs tl 1000,28 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1501 Xem ảnh - Sever Kunaj (CÓ SKILL 100) Kunai 103,Vũ khí 13,full 12,5m8,yoroi tinh luyện 5,5 sách,siêu xe lv 100 full tbs ,6 triệu yên
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1500 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 40,.Vũ khí 8,full 8,2 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1499 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 70,Vũ khí 11,full 10,giày 12,xe máy full tbs tl 1100
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1498 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 41,Vũ khí 8,full 8,sói đen có tấn công + chí mạng 2 tbs tl 10,5 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1497 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 49,Vũ khí 8,full 8,2 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1496 Xem ảnh - Sever Shuriken (KẸP QUẠT 69 VK 10) Tiêu 79,Vũ khí 10,găng 12,full 8,yoroi tinh luyện 3,siêu xe lv 100 chỉ số ngon full tbs tl 4432,7 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1495 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 87,Vũ khí 12,bùa 12,full 8,quần 5,10 sách,yoroi tinh luyện 2,sói trắng lv 100 có tc + gst full tbs tl 1100,2 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1494 Xem ảnh - Sever Shuriken (SIÊU XE NGON) Quạt 101.Vũ khí 12,full 13,yoroi tinh luyện 5,8 sách,siêu xe 5 sao lv 100 chỉ số ngon max ( tc,tccm.cm.gst ) full tbs tl 3211,4 triệu yên
Giá Thẻ:600K;TCSR/ATM:400Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1493 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 40,.Vũ khí 8,full 8,sói trắng 1 tbs,2 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1492 Xem ảnh - Sever Kunaj (LỖI SHINWA) Tiêu 82,Vũ khí 8,full 10,yoroi tinh luyện 2,sói trắng lv 100 full tbs tl 1100,2 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1491 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 70,Vũ khí 12,3m12,full 8,yoroi tinh luyện 4,siêu xe lv 13 full tbs tl 4332,2 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1490 Xem ảnh - Sever Shuriken Cung 70,Vũ khí 12,full 12,4m8,1m11,2 sách,sói trắng lv 21 full tbs tl 3221,2 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1489 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 49,Vũ khí 11,full 8,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1488 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 49,Vũ khí 10,sói trắng full tbs,15 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1487 Xem ảnh - Sever Bokken (LỖI SHINWA) Kiếm 81.,Vũ khí 14,full 12,3m8,vk tinh luyện 6,yoroi tinh luyện 6,8 sách,sói trắng lv 100 chỉ số ngon full tbs tl 6510
Giá Thẻ:350K;TCSR/ATM:250Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1486 Xem ảnh - Sever Kunaj (4X NGON) Kiếm 41,Vũ khí 12,giày12,full 8,vk tinh luyện 6,giày tinh luyện 6,sói đen chỉ số max ngon có tc+chí mạng full tbs tl 6533.8 sách,63 triệu yên
Giá Thẻ:350K;TCSR/ATM:250Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1485 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 68,Vũ khí 11,full 10,sói trắng lv 100 full tbs,3 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1484 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 70,Vũ khí 8,full 8.sói trắng lv 100 full tbs,13 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1483 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 69,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 tbs,9 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1482 Xem ảnh - Sever Bokken Cung 59,Vũ khí 12,găng 12,giày 12,full 8,vk tinh luyện 6.găng tinh luyện 5.8 sách,sói trắng full tbs tl 5532,3 triệu yên
Giá Thẻ:300K;TCSR/ATM:220Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1481 Xem ảnh - Sever Shuriken Cung 50,Vũ khí 9,full 8
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1480 Xem ảnh - Sever Kunai Kiếm 49,.Vũ khí 8,full 8,sói trắng chỉ số ngon,10 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1479 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 84,Vũ khí 13,full 12 13,găng 8,8 sách,1 bánh,siêu xe 5 sao chỉ số ổn lv 100 full tbs tl 6666,132 triệu yên
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1478 Xem ảnh - Sever Katana Cung 69,Vũ khí 8,full 9,8 sách,sói trắng lv 100 chỉ số ngon full tbs ,75 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1477 Xem ảnh - Sever Tessen Kiếm 57,Vũ khí 8,full 8,2m4,42 triệu yên
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:30Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1476 Xem ảnh - Sever Bokken (CÓ SKILL 100) Quạt 106,Vũ khí 14,găng 14,áo 14,full 12,vk tinh luyện 5,găng tinh luyện 5.yoroi tinh luyện 5,11 sách,siêu xe lv 100 full tbs tl 4433 chỉ số ngon,60 triệu yên
Giá Thẻ:800K;TCSR/ATM:600Kk đã bán cho https://www.facebook.com/kens.suris hạn chót trả góp góp thiếu 400k thẻ .
Mã Số: 1475 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 59,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs ,5 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1474 Xem ảnh - Sever Katana (CÓ SKILL 100 NHIỀU YÊN) Kunai 100,Vũ khí 14,full 14,5m12,vk tinh luyện 4.găng tinh luyện 4.quần tinh luyện 2,giày tinh luyện 4,yoroi tinh luyện 6,bùa tinh luyện 5,bội tinh luyện 3.nhẫn tinh luyện 3,3 sách,1 bánh,sói trắng 2 sao lv 100 chỉ số ngon full tbs tl 7761,358 triệu yên ( ngon) .Phân thân kiếm 70,vũ khí 8 có sói
Giá Thẻ:1200K ; ATM:800Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1473 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG UP YÊN) Quạt 99.Vũ khí 13,key 9x full 12,siêu xe 5 sao lv 100 chỉ số ngon full tbs tl 1100,6 triệu yên
Giá Thẻ:600K;TCSR/ATM:400Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1472 Xem ảnh - Sever Shuriken Kiếm 60,Vũ khí 10,full 8
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1471 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 51,Vũ khí 8,full 8,2 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1470 Xem ảnh - Sever Bokken Đao 70,Vũ khí 10,.full 8,siêu xe 2 sao lv 100 full tbs tl 5100,8 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1469 Xem ảnh - Sever Shuriken Tiêu 57,Vũ khí 12,full 8,áo 5,1 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1468 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 42,Vũ khí 8,full 8,4 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1467 Xem ảnh - Sever Kunai Kiếm 43,vũ khí 8,full 8,6 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1466 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 42,.Vũ khí 8,fulll 8,sói trắng 2 tbs.4 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1465 Xem ảnh - Sever Kunaj (CÓ SKILL 100) Tiêu 103.Vũ khí 14,full 14.găng 15.vk tinh luyện 6.găng tinh luyện 6,giày tinh luyện 4.yoroi tinh luyện 5.bùa tinh luyện 4,9 sách,siêu xe 5 sao lv 100 chỉ số ngon full tbs tl 4432,40 triệu yên
Giá Thẻ:1500K;TCSR/ATM:1000Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1464 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 49,Vũ khí 11,full 10,sói trắng full tbs,2tr5 yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1463 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 49,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs,15 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1462 Xem ảnh - Sever Shuriken Kunai 67,Vũ khí 10,full 8,sói trắng 2 tbs tl 21
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1461 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 93,Vũ khí 12,áo 14,găng 14,full 12,vk tinh luyện 6,yoroi tinh luyện 4.8 sách,sói trắng 5 sao lv 100 full tbs chỉ số ngon tl 6663,20 triệu yên
Giá Thẻ:700K;TCSR/ATM:500Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1460 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 57,Vũ khí 8,full 8,sói trắng lv 100 full tbs
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1459 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 79,Vũ khí 14,full 12,trâm 15,sói trắng lv 100 full tbs tl 6600,23 triệu yên
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho https://www.facebook.com/profile.php?id=100024415722414 hạn chót trả góp góp thiếu 4tr xu .
Mã Số: 1458 Xem ảnh - Sever Bokken Đao 72.Vũ khí 11,3 món 12,full 10,.yoroi tinh luyện 2,.sói trắng lv 16 full tbs tl 1100,3 sách
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1457 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 78,Vũ khí 10,full 8,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1456 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 79,Vũ khí 12,full 8,vk tinh luyện 3,yoroi tinh luyện 3.siêu xe 3 sao lv 100 có tc+ gst full tbs tl 6631.54 triệu yên
Giá Thẻ:300K;TCSR/ATM:220Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1455 Xem ảnh - Sever Bokken Cung 98,Vũ khí 13,găng 14,full 12,2m8,vk tinh luyện 4,yoroi tinh luyện 5,9 sách,sói trắng lv 100 full tbs tl 3321,8 triệu yên
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1454 Xem ảnh - Sever Tessen Cung 88,Vũ khí 12,full 14,vk tinh luyện 6,găng tinh luyện 6,quần tinh luyện 6,giày tinh luyện 5,yoroi tinh luyện 5.giày tinh luyện 5,yoroi tinh luyện 5.,bùa tinh luyện 5,bội tinh luyện 5.11 sách,sói trắng 4 sao lv 100 chỉ số ổn full tbs tl 6642.3 triệu yên
Giá Thẻ:700K;TCSR/ATM:500Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1453 Xem ảnh - Sever Kunaj (CÓ SKILL 100) Tiêu 103.Vũ khí 14,full 14.găng 15.vk tinh luyện 6.găng tinh luyện 6,giày tinh luyện 4.yoroi tinh luyện 5.bùa tinh luyện 4,9 sách,siêu xe 5 sao lv 100 chỉ số ngon full tbs tl 4432,40 triệu yên
Giá Thẻ:1500K;TCSR/ATM:1000Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1452 Xem ảnh - Sever Katana (LỖI SHINWA) Kunai 63,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1451 Xem ảnh - Sever Katana (LỖI SHINWA) Tiêu 62,Vũ khí 8,full 8,áo 5
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1450 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 40,Vũ khí 11,full 8,sói trắng 2 tbs ,.11 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1449 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 60,Vũ khí 8,full 9,găng 13,sói trắng lv 77 full tbs
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1448 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 42,Vũ khí 8,full 8,1m6,6 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1447 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 71,Vũ khis8,full 9,bội 12,siêu xe full tbs
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1446 Xem ảnh - Sever Kunaj (XÁC BỊ TÁCH CÓ SKILL100 ) Quạt 120,Vũ khí 12,3m12,full 8,vk tinh luyện 5,găng tinh luyện 5,quần tinh luyện 5.giày tinh luyện 6,yoroi tinh luyện 6,bùa tinh luyện 6,bội tinh luyện 4,max sách.max bánh,sói trắng 5 sao chỉ số ngon full tbs tl 6644,8 triệu yên
Giá Thẻ:1000K;TCSR/ATM:700Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1445 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 41,Vũ khí 10,full 8,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1444 Xem ảnh - Sever Shuriken Tiêu 41,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1443 Xem ảnh - Sever Katana Quạt 55,Vũ khí 9,full 8,.2 m5.2 triệu yên
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:30Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1442 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 95,Vũ khí 12,full 12,2m13,vk tinh luyện 5.yoroi tinh luyện 4.8 sách,sói trắng lv 100 full tbs tl 3321
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1441 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 70,Vũ khí 11,full 11,sói trắng 2 sao lv 100 chỉ số ổn full tbs tl 1000,2 sách
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1440 Xem ảnh - Sever Shuriken Đao 42,Vũ khí 12,full 8,vk tinh luyện 6,8 sách,sói trắng full tbs tl 6532,14 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1439 Xem ảnh - Sever Kunaj (SÓI NGON) Tiêu 73,Vũ khí 14,full 12,yoroi tinh luyện 2,vk tinh luyện 5,găng tinh luyện 7,bội tinh luyện 5,nhẫn tinh luyện 4,siêu xe 5 sao lv 100 chỉ số max ngon(tc,tccm,cm,né) full tbs tl 2211,8 triệu yên
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1438 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 50,Vũ khí 12,găng 12,full 19,sói trắng lv 100 full tbs tl 4201.1 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1437 Xem ảnh - Sever Kunaj (CÓ SKILL 100) Quạt 103,Vũ khí 12,full 12,2m8,sói trắng lv 100 full tbs tl 5510,3 sách,yoroi tinh luyện 2,15 triệu yên
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1436 Xem ảnh - Sever Tessen Kunai 56,Vũ khí 12,full 8,sói trắng full tbs tl 4410.3 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1435 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 50,Vũ khí 10,full 8.sói trắng 4 sao lv 100 chỉ số max ngon (tc,tccm,cm,gst) full tbs tl 2211
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1434 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 42,Vũ khí 12,full 8,vk tinh luyện 3,.4 sách,sói trắng full tbs tl 1110,2 triệu yên,kèm sk +8
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1433 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 66,Vũ khí 9,full 8
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1432 Xem ảnh - Sever Bokken Cung 98,Vũ khí 13,găng 14,full 12,2m8,vk tinh luyện 4,yoroi tinh luyện 5,9 sách,sói trắng lv 100 full tbs tl 3321,8 triệu yên
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1431 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 49,Vũ khí 8,full 8,6 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1430 Xem ảnh - Sever Kunaj Quạt 41,Vũ khí 11,full 8,2 sách,sói đen chỉ số ngon có tc + gst 2 tbs,3 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1429 Xem ảnh - Sever Kunai Kiếm 59,Vũ khí 11,full 8,sói trắng lv 100 full tbs ,3 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1428 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 50,Vũ khí 8,full 8,sói trắng lv50 full tbs tl 6100.4 sách
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1427 Xem ảnh - Sever Shuriken Quạt 75,Vũ khí 8,full 8,3 sách.1 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1426 Xem ảnh - Sever Shuriken Tiêu 67,Vũ khí 12,full 12,3m8,găng tinh luyện 3,8 sách,sói trắng lv 100 full tbs 4443
Giá Thẻ:300K;TCSR/ATM:220Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1425 Xem ảnh - Sever Katana Tiêu 56,Vũ khí 12,full 8,sói trắng lv 100 chỉ số ngon(tc,tccm,cm) full tbs tl 5422,8 sách
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1424 Xem ảnh - Sever Bokken Quạt 77,Vũ khí 12,2 món 12,full 10,8 sách,7 bánh,sói trắng lv 100 full tbs ,30 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1423 Xem ảnh - Sever Bokken Đao 72.Vũ khí 11,3 món 12,full 10,.yoroi tinh luyện 2,.sói trắng lv 16 full tbs tl 1100,3 sách
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1422 Xem ảnh - Sever Tessen (LỖI SHINWA) Kunai 57,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:30Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1421 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 60,.Vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 sao lv 77 chỉ số ổn full tbs tl 2000
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1420 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 62,Vũ khí 9,full 8,8 sách
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1419 Xem ảnh - Sever Kunaj (LỖI SHINWA) Kunai 86,Vũ khí 12,full 12,2m8,yoroi tinh luyện 2,sói trắng lv 100 full tbs tl 3300,30 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1418 Xem ảnh - Sever Kunaj Quạt 62,Vũ khí 11,full 8.2 món 6,sói trắng
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1417 Xem ảnh - Sever Shurken Kiếm 66,Vũ khí 9,full 8,siêu xe lv 100 full tbs
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1416 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 42,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 3 tbs
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1415 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 68,Vũ khí 10,full 8,31 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1414 Xem ảnh - Sever Katana Tiêu 69,Vũ khí 11,full 8,sói trắng full tbs ,16 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1413 Xem ảnh - Sever Shuriken Đao 59,Vũ khí 8,full 8,bội 5,1 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1412 Xem ảnh - Sever Kunai Kunai 42,Vũ khí 8,full 8,12 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1411 Xem ảnh - Sever Shuriken Quạt 48,Vũ khí 8,.full 8
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:30Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1410 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 38,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 tbs tl 31,2 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1409 Xem ảnh - Sever Bokken Quạt 92,Vũ khí 14,full 12,4m8,vk tinh luyện 2.yoroi tinh luyện 6,9 sách,1 bánh.,sói trắng 3 sao lv 100 chỉ số ngon full tbs tl 6653,10 triệu yên
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1408 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 40,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 tbs
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1407 Xem ảnh - Sever Bokken Quạt 59,Vũ khí 11,full 8,.bùa 5,3 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1406 Xem ảnh - Sever Shuriken Kiếm 60,.Vũ khí 8,full 10.sói trắng 3 tbs lv 26
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1405 Xem ảnh - Sever Bokken Kunai 49,Vũ khí 12,bùa 12,full 8,sói trắng 2 tbs tl 21,5 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1404 Xem ảnh - Sever Bokken Kunai 60,Vũ khí 11,2 món 12,full 8,siêu xe lv 100 3 tbs tl 220,30 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1403 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 59,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 3 tbs
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1402 Xem ảnh - Sever Shuriken Đao 71,Vũ khí 12,găng 12,full 10,có yoroi ,sói trắng 5 sao lv 100 full tbs,10 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1401 Xem ảnh - Sever Kunai Kunai 41,Vũ khí 8,full 8,giày 12
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1400 Xem ảnh - Sever Katana Tiêu 60,Vũ khí 8,full 8,sói trắng lv 100 full tbs,3 sách
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1399 Xem ảnh - Sever Katana Kunai 41,Vũ khí 8,full 8,2 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1398 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 70,Vũ khí 12,full 12,4m8,vk tinh luyện 6,yoroi tinh luyện 1.8 sách,sói trắng lv 100 full tbs tl 5220,5 triệu yên
Giá Thẻ:300K;TCSR/ATM:220Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1397 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 42,Vũ khí 12,giày 12,full 8,vk tinh luyện 4,sói trắng full tbs tl 4210,21 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1396 Xem ảnh - Sever Shuriken Cung 63,Vũ khí 9,full 8,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1395 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG UP YÊN) Tiêu 98,Vũ khí 12,full 12,găng 14,quần giày 15,bội 8,găng tinh luyện 6,yoroi tinh luyện 5,11 sách,3 bánh,sói trắng 2 sao lv 100 full tbs tl 5433,1187 triệu yên
Giá Thẻ:550K;TCSR/ATM:370Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1394 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 42 NGON) Kunai 42,Vũ khí 12,giày 12,bùa 12,full 8,vk tinh luyện 7,giày tinh luyện 5,bùa tinh luyện 6,5 sách,sói trắng full tbs tl 6533,22 triệu yên
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1393 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 65,Vũ khí 12,full 12,5m8,vk tinh luyện 4,1 sách,sói trắng full tbs tl 2100,70 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1392 Xem ảnh - Sever Tessen Kiếm 97,Vũ khí 12,full 12,yoroi tinh luyện 5,9 sách,siêu xe lv 100 full tbs tl 4442,6 triệu yên
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1391 Xem ảnh - Sever Tessen (CÓ SKILL 100) Quạt 113,Vũ khí 13,full 12,3m8,vk tinh luyện 2,yoroi tinh luyện 6,11 sách,1 bánh,siêu xe 2 sao full tbs tl 5321,14 triệu yên
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1390 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 49,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1389 Xem ảnh - Sever Bokken Cung 59,Vũ khí 10,giày 12,full 8.3 sách,sói trắng 5 sao lv 100 chỉ số ngon (tc.tccm,.cm) full tbs tl 4545.17 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1388 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 77,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1387 Xem ảnh - Sever Kunai Đao 51,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 tbs
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1386 Xem ảnh - Sever Tessen (HÀNG UP YÊN) Tiêu 95,vũ khí 12,full 12,yoroi tinh luyện 2,sói trắng lv 100 full tbs ,8 sách,20 triệu yên
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1385 Xem ảnh - Sever Bokken Cung 98,Vũ khí 13,găng 14,full 12,2m8,vk tinh luyện 4,yoroi tinh luyện 5,9 sách,sói trắng lv 100 full tbs tl 3321,8 triệu yên
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1384 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 69,Vũ khí 11,full 8
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1383 Xem ảnh - Sever Katana Kunai 42,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1382 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 69,Vũ khí 8,full 10.sói trắng full tbs
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1381 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 40,Vũ khí 8,full 8,3 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1380 Xem ảnh - Sever Tessen Tiêu 107,Vũ khí 15,quần 15,nón 14,full 12,găng tinh luyện 3.yoroi tinh luyện 7,11 sách,3 bánh,siêu xe 2 sao lv 100 full tbs tl 6543,1 triệu yên
Giá Thẻ:700K;TCSR/ATM:500Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1379 Xem ảnh - Sever Shuriken Đao 42,Vũ khí 12,full 8,vk tinh luyện 5,8 sách,sói trắng full tbs tl 6532,25 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1378 Xem ảnh - Sever Shuriken Quạt 59,Vũ khí 11,full 8.13 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1377 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 84,.Vũ khí 12,quần 12,full 8,sói trắng full tbs ,50 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1376 Xem ảnh - Sever Kunaj Quạt 40,Vũ khí 8,full 8,2 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1375 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 46,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs tl 4220,14 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1374 Xem ảnh - Sever Bokken (LỖI SHINWA) Kunai 90,Vũ khí 8,full 12,3m8,yoroi tinh luyện 2,1 sách,siêu xe full tbs tl 1000,1 triệu yên
Giá Thẻ:300K;TCSR/ATM:220Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1373 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 45,Vũ khí 12,full 8,vk tinh luyện 3,sói trắng full tbs tl 3322,8 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1372 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 71,Vũ khí 13,găng 12,full 10.yoroi tinh luyện 2,10 sách,sói trắng lv 100 full bộ tbs tl 6666(hot) ,4 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1371 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 68,Vũ khí 12,full 8,sói trắng 5 sao lv 100 full tbs .3 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1370 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 51,Vũ khí 8,full .dây chuyền 5.3 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1369 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 59,Vũ khí 12,full 12,4m8,vk tinh luyện 4,1 sách,sói trắng lv 100 full tbs tl 1000.1 triệu yên
Giá Thẻ:300K;TCSR/ATM:220Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1368 Xem ảnh - Sever Bokken (4X NHIỀU YÊN) Tiêu 41.Vũ khí 12,giày 12,full 8,vk tinh luyện 6,5 sách,sói đen 2 tbs tl 52,184 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1367 Xem ảnh - Sever Bokken Cung 60,Vũ khí 12,full 12,3 món 8.vk tinh luyện 5 ,găng tinh luyện 5.8 sách,sói trắng 5 sao lv 100 chỉ số ngon (tc,tccm,cm) full tbs tl 4332,4 triệu yên
Giá Thẻ:350K;TCSR/ATM:250Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1366 Xem ảnh - Sever Bokken Đao 44,Vũ khí 12,full 8,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1365 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 43,Vũ khí 8,full 8,5 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1364 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 42,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1363 Xem ảnh - Sever Kunaj (NICK 100K LƯỢNG) Kunai 45,Vũ khí 8,full 8,giày 11,97500 lượng
Giá 15 Triệu ATMk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1362 Xem ảnh - Sever Tessen (PHITIEUDAO_TS) Tiêu 102.Vũ khí 16,áo 16,full 14,yoroi tinh luyện 6,11 sách,10 bánh,xe máy lv 100 chỉ số ngon full tbs tl 4333,còn 2100 lượng
Giá Thẻ:2000K;TCSR/ATM:1400Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1361 Xem ảnh - Sever Kunaj (NTCAN FULL TINH LUYỆN ) Đao 65,Vũ khí 14,full 12,vk tinh luyện 9,áo tinh luyện 5,găng tinh luyện 6,quần tinh luyện 6.giày tinh luyện 6,bùa tinh luyện 6,bội tinh luyện 6,nhẫn tinh luyện 6,dây chuyền tinh luyện 5,10 sách,11 bánh,sói trắng 5 sao lv 100 chỉ số ổn full tbs tl 7776,400 triệu yên
Giá Thẻ:1500K;TCSR/ATM:1000Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1360 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 59,Vũ khí 11,full 8,sói trắng 4 sao lv 100 chỉ số ngon full tbs tl 1400
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1359 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 69,Vũ khí 11,full 10,2 món 12,sói trắng 2 sao lv 100 chỉ số ngon full tbs tl 3100
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1358 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 59,Vũ khí 12,full 12,3 món 8,vk tinh luyện 5,găng tinh luyện 4,bùa tinh luyện 5,8 sách,1 bánh,sói trắng 5 sao lv 100 full tbs tl 3220,151 triệu yên
Giá Thẻ:420K;TCSR/ATM:300Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1357 Xem ảnh - Sever Shuriken Đao 41,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 tbs
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1356 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG UP YÊN) Cung 95,Vũ khí 14,2 món 14,full 12,yoroi tinh luyện 4,max sách,sói trắng 5 sao lv 100 ngon full tbs tl 2221,17 triệu yên
Giá Thẻ:600K;TCSR/ATM:400Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1355 Xem ảnh - Sever Shuriken Đao 42,Vũ khí 12,full 8,vk tinh luyện 5,8 sách,sói trắng full tbs tl 6532,25 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1354 Xem ảnh - Sever Katana Kunai 60,Vũ khí 10,full 8,giày 12
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1353 Xem ảnh - Sever Bokken (CÓ SKILL 100) Tiêu 119,Vũ khí 15,full 1213,2 món 14,yoroi tinh luyện 5,vk tinh luyện 6,găng tinh luyện 5,giày tinh luyện 4,bùa tinh luyện 4,siêu xe 4 sao lv 100 full tbs tl 5444,8 sách,2 triệu yên
Giá Thẻ:1000K;TCSR/ATM:700Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1352 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 76,Vũ khí 8,full 8,áo 12,yoroi tinh luyện 1,sói trắng 2 tbs tl 10,3 sách
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1351 Xem ảnh - Sever Katana Quạt 63,Vũ khí 8,full 8,1 món 5
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1350 Xem ảnh - Sever Katana Quạt 49,Vũ khí 8,full 8,3 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1349 Xem ảnh - Sever Katana Quạt 57,Vũ khí 8,full 8,4 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1348 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 59,Vũ khí 8,full 8,5 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1347 Xem ảnh - Sever Katana Quạt 63,Vũ khí 10,full 8,siêu xe 2 tbs
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1346 Xem ảnh - Sever Katana Đao 63,Vũ khí 11,full 8,siêu xe full tbs tl 2000,5 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1345 Xem ảnh - Sever Katana Tiêu 68,Vũ khí 9,full 8,áo 12,11 sách,siêu xe full tbs tl 1000
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1344 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 49,Vũ khí 11,full 8,sói trắng 3 tbs,5 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1343 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 49,Vũ khí 11,full 8,sói trắng 2 tbs tl 33,20 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1342 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 89,Vũ khí 12,găng 14,áo 12,full 8.yoroi tinh luyện 4,1 sách,sói trắng 3 sao lv 100 full tbs tl 2222,6 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1341 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 41,Vũ khí 9,full 8,1 món 4,11 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1340 Xem ảnh - Sever Katana Kunai 60,vũ khí 8,full 8,siêu xe lv 100 full tbs tl 2100,8 sách
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1339 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 40,.Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1338 Xem ảnh - Sever Kunaj (LỖI SHINWA) Kunai 49,Vũ khí 10,full 10,sói đen chỉ số ngon có tấn công 2 tbs,1 triệu yên
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:30Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1337 Xem ảnh - Sever Shuriken Kiếm 60,Vũ khí 12,full 8,siêu xe lv 100 3 tbs,4 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1336 Xem ảnh - Sever Shuriken Tiêu 77,Vũ khí 11,full 10.yoroi tinh luyện 1,1 sách,siêu xe lv 40 full tbs tl 1111.2 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1335 Xem ảnh - Sever Bokken Đao 60,Vũ khí 8,full 8,có siêu xe,6 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1334 Xem ảnh - Sever Kunaj Quạt 41,Vũ khí 8,full 8,3 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1333 Xem ảnh - Sever Shuriken Kiếm 60,vũ khí 12,full 8,siêu xe full tbs,12 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1332 Xem ảnh - Sever Katana Tiêu 55,Vũ khí 11,full 8,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1331 Xem ảnh - Sever Shuriken Đao 50.Vũ khí 8,fuill 8,sói trắng full tbs tl 3100,
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1330 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 70,Vũ khí 11,full 10,sói trắng,8 sách
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1329 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 59.Vũ khí 8,full8 ,sói trắng 2 tbs
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1328 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 49,Vũ khí 10,full 9,.sói trắng full tbs ,3 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1327 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 49,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs ,80 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1326 Xem ảnh - Sever Shuriken Kiếm 44.Vũ khí 8,fulll 8.1 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1325 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 40,Vũ khí 8,full 8,giày 4
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1324 Xem ảnh - Sever Kunaj (LỖI SHINWA) Kunai 50,.Vũ khí 8.full 8,. 2 triệu yên
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:30Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1323 Xem ảnh - Sever Katana Tiêu 46,Vũ khí 8,full 8,46 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1322 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 52,vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1321 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 41,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1320 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 61,Vũ khí 8,full 8,siêu xe 3 sao lv 100 chỉ số ngọn full tbs
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1319 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 41,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1318 Xem ảnh - Sever Kunaj (LỖI SHINWA) Kiếm 50,.vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:30Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1317 Xem ảnh - Sever Kunaj (LỖI SHINWA) Kiếm 50,Vũ khí 8,full 8,5 triệu yên
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:30Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1316 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 59,Vũ khí 10,full 8,sói trắng full tbs tl 1000
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1315 Xem ảnh - Sever Bokken Quạt 77,Vũ khí 12,full 8
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1314 Xem ảnh - Sever Bokken (CÓ SKILL 100)Kiếm 111,Vũ khí 12,full 12,2 món 14,găng tinh luyện 6,.yoroi tinh luyện 6,max sách,1 bánh,siêu xe 5 sao lv 100 chỉ số max ngon (tc,tcccm,cm) full tbs tl 5522,16 triệu yên
Giá Thẻ:800K;TCSR/ATM:600Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1313 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 59,Vũ khí 8,full 8,.sói trắng lv 100 full tbs tl 3211,1 sách
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1312 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 81.Vũ khí 12,full 10,giày 13.sói trắng full tbs tl 3111,1 sách
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1311 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 73,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs ,39 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1310 Xem ảnh - Sever Kunaj Quạt 72,Vũ khí 8,full 8,31 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1309 Xem ảnh - Sever Kunaj Quạt 71,Vũ khí 8,full 8.20 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1308 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 72,Vũ khí 8,full 8,27 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1307 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 72,Vũ khí 8,full 8,24 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1306 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 72,Vũ khí 8,full 8,31 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1305 Xem ảnh - Sever Kunaj Quạt 74,vũ khí 9,full 8,siêu xe 2 tbs,25 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1304 Xem ảnh - Sever Kunaj Quạt 74,Vũ khí 11,full 8,siêu xe full tbs ,20 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1303 Xem ảnh - Sever Kunai Kiếm 73,Vũ khí 8,full 8.28 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1302 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 74,Vũ khí 10,full 8,25 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1301 Xem ảnh - Sever Kunaj (CÓ SKILL 100) Quạt 101.Vũ khí 10,full 10,bội 12,yoroi tinh luyện 2,6 sách,3 bánh,sói trắng full tbs tl 1000,37 triệu yên
Giá Thẻ:420K;TCSR/ATM:300Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1300 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 80,Vũ khí 8,full 8.72 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1299 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 41,Vũ khí 8,full 8,.4 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1298 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 62,Vũ khí 10,full 8,.4 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1297 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 75,Vũ khí 8,full 8,30 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1296 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 74,Vũ khí 89,full 8,sói trắng 3 tbs,66 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1295 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 43,Vũ khí 8,full 8,. 3 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1294 Xem ảnh - Sever Shuriken (LỖI SHINWA ) Kunai 41,Vũ khí 8,full 8,6 triệu yên
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:30Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1293 Xem ảnh - Sever Shuriken Kiếm 63,vũ khí 8,full 8,3 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1292 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 49.Vũ khí 11,full 8,6 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1291 Xem ảnh - Sever Shuriken Tiêu 59,Vũ khí 9,full 8,sói trắng lv 100 full tbs
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1290 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 59,Vũ khí 12,quần 12,full 10.sói trắng lv 51 full tbs ,2 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1289 Xem ảnh - Sever Shuriken (TRÙM CUNG 42) Cung 42,Vũ khí 12,full 8,3 món 12,vk tinh luyện 9(hot),giày tinh luyện 7,bùa tinh luyện 7,sói đen có chí mạng full tbs tl 7774,9 sách,10 bánh,85 triệu yên
Giá Thẻ:700K;TCSR/ATM:500Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1288 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 73,vũ khí 11,full 8,2 món 12,sói trắng 1 tbs,6 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1287 Xem ảnh - Sever Katana (LỖI SHIWA) Kunai 39,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:30Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1286 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 58,Vũ khí 10,full 8,sói trắng 2 tbs ,3 sách,3 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1285 Xem ảnh - Sever Katana Kunai 69,Vũ khí 8,full 8,găng 12.sói trắng 2 tbs,13 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1284 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 68,Vũ khí 10,full 8,.siêu xe 2 tbs 30 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1283 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 42,Vũ khí 9,full 8,19 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1282 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 49,Vũ khí 10,full 8,.7 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1281 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 45,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1280 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 71,Vũ khí 8,full 8,.3m5,siêu xe 2 tbs ,25 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1279 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 68,Vũ khí 9,full 8,3 món 4,sói trắng 2 tbs ,37 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1278 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG BUFF) Quạt 70,Vũ khí 8,full 9 10
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1277 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 40,Vũ khí 8,fulll 8
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1276 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 41,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1275 Xem ảnh - Sever Shuriken Quạt 67,Vũ khí 9,full 9 10,sói trắng lv 100 full tbs tl 1100.5 triệu xu
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1274 Xem ảnh - Sever Shuriken Tiêu 42,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 tbs,7 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1273 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 69,vũ khí 11,full 8,sói trắng full tbs ,2 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1272 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 61,Vũ khí 11,full 8,găng 12,8 sách,sói trắng 5 sao lv 100 chỉ số ngon 2 tbs tl 50,17 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1271 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 60,Vũ khí 10,full 9 10,sói trắng 2 tbs
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1270 Xem ảnh - Sever Kunaj Quạt 54,Vũ khí 10,full 8,1tr yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1269 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 50,Vũ khí 8,full 8,7 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1268 Xem ảnh - Sever Bokken (LỖI SHINWA) Kunai 90,Vũ khí 8,full 12,3m8,yoroi tinh luyện 2,1 sách,siêu xe full tbs tl 1000,1 triệu yên
Giá Thẻ:300K;TCSR/ATM:220Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1267 Xem ảnh - Sever Shuriken Tiêu 59,Vũ khí 10,full 8,sói trắng 3 tbs,33 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1266 Xem ảnh - Sever Kunaj Quạt 65,Vũ khí 8,full 9,sói trắng lv 100 2 tbs tl 11,4 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1265 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 77,Vũ khí 10,full 8,yoroi tinh luyện 2.9 sách,siêu xe 2 tbs,1 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1264 Xem ảnh - Sever Kunai Kiếm 41,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1263 Xem ảnh - Sever Katana Tiêu 65,Vũ khí 10,full 10,sói trắng lv 100 2 tbs tl 10,10 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1262 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 42,Vũ khí 9,full 8,19 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1261 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 51,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 tbs,5 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1260 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 71,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1259 Xem ảnh - Sever Bokken Đao 40,Vũ khí 8,full 8,1mon 4
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1258 Xem ảnh - Sever Bokken Kunai 70,vũ khí 12,full 10,sói trắng full tbs tl 2222
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1257 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 71,Vũ khí 12,full 8.găng 12,sói trắng full tbs ,14 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1256 Xem ảnh - Sever Bokken Kunai 50,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 tbs
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1255 Xem ảnh - Sever Kunaj (CÓ SKILL 100) Tiêu 130.Vũ khí 8,full 12,4m14,vk tinh luyện 6.găng tinh luyện 6.giày tinh luyện 6,yoroi tinh luyện 6,bùa tinh luyện 6.8 sách,3 bánh,.xe máy 5 sao lv 100 full tbs tl 6664.
Giá Thẻ:1500K;TCSR/ATM:1000Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1254 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 42,vũ khí 8,full 8.2 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1253 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 59,vũ khí 12,full 8,vk tinh luyện 6,1 sách,sói trắng lv 100 full tbs tl 6522,111 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1252 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 40,Vũ khí 8,full 8,3 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1251 Xem ảnh - Sever Kunaj Quạt 60,vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1250 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG HÚT YÊN) Quạt 95,Vũ khí 12,4m12,full 8,yoroi tinh luyện 3,9 sách,xe máy full tbx tl 2211,29 triệu yên
Giá Thẻ:350K;TCSR/ATM:250Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1249 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG HÚT YÊN) Tiêu 98,Vũ khí 12,full 12,4m8,yoroi tinh luyện 4,8 sách,siêu xe lv 100 full tbs tl 2221,84 triệu yên
Giá Thẻ:420K;TCSR/ATM:300Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1248 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG HÚT YÊN) Quạt 91,Vũ khí 11,full 8,siêu xe full tbs,21 triệu yên
Giá Thẻ:300K;TCSR/ATM:220Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1247 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 92,Vũ khí 8,full 8,.giày 12,sói trắng full tbs ,16 triệu yên
Giá Thẻ:300K;TCSR/ATM:220Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1246 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG HÚT YÊN) Kiếm 98,Vũ khí 12,áo 12,full 8,3 sách,siêu xe full tbs tl 3221,25 triệu yên
Giá Thẻ:420K;TCSR/ATM:300Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1245 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG HÚT Yên) Cung 99,Vũ khí 14,full 14,5m12,vk tinh luyện 7,găng tinh luyện 7,quần tinh luyện 6,giày tinh luyện 7,yoroi tinh luyện 7.bùa tinh luyện 6,bội tinh luyện 6,nhẫn tinh luyện 5,11 sách,5 bánh,siêu xe 5 sao lv 100 full tbs 6665,169 triệu yên
Giá Thẻ:1000K;TCSR/ATM:700Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1244 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG HÚT YÊN) Tiêu 99,Vũ khí 14,full 14,5m12,yoroi tinh luyện 7,găng tinh luyện 6,quần tinh luyện 5,giày tinh luyện 6.bùa tinh luyện 6.bội tinh luyện 5.siêu xe 5 sao lv 100 chỉ số max ngon(tc,tccm,cm,gst) full tbs tl 6654,9 sách,10 bánh,600 triệu yên(hot)
Giá Thẻ:700K;TCSR/ATM:500Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1243 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 70.Vũ khí 13,full 12,3m8.vk tinh luyện 5.yoroi tinh luyện 4.siêu xe lv 100 chỉ số ngon(tc,tccm,cm) full tbs tl 4000.40 triệu yên
Giá Thẻ:350K;TCSR/ATM:250Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1242 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG UP YÊN) Kiếm 91.Vũ khí 12,full 12,bùa 8,vk tinh luyện 4.yoroi tinh luyện 3.4 sách.siêu xe lv 100 full tbs tl 3220.72 triệu yên
Giá Thẻ:420K;TCSR/ATM:300Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1241 Xem ảnh - Sever Bokken Cung 75,Vũ khí 11,4 món 12,full 8,siêu xe max ngon 3 tbs ,1 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1240 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 65,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1239 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 60.vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1238 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 40,Vũ khí 8,full 8,.2 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1237 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 70,Vũ khí 11,full 8,2 món 12,có yoroi ,siêu xe full tbs
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1236 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 63,vũ khí 12,full 8,8 sách,sói trắng full tbs tl 6650.80 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1235 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 56,vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 tbs
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1234 Xem ảnh - Sever Katana Kunai 59,vũ khí 8,full 8,sói trắng 3 tbs tl 220
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1233 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 47,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs tl 2211
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1232 Xem ảnh - Sever Bokken (LỖI SHINWA) Kiếm 69,Vũ khí 10,full 10,1 sách,sói trắng lv 100 full tbs tl 3211,39 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1231 Xem ảnh - Sever Katana (CO SKILL 100) Kunai 130,Vũ khí 12,full 12,5 món 11,yoroi tinh luyện 6,găng tinh luyện 6,1 sách,siêu xe lv 100 chỉ số ngon(tc,tccm,cm) full tbs tl 4220,70 triệu yên
Giá Thẻ:1200K;TCSR/ATM:800Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1230 Xem ảnh - Sever Katana Kunai 78,Vũ khí 14,full 8,yoroi tinh luyện 4,1 sách,siêu xe 2 sao lv 100 ful tbs tl 3300,32 triệu yên
Giá Thẻ:300K;TCSR/ATM:220Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1229 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 47,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1228 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 65,Vũ khí 8,full 10,sói trắng full tbs ,18 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1227 Xem ảnh - Sever Katana Đao 94,TTGT CẤP 9,Vũ khí 12,giày 12,full 8,có yoroi ,siêu xe 5 sao lv 100 chỉ số max ngon(tc,tccm,cm,gst) full tbs tl3210,134 triệu yên
Giá Thẻ:420K;TCSR/ATM:300Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1226 Xem ảnh - Sever Shuriken Cung 51,Vũ khí 8,full 8,1 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1225 Xem ảnh - Sever Katana Kunai 63,vũ khí 10,full 8
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1224 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 41.Vũ khí 8,full 8,1 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1223 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 51,Vũ khí 8,full 8,1 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1222 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 41,Vũ khí 10,full 8,.sói trắng full tbs tl 4310,15 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1221 Xem ảnh - Sever Katana Cung 40,Vũ khí 8,full 8,3 món 5
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:30Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1220 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG NGON 2 SIÊU XE 5 SAO) Tiêu 69,Vũ khí 12,full 12,3 món 10,giày 14,vk tinh luyện 5,găng tinh luyện 6.giày tinh luyện 6.bùa tinh luyện 6.bội tinh luyện 6,siêu xe 5 sao lv 100 full tbs tl 6665,9 sách,Trong rương còn 1 siêu xe 5 sao chỉ số ngon có tc,tccm,cm
Giá Thẻ:600K;TCSR/ATM:400Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1219 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 40,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 3 tbs,16 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1218 Xem ảnh - Sever Kunaj Quạt 50,vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 tbs
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1217 Xem ảnh - Sever Kunaj Quạt 53,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1216 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 70,vũ khí 11,full 10,sói trắng 2 tbs
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1215 Xem ảnh - Sever Katana Tiêu 56,Vũ khí 8,full 7,25 triệu yên
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:30Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1214 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 54,Vũ khí 8,full 7,24 triệu yên
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:30Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1213 Xem ảnh - Sever Katana Kunai 59,Vũ khí 8,full 8,3 món 4,22 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1212 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 59,Vũ khí 8,full 8,1 mon5,30 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1211 Xem ảnh - Sever Shuriken Kiếm 51,Vũ khí 8,full 8,sói trắng lv 100 2 tbs tl 11,18 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1210 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 42,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 tbs
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1209 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 51,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1208 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 39,vũ khí 8,full 8,.2 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1207 Xem ảnh - Sever Tessen Đao 60,Vũ khí 12,3 món 12.full 8,vk tinh luyện 3.găng tinh luyện 3.8 sách,sói trắng lv 100 full tbs tl 3210.16 triệu yên
Giá Thẻ:300K;TCSR/ATM:220Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1206 Xem ảnh - Sever Bokken Cung 51,Vũ khí 11,full 8,sói trắng full tbs tl 221
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1205 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 80,vũ khí 12,full 8,sói trắng full tbs tl 2100.30 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1204 Xem ảnh - Sever Katana Quạt 47,vũ khí 8,full 8,3m7
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:30Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1203 Xem ảnh - Sever Katana Cung 59,Vũ khí 8,full 8,găng 12,sói trắng 2 tbs
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1202 Xem ảnh - Sever Shuriken Tiêu 39,Vũ khí 8,full 8,2 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1201 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 41,vũ khí 8,full 8,sói trắng 3 tbs tl 500,4 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1200 Xem ảnh - Sever Shurken Cung 50,vũ khí 9,.full 8,2 sách,soi trắng lv 100 chỉ số ngon 2 tbs tl 10,4 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1199 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 40,Vũ khí 8,full 8,1 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1198 Xem ảnh - Sever Katana Kunai 60,vũ khí 8,full 8,sói trắng,1 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1197 Xem ảnh - Sever Katana Tiêu 61,Vũ khí 8,full 8,sói trắng lv 100 2 tbs tl 10.3 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1196 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG BUFF) Quạt 70,vũ khí 8,full 7
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:30Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1195 Xem ảnh - Sever Tessen Cung 71,Vũ khí 14,full 12,2m8,vk tinh luyện 6,8 sách,10 bánh,siêu xe 5 sao lv 100 chỉ số ngon full tbs tl 6666,1139 triệu yên
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1194 Xem ảnh - Sever Shuriken Đao 91.vũ khí 12,full 12,2m8,yoroi tinh luyện 6,9 sách,siêu xe 5 sao lv 100 chỉ số ngon full tbs tl 6666
Giá Thẻ:420K;TCSR/ATM:300Kk đã bán cho https://www.facebook.com/bikhoa.taikhoan.7923030 hạn chót trả góp góp thiếu 120k hạn 22/5 .
Mã Số: 1193 Xem ảnh - Sever Shuriken Kiếm 52,vũ khí 8,full 8,9 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1192 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 50,.vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 tbs
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1191 Xem ảnh - Sever Shuriken Kunai 47,Vũ khí 8,full 8,22 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1190 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 59,Vũ khí 12,3 món 12,full 8,vk tinh luyện 4,găng tinh luyện 6,sói trắng lv 100 3 tbs tl 100,10 triệu yên
Giá Thẻ:350K;TCSR/ATM:250Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1189 Xem ảnh - Sever Shuriken Đao 39,Vũ khí 8,full 8,2 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1188 Xem ảnh - Sever Shuriken Kunai 59,vũ khí 8,full 8,xe máy full tbx
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1187 Xem ảnh - Sever Katana Kunai 59,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs tl 1000
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1186 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 56,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1185 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 42,Vũ khí 8,full 8,8 sách,sói đen chỉ số ngon có tấn công full tbs
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1184 Xem ảnh - Sever Bokken (LỖI SHINWA) Kiếm 85,Vũ khí 12,full 12,yoroi tinh luyện 5,vk tinh luyện 5,11 sách,siêu xe full tbs tl 5555,52 triệu yên
Giá Thẻ:350K;TCSR/ATM:250Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1183 Xem ảnh - Sever Bokken Quạt 77,vũ khí 12,full 8,
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1182 Xem ảnh - Sever Bokken Quạt 88,Vũ khí 12,full 12,3 món 8,11 sách,vk tinh luyện 3,găng tinh luyện 1.yoroi tinh luyện 4,sói trắng full tbs tl 3221,88 triệu yên
Giá Thẻ:420K;TCSR/ATM:300Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1181 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 56,Vũ khí 11,full 8.găng 12,8 sách,sói trắng 5 sao chỉ số ngon có GST 2 tbs tl 50,10 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1180 Xem ảnh - Sever Tessen Kiếm 68,Vũ khí 10,full 8,8 sách,sói trắng full tbs ,36 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1179 Xem ảnh - Sever Katana Tiêu 42,Vũ khí 12,full 8,.vk tinh luyện 2.sói trắng 2 tbs tl 20,1 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1178 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 59.Vũ khí 11,full 10,quần 12,sói trắng full tbs .19 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1177 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 85,Vũ khí 12,full 8.42 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1176 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 70,Vũ khí 12,full 12,3m8,sói trắng full tbs tl 3200
Giá Thẻ:300K;TCSR/ATM:220Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1175 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 42,Vũ khí 11,full 8,sói trắng full tbs tl 220
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1174 Xem ảnh - Sever Kunaj kiếm 39,vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1173 Xem ảnh - Sever Katana Quạt 85,Vũ khí 14,4 món 13,5 món 8,7 sách,sói trắng lv 100 full tbs tl 2200,61 triệu yên
Giá Thẻ:350K;TCSR/ATM:250Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1172 Xem ảnh - Sever Bokken Kunai 43,Vũ khí 12,full 8,vk tinh luyện 6,8 sách,sói đen chỉ số ngon(tc,gst) full tbs tl 5421,5 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1171 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 41,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1170 Xem ảnh - Sever Shuriken Cung 50,vũ khí 8,full 8.1 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1169 Xem ảnh - Sever Shuriken Kunai 59,Vũ khí 11,full 8,sói trắng full tbs tl 1110.2 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1168 Xem ảnh - Sever Shuriken Quạt 62,Vũ khí 8,fukll 8,1 món 3,sói trắng 2 tbs
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1167 Xem ảnh - Sever Bokken Đao 80,Vũ khí 12,full 10,giày 12.yoroi tinh luyện 5,3 sách,siêu xe full tbs tl 3222,1 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1166 Xem ảnh - Sever Shuriken Cung 49,vũ khí 9,full 8,sói trắng full tbs tl 3110
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1165 Xem ảnh - Sever Kunai (HÀNG BUFF) Quạt 74,vũ khí 11,full 8,10 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1164 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 77,Vũ khí 11,full 8,áo 12,yoroi tinh luyện 5,1 sách,sói trắng full tbs tl 1110
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1163 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 70,Vũ khí 10,full 10.2 món 4,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1162 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 60.vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1161 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 80,Vũ khí 9,full 8,1 sách,siêu xe full tbs,4 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1160 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 59,Vũ khí 10,full 8,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1159 Xem ảnh - Sever Katana Quạt 64,Vũ khí 9,full 8,có siêu xe.4 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1158 Xem ảnh - Sever Katana Tiêu 65,Vũ khí 10,full 10,sói trắng lv 100 2 tbs tl 10,10 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1157 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 59,Vũ khí 14,full 12,vk tinh luyện 6,găng tinh luyện 5.5 sách,sói trắng 5 sao lv 100 full tbs tl 5443,4 triệu yên
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho https://www.facebook.com/truongho19 hạn chót trả góp góp thiếu 50k hạn 14/5 .
Mã Số: 1156 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 49,Vũ khí 8,full 8,3m4,1 sách,sói trắng full tbs tl 4441
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:30Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1155 Xem ảnh - Sever Kunaj Quạt 89,Vũ khí 11,full 12,3m8,yoroi tinh luyện 3,8 sách,siêu xe full tbs tl 1000,12 triệu yên
Giá Thẻ:350K;TCSR/ATM:250Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1154 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 70,Vũ khí 14,full 12.4 món 14,vk tinh luyện 6,găng tinh luyện 6.quần tinh luyện 4.giày tinh luyện 5.bùa tinh luyện 6,8 sách,sói trắng 5 sao chỉ số ngon full tbs tl 5554,219 triệu yên
Giá Thẻ:700K;TCSR/ATM:500Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1153 Xem ảnh - Sever Shuriken Đao 39,Vũ khí 8,full 8,sói trắng fullt tbs
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1152 Xem ảnh - Sever Shuriken Kiếm 80,Vũ khí 13,full 13,2 món 8,8 sách,vk tinh luyện 7,găng tinh luyện 7,giày tinh luyện 4,bội tinh luyện 7,siêu xe 5 sao lv 100 ngon full tbs tl 6669(hot),8 triệu yên
Giá Thẻ:700K;TCSR/ATM:500Kk đã bán cho https://www.facebook.com/nntien23 hạn chót trả góp góp thiếu 200k atm hạn 8/9 .
Mã Số: 1151 Xem ảnh - Sever Bokken Kunai 59,Vũ khí 8,full 8,xe máy 2 tbx
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1150 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 81,Vũ khí 12,full 12,4m10,yoroi tinh luyện 4,2 sách,siêu xe 5 sao lv 100 chỉ số ngon full tbs tl 4310.1 triệu yên
Giá Thẻ:350K;TCSR/ATM:250Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1149 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 41,Vũ khí 8,full 8,1 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1148 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 42,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1147 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 41,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1146 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 41,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1145 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 53.vũ khí 8,full 8,dây chuyền 4,8 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1144 Xem ảnh - Sever Kunaj Quạt 50,Vũ khí 8,full 8,bội 5
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1143 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 38,vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 tbs.8 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1142 Xem ảnh - Sever Tessen Kiếm 60,Vũ khí 10,full 910,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1141 Xem ảnh - Sever Shuriken Đao 49.Vũ khí 10,sói trắng full tbs ,3 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1140 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 59,vũ khí 9,full 8,sói trắng full tbs ,4 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1139 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 41,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1138 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 54,VŨ khí 8,full 8,sói trắng 2 tbs tl 11.2 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1137 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 40,.Vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 tbs,2 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1136 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 63,Vũ khí 12,full 8,sói trắng full tbs,15 triệu yên kèm 2 sk
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1135 Xem ảnh - Sever Kunaj Quạt 48,Vũ khí 8,full 8,3 món 567,sói trắng 2 tbs
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:30Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1134 Xem ảnh - Sever Katana Tiểu 61,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1133 Xem ảnh - Sever Shuriken (CÓ SKILL 100) Quạt 116,Vũ khí 12,key 9x full 12,2m9,9 sách,3 bánh,yoroi tinh luyện 6,siêu xe 3 tbs tl 100,5 triệu yên
Giá Thẻ:650K;TCSR/ATM:450Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1132 Xem ảnh - Sever Katana Kunai 46,Vũ khí 9,full 8,giày 12,sói trắng full tbs tl 4432,48 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1131 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 41,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1130 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 79,Vũ khí 12,full 12,3 món 8,vk tinh luyện 6,yoroi tinh luyện 5,8 sách,4 bánh,sói trắng 5 sao lv 100 full tbs tl 4433,2 triệu yên
Giá Thẻ:420K;TCSR/ATM:300Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1129 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 69,vũ khí 12,áo 12,full 10.
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1128 Xem ảnh - Sever
Giá k đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1127 Xem ảnh - Sever Kunaj Quạt 65,Vũ khí 9,full 9,sói trắng 3 tbs
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1126 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG HOT) Kiếm 90,Vũ khí 14,full 14,nhẫn 12.vk tinh luyện 9.găng tinh luyện 9.quần tinh luyện 5,giày tinh luyện 6.bùa tinh luyện 5,bội tinh luyện 6,11 sách,1 bánh,sói trắng 5 sao lv 100 chỉ số max ngon(tc,tccm,cm) full tbs tl 6666,99 triệu yên
Giá Thẻ:1500K;TCSR/ATM:1000Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1125 Xem ảnh - Sever Shuriken Kunai 41,Vũ khí 10,full 8,1 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1124 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 40.Vũ khí 10,full 8,sói trắng 3 tbs tl 300,.25 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1123 Xem ảnh - Sever Bokken Đao 60,Vũ khí 12,4 món 12,full 8,8 sách,sói trắng lv 100 chỉ số ổn full tbs tl 4322
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1122 Xem ảnh - Sever Bokken Kunai 50,Vũ khí 12,full 12,4 món 8,vk tinh luyện 8 ( ngon),găng tinh luyện 6,.bội tinh luyện 6,8 sách,sói trắng lv 100 chỉ số ngon full tbs tl 7520,12 triệu yên
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1121 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 50,Vũ khí 9,full 8,sói trăng full tbs tl 1000
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1120 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 38,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 3 tbs
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1119 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 79,Vũ khí 12,full 12,3 món 8,sói trắng 4 sao lv 100 full tbs tl 1000,8 sách,15 triệu yên
Giá Thẻ:420K;TCSR/ATM:300Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1118 Xem ảnh - Sever Tessen (CÓ SKILL 100) Tiêu 130.Vũ khí 14,full 14,nón 16,áo 16,găng tinh luyện 6,giày tinh luyện 6,yoroi tinh luyện 6,bùa tinh luyện 5,11 sách.3 bánh,sói 5 sao lv 100 chỉ số ngon full tbs tl 6555,126 triệu yên.Phân thân Tiêu 64,Vũ khí 12,full 8,sói 100 full tbs
Giá Thẻ:2200K;TCSR/ATM:1500Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1117 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 62,Vũ khí 11,full 8,. 1 món 4,siêu xe lv 55 full tbs tl 2000
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1116 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 59,Vũ khí 11,full 10,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1115 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 64,Vũ khí 10,full 10,sói trắng lv 100 full tbs tl 1100
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1114 Xem ảnh - Sever Shuriken Cung 42,Vũ khí 8,full 8,2 sách,sói trắng 2 tbs tl 10,1tr5 yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1113 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 91,Vũ khí 13,full 12,áo 8,vk tinh luyện 5,găng tinh luyện 6,yoroi tinh luyện 6,11 sách,3 triệu yên
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1112 Xem ảnh - Sever Katana Cung 39,Vũ khí 8,fulll 8,17 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1111 Xem ảnh - Sever Katana Đao 40,Vũ khí 8,full 8,bội 4
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1110 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 71,Vũ khí 12,full 10.3m5,9 sách,siêu xe lv 64,full tbs tl 3200
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1109 Xem ảnh - Sever Shuriken Tiêu 80,Vũ khí 8,full 8,
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1108 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 81,Vũ khí 12,full 12,bùa 8,6 sách,1 bánh,xe máy full tbx tl 3222,17 triệu yên
Giá Thẻ:420K;TCSR/ATM:300Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1107 Xem ảnh - Sever Kunaj Quạt 82,Vũ khí 12,full 12,2m10,yoroi tinh luyện 5,siêu xe lv 50 full tbs tl 4210,60 triệu yên
Giá Thẻ:350K;TCSR/ATM:250Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1106 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 79,Vũ khí 8,full 8,15 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1105 Xem ảnh - Sever Tessen Kunai 103.Vũ khí 12,full 12,yoroi tinh luyện 5,11 sách,3 bánh,siêu xe lv 100 full tbs tl 4433,176 triệu yên
Giá Thẻ:600K;TCSR/ATM:400Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1104 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG UP YÊN) Quạt 99,Vũ khí 14,full 12,yoroi tinh luyện 2,11 sách,siêu xe lv 100 full tbs tl 3311,50 triệu yên
Giá Thẻ:600K;TCSR/ATM:400Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1103 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 50, Vũ khí 8,full 8,sói trắng 3 tbs
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1102 Xem ảnh - Sever Shuriken Tiêu 63,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 tbs
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1101 Xem ảnh - Sever Tessen Tiêu 65,Vũ khí 8,full 8,4 sách,siêu xe lv 100 full tbs tl 2100
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1100 Xem ảnh - Sever Bokken (CÓ SKILL 100) Quạt 112.Vũ khí 15,găng 15,full 12,yoroi tinh luyện 6,vk tinh luyện 4,găng tinh luyện 6,giày tinh luyện 5.bùa tinh luyện 5.11 sách,15 bánh.sói trắng lv 100 chỉ số max ngon(tc,tccm,cm) full tbs tl 4455,25 triệu yên. Phân thân Tiêu 66,vk 8 full 8 siêu xe lv 100 2 tbs
Giá Thẻ:700K;TCSR/ATM:500Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1099 Xem ảnh - Sever Shuriken Kunai 40.Vũ khí 10,full 8.1 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1098 Xem ảnh - Sever Shuriken Kunai 60,Vũ khí 9,full 8,sói trắng 2 tbs
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1097 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 40.Vũ khí 10,full 8,1 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1096 Xem ảnh - Sever Bokken Cung 42,Vũ khí 12,full 8,sói trắng full tbs tl 5000
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1095 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 62,Vũ khí 11,full 8,. 1 món 4,siêu xe lv 55 full tbs tl 2000
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1094 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 90,Vũ khí 13,full 13,3 món 12,găng 14,găng tinh luyện 4,yoroi tinh luyện 3,siêu xe lv 100 full tbs tl 4322,1 triệu yên
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1093 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 45.Vũ khí 8,full 8,2 món 4,4 triệu yên
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:30Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1092 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 72,Vũ khí 10,full 10,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1091 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 70.Vũ khí 11,full 8,2 món 12,có yoroi ,siêu xe full tbs,8 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1090 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 69,Vũ khí 10,full 8,siêu xe full tbs,13 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1089 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 50,Vũ khí 10,full 8,sói trắng 1 tbs,1 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1088 Xem ảnh - Sever Kunaj Quạt 53,Vũ khí 10,full 8,1 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1087 Xem ảnh - Sever Bokken Quạt 86,Vũ khí 8,full 8,50 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1086 Xem ảnh - Sever Bokken Quạt 42,Vũ khí 12,giày 12,full 8,vk tinh luyện 3.găng tinh luyện 4.sói đen chỉ số có tấn công full tbs tl 6652,8 sách,2 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1085 Xem ảnh - Sever Katana Tiêu 49,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1084 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 74,Vũ khí 12,2 món 12,full 8,yoroi tinh luyện 3,siêu xe full tbs tl 1322
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1083 Xem ảnh - Sever Shuriken Kiếm 91,vũ khí 12,full 12,bùa 8,vk tinh luyện 4,yoroi tinh luyện 3,4 sách,siêu xe lv 100 full tbs tl 4322,72 triệu yên
Giá Thẻ:420K;TCSR/ATM:300Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1082 Xem ảnh - Sever Katana Quạt 69m,Vũ khí 12,full 8,sói trắng lv 100 2 tbs,5 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1081 Xem ảnh - Sever Katana Cung 72,Vũ khí 10,full 10,sói trắng full tbs ,28 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1080 Xem ảnh - Sever Katana Quạt 71,Vũ khí 9,full 8,11 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1079 Xem ảnh - Sever Katana Quạt 71,Vũ khí 9,full 8,,1m4,14 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1078 Xem ảnh - Sever Katana Quạt 71,Vũ khí 9,full 9,20 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1077 Xem ảnh - Sever Katana Quạt 71,Vũ khí 9,full 8,22 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1076 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 43,Vũ khí 8,full 8,6 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1075 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 42.Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs,1 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1074 Xem ảnh - Sever Bokken Kunai 79,Vũ khí 12,full 12,3 món 8,yoroi tinh luyện 5.vk tinh luyện 6.8 sách,4 bánh,sói trắng 5 sao lv 100 full tbs tl 4333,5 triệu yên
Giá Thẻ:420K;TCSR/ATM:300Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1073 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG HOT) Kiếm 90,Vũ khí 14,full 14,nhẫn 12.vk tinh luyện 9.găng tinh luyện 9.quần tinh luyện 5,giày tinh luyện 6.bùa tinh luyện 5,bội tinh luyện 6,11 sách,1 bánh,sói trắng 5 sao lv 100 chỉ số max ngon(tc,tccm,cm) full tbs tl 6666,150 triệu yên
Giá Thẻ:1500K;TCSR/ATM:1000Kk đã bán cho https://www.facebook.com/hieuminhvjpboypro.nguyen hạn chót trả góp Góp thiếu 330k ATM hạn 15/5 .
Mã Số: 1072 Xem ảnh - Sever Kunaj (CÓ SKILL 100) Tiêu 113.Vũ khí 12,full 12,1 món 8,quần 14,vk tinh luyện 6.găng tinh luyện 5.yoroi tinh luyện 6,11 sách,siêu xe lv 100 chỉ số ngon full tbs tl 6652,5 triệu yên
Giá Thẻ:700K;TCSR/ATM:500Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1071 Xem ảnh - Sever Shuriken Tiêu 70,vũ khí 8,full 8,nón 12,yoroi tinh luyện 2,1 sách,siêu xe full tbs tl 5200
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1070 Xem ảnh - Sever Shuriken Đao 45,Vũ khí 9,full 8,giày 7,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1069 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 40,Vũ khí 8,full 8,1 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1068 Xem ảnh - Sever Shuriken Kunai 50,Vũ khí 10,full 8,sói trắng full tbs tl 2100
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1067 Xem ảnh - Sever Shuriken Tiêu 70,Vũ khí 12,5 món 12,full 10,vk tinh luyện 3,sói trắng lv 100 chỉ số ngon full tbs
Giá Thẻ:300K;TCSR/ATM:220Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1066 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 76,Vũ khí 12,3m12,full 8,yoroi tinh luyện 2,sói trắng lv 100 full 2tbs,65 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1065 Xem ảnh - Sever Shuriken Kunai 96,Vũ khí 13,full 12,2 món 8.2m10,yoroi tinh luyện 5.11 sách,2 bánh,.sói trắng 5 sao lv 100 full tbs tl 3222
Giá Thẻ:350K;TCSR/ATM:250Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1064 Xem ảnh - Sever Katana Cung 38,Vũ khí 8,fulll 8,3 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1063 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 70,Vũ khí 13,full 12,3 món 8,yoroi tinh luyện 4,vk tinh luyện 5,sói trắng lv 100 chỉ số max ngon(tc,tccm,cm) full tbs tlk 4000,38 triệu yên
Giá Thẻ:300K;TCSR/ATM:220Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1062 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 61,Vũ khí 8,full 8,10 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1061 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 61,Vũ khí 10,full 8,10 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1060 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 61,Vũ khí 8,full 8,7 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1059 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 61,Vũ khí 8,full 8,10 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1058 Xem ảnh - Sever
Giá k đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1057 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 61,Vũ khí 8,full 8,10 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1056 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 39,Vk 8 ,full 8
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1055 Xem ảnh - Sever Tessen Quạt 70,Vũ khí 10,full 8,xe máy 2 tbx
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1054 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 71,Vũ khí 8,full 8,36 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1053 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 44,vũ khí 8,full 8,4 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1052 Xem ảnh - Sever Bokken Đao 51,Vũ khí 9,full 8,1 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1051 Xem ảnh - Sever Shuriken Đao 60,vũ khí 12,full 12,5 món 8,vk tinh luyện 6.,găng tinh luyện 6,giày tinh luyện 6,9 sách,sói trắng lv 100 full tbs tl 6662
Giá Thẻ:350K;TCSR/ATM:250Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1050 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 71,vũ khí 11,full 8,sói trắng 2 tbs,8 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1049 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 41,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1048 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 41,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1047 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 41,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1046 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 41,Vũ khí 11,full 8,sói trắng full tbs,2 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1045 Xem ảnh - Sever Shuriken (CÓ SKILL 100) Quạt 120,Vũ khí 14,full 14,vk tinh luyện 6,găng tinh luyện 6.quần tinh luyện 5.giày tinh luyện 6,yoroi tinh luyện 6,bùa tinh luyện 6,bội tinh luyện 6,nhẫn tinh luyện 6,11 sách,siêu xe 5 sao lv 100 full tbs chỉ số ngon tl 6666. Phân thân Tiêu 72,full 89,sói 5 sao max ngon
Giá Thẻ:2200K;TCSR/ATM:1500Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1044 Xem ảnh - Sever Shuriken Cung 53,Vũ khí 8,full 8,14 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1043 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 60,Vũ khí 12,full 8,quần 12,sói trắng chỉ số ngon 2 tbs tl 21
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1042 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 55,Vũ khí 8,full 8,xe máy full tbx tl 2210
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1041 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 70,Vũ khí 12,3 món 14,3 món 12,4 món 10,vk tinh luyện 3,găng tinh luyện 3,sói trắng 2 sao 3 tbs tl 200,1 triệu yên
Giá Thẻ:350K;TCSR/ATM:250Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1040 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG NGON 2 SIÊU XE 5 SAO) Tiêu 69,Vũ khí 12,full 12,3 món 10,giày 14,vk tinh luyện 5,găng tinh luyện 6.giày tinh luyện 6.bùa tinh luyện 6.bội tinh luyện 6,siêu xe 5 sao lv 100 full tbs tl 6665,9 sách,18 triệu yên..Trong rương còn 1 siêu xe 5 sao chỉ số ngon có tc,tccm,cm
Giá Thẻ:600K;TCSR/ATM:400Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1039 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 59,Vũ khí 14,găng 12 full 8,vk tinh luyện 6,sói trắng 2 sao lv 100 full tbs tl 4310.34 triệu yên
Giá Thẻ:350K;TCSR/ATM:250Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1038 Xem ảnh - Sever Bokken Cung 70,Vũ khí 12,full 12,găng 14,vk tinh luyện 5,găng tinh luyện 5,giày tinh luyện 4,yoroi tinh luyện 3.bùa tinh luyện 5m,11 sách,siêu xe full tbs tl 6555,64 triệu yên
Giá Thẻ:600K;TCSR/ATM:400Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1037 Xem ảnh - Sever Shuriken Đao 47,Vũ khí 9,full 8,1 triệu xu
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1036 Xem ảnh - Sever Shuriken Cung 49,Vũ khí 8,full 8,1 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1035 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 70,vũ khí 10,full 8,giày 12,có yoroi ,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1034 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 50,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1033 Xem ảnh - Sever Bokken Kunai 63.,Vũ khí 10,full 10,sói trắng full tbs tl 2210,3 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1032 Xem ảnh - Sever Bokken Đoa 60,vũ khí 9,full 8,siêu xe,7 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1031 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 75,Vũ khí 8,full 8,45 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1030 Xem ảnh - Sever Bokken (CÓ SKILL 100)Kiếm 111,Vũ khí 12,full 12,2 món 14,găng tinh luyện 6,.yoroi tinh luyện 6,max sách,1 bánh,siêu xe 5 sao lv 100 chỉ số max ngon (tc,tcccm,cm) full tbs tl 5522,3 triệu yên
Giá Thẻ:1000K;TCSR/ATM:700Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1029 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 59,Vũ khí 12,full 12,áo 14,vk tinh luyện 9(hot),găng tinh luyện 6,quần tinh luyện 1,giày tinh luyện 6,bùa tinh luyên 6,bội tinh luyện 6,nhẫn tinh luyện 6,max sách,max bánh,sói trắng 5 sao lv 100 chỉ số max ngon(tc,tccm,cm) full tbs tl 6665,1 triệu yên
Giá Thẻ:1200K;TCSR/ATM:800Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1028 Xem ảnh - Sever Shuriken Kunai 63,Vũ khí 8 ,full 8,.quần 5,xe máy full tbx
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1027 Xem ảnh - Sever Shuriken Kunai 59,Vũ khí 12,full 12,vk tinh luyện 5,găng tinh luyện 4,giày tinh luyện 4,quần tinh luyện 4,bùa tinh luyện 4,6 sách,sói trắng lv 100 full tbs tl 5442,13 triệu yên
Giá Thẻ:600K;TCSR/ATM:400Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1026 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 52,Vũ khí 8,full 8,1 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1025 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 61,vũ khí 9.full 8,10 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1024 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 41,Vũ khí 8,full 8,27 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1023 Xem ảnh - Sever Kunaj (TRÙM ĐAO SV4) Đao 50.Vũ khí 12,full 12,vk tinh luyện 9,găng tinh luyện 9,quần tinh luyện 6,giày tinh luyện 6,bùa tinh luyện 7,bội tinh luyện 6,nhẫn tinh luyện 4.9 sách,sói trắng 2 sao lv 100 chỉ số max ngon (tc,tccm,cm,hp) full tbs tl 6552,22 triệu yên
Giá Thẻ:1300K;TCSR/ATM:900Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1022 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 4X NGON GẦN FULL TL ) Cung 49.Vũ khí 12,full 12,vk tinh luyện 7,găng tinh luyện 6.quần tinh luyện 5,giày tinh luyện 5.bùa tinh luyện 5.bội tinh luyện 5,dây chuyển tinh luyện 4,nhẫn tinh luyện 4,áo tinh luyện 4,8 sách,sói trắng full tbs tl 6663,214 triệu yên
Giá Thẻ:1000K;TCSR/ATM:700Kk đã bán cho https://www.facebook.com/hi.hih.944 hạn chót trả góp Góp thiếu 300k hạn 30/5 .
Mã Số: 1021 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 85,Vũ khí 12,full 8,55 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1020 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 85,Vũ khí 12,full 8,47 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1019 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 85,Vũ khí 8,full 8,7 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1018 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 85,Vũ khí 10,full 8,52 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1017 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 85,Vũ khí 8,full 8,20 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1016 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 85,Vũ khí 12,full 8,50 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1015 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 85,Vũ khí 8,full 8,32 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1014 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 85,Vũ khí 8,full 8,25 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1013 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 85,Vũ khí 8,fulll 8,8 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1012 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 85,Vũ khí 10,full 8,41 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1011 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 54,Vũ khí 10,full 8,sói trắng 2 tbs
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1010 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 57,Vũ khí 12,full 8,sói trắng 2 tbs
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1009 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 64, Vũ khí 10,full 8,bội 6,1 sách,sói trắng 1 tbs
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1008 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 42,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 tbs tl 22.1tr yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1007 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 81,Vũ khí 8,full 8,1 món 6,siêu xe 2 tbs,42 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1006 Xem ảnh - Sever Tessen Kunai 75,Vũ khí 12,full 12,2 món 9,3 món 8,vk tinh luyện 0.6 sách,sói trắng 5 sao lv 100 full tbs tl 2210.2 triệu yên
Giá Thẻ:300K;TCSR/ATM:220Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1005 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 63,VŨ khí 8,full 8
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1004 Xem ảnh - Sever Bokken Đao 70.Vũ khí 9,full 9.sói trắng full tbs
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1003 Xem ảnh - Sever Bokken Quạt 71,Vũ khí 8,full 8,1 món 6,siêu xe full tbs ,9 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1002 Xem ảnh - Sever Tessen Kiếm 61,.Vũ khí 9,3 món 10,ful 8.1 món 4,2 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1001 Xem ảnh - Sever Kunaj Quạt 74,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1000 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 61,Vũ khí 12,full 12,4 món 8,siêu xe 5 sao lv 100 chỉ số ngon full tbs tl 6622,6 triệu yên
Giá Thẻ:420K;TCSR/ATM:300Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 999 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 46,vũ khí 11,full 8,sói trắng 2 tbs tl 22,6 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 998 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 79,Vũ khí 13,full 12,bội 8,2 sách.sói trắng 5 sao lv 100 chỉ số max ngon full tbs tl 4110,181 triệu yên
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 997 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 42,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 tbs
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 996 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 81,Vũ khí 12,full 8,3 món 12,yoroi tinh luyện 4,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 995 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 59,Vũ khí 11,full 9,sói trắng 2 tbs tl 10
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 994 Xem ảnh - Sever Katana Tiêu 99,Vũ khí 13,full 12,sói trắng full tbs tl 1100.30 triệu yên
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 993 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG HÚT YÊN) Kunai 98,Vũ khí 15,full 13,giày 14,vk tinh luyện 5,găng tinh luyện 5,giày tinh luyện 2.yoroi tinh luyện 5,bội tinh luyện 5,9 sách,sói trắng 2 sao lv 100 full tbs tinh luyện 6666,34 triệu yên
Giá Thẻ:1000K;TCSR/ATM:700Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 992 Xem ảnh -